Ερωτήματα Δημήτρη Καραχάλιου για τους Άμισθους και Ειδικούς συμβούλους του Δημάρχου Σπάρτης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΠΑΡΤΗΣ:
Α) ΑΜΙΣΘΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ως προς τα προσόντα τους, ο νομοθέτης προδιαγράφει ότι οι συγκεκριμένοι Ειδικοί Σύμβουλοι « θα είναι επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες ειδικού αντικειμένου ή θα κατέχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ». Θα υποστηρίζουν στο αντικείμενό τους τα διοικητικά όργανα, τις Επιτροπές και τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
Αναφορικά με τον τρόπο πρόσληψης, ορίζεται ότι αυτοί θα προσλαμβάνονται με Απόφαση του Δημάρχου & στην Απόφαση θα εξειδικεύεται το συγκεκριμένο αντικείμενο που αναλαμβάνει ο Ειδικός Σύμβουλος, η ιδιότητά του και το χρονικό διάστημα ανάθεσης των καθηκόντων. Υπογραμμίζεται πως ο αριθμός των άμισθων Ειδικών Συμβούλων θα είναι περιορισμένος.Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δύο (2) ανά Δήμαρχο.
ΠΟΣΟΥΣ ΑΜΙΣΘΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΚΥΡΙΕ ΔΗΜΑΡΧΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΑΣ; ΔΙΟΤΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΜΕ ΕΧΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ!!
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΕ ΔΗΜΑΡΧΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΑΣ;
Β) ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Βάσει του Ν.4735/20 ισχύουν τα εξής:
Άρθρο 39
Ειδικοί Σύμβουλοι Επιστημονικοί Συνεργάτες Ειδικοί Συνεργάτες Δημάρχων
«7. Το έργο των Ειδικών Συμβούλων, των Ειδικών Συνεργατών και των Επιστημονικών Συνεργατών δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου, αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου, του Ειδικού Συνεργάτη και του Επιστημονικού Συνεργάτη. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να εισάγονται εξαιρέσεις από τα ασυμβίβαστα της παρούσας, με ανάλογη εφαρμογή της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 29 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114). Υπό τη διεύθυνση του Προϊσταμένου της οικείας Υπηρεσίας του Δήμου, οι Ειδικοί Σύμβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες, εφόσον κατέχουν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών και τα λοιπά προσόντα, μπορούν να συντάσσουν χωρίς πρόσθετη αμοιβή, μελέτες και τεύχη διαγωνισμών για έργα, υπηρεσίες και προμήθειες του Δήμου.».
ΠΟΣΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΚΥΡΙΕ ΔΗΜΑΡΧΕ, ΜΕ ΠΟΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ;

Σχόλια

Πρόσφατες καταχωρήσεις

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

PIZZA PALACE

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ΠΛΑΓΑΚΗΣ

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

SPARTA LUXURY

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΚΑΘ΄ΕΚΑΣΤΗΝ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ