Δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ΜονεμβασίαςΣύμφωνα με : α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας δ) το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις & ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.


Καλούνται τα μέλη σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής κεκλεισμένων των θυρών ,που θα πραγματοποιηθεί την 23η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω δώδεκα (12) θεμάτων:


1. Έγκριση Υποβολής προτάσεων του Δήμου Μονεμβασίας με τίτλο α)Ανακαίνιση και Διαμόρφωση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Βοιών με στόχο την επανάχρηση τους και β) Ανακαίνιση και Διαμόρφωση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Μονεμβασίας και ΔΕ Ζάρακα με στόχο την επανάχρηση τους στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020 στον άξονα προτεραιότητας 1 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019», στο Μέτρο 2. 7.«ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Ο.Τ.Α».


2. Έγκριση της μελέτης «Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης οικισμών Δήμου Μονεμβασίας»και υποβολή της στο Ε.Π Πελοπόννησος, Άξονα Προτεραιότητας Νο 3 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια Οικονομία Φιλική στο Περιβάλλον» και στη Δράση 6.β.1: Έργα Ορθολογικής και Αποδοτικής διαχείρισης Πόσιμου Νερού της πρόσκλησης: Α/Α Ο.Π.Σ 4000 έκδοση 3.0 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Περιφέρειας Πελοποννήσου» για ένταξη και χρηματοδότησή της.


3. Έγκριση σταδίων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά», συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης βλαβών επείγοντος χαρακτήρα αποχετευτικών δικτύων και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, προϋπολογισμού 73.993,28 ευρώ.


4. Ανάθεση παροχής έκτακτων υπηρεσιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων άρθρ. 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016.


5. Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας ειδών καθαριότητας, προϋπολογισμού 59.972,62 ευρώ.


6. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.


7. Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.


8. Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.


9. Περί εξειδίκευσης δράσεων –πιστώσεων (Τουριστική προβολή) προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου.


10. Περί διαγραφών χρεών.


11. Περί ορισμού δικηγόρου για α) άσκηση αγωγής κατά των εταιριών «ENERGA POWER TRADING A.E» και «ΗΕLLAS POWER Α.Ε» και του Αριστείδη Φλώρου για τους τόκους του υπεξαιρεθέντος (και ήδη εισπραχθέντος) κεφαλαίου των 18.553,83 ευρώ, β) λήψη ασφαλιστικών μέτρων περί συντηρητικής κατάσχεσης , απαγόρευσης μεταβολής περιουσιακής κατάστασης κλπ κατά των ανωτέρω και οποιουδήποτε τυχόν άλλου νομικού προσώπου πραγματικής ιδιοκτησίας ή συμφερόντων του ανωτέρω φυσικού προσώπου.


12. Περί άσκησης ή μη ένδικου μέσου κατά της αριθ.2558/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών.


Αρχείο πρόσκλησης

Σχόλια

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΑΦΑΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 2731026347

NEOPTIC

EVROTAS CLEAN

ESTHIQUE

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΟΙ ΛΑΚΩΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ

LAKONES.gr

ΓΚΟΥΜΑΣ

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΡΟΑΞΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

BANNER 1

LAKONES.gr ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΑΦΟΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

SLEEP EXPERTS

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ VERGADOU 2731021701

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MONEMVASIA GROUP

IATRIKOS.gr

NRG SPORTS

VOiD ΣΠΑΡΤΗ

Diafimistes.gr

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

AGORA

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & YIOI ΣΠΑΡΤΗ

ΠΙΑΤΣΑ

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΦΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Greek Exports Directory

GRAD ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ

ANT1 SOUTH

BEST RADIO

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

BUSINESS ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΣΠΑΡΤΗ 2731022395

GRAD GROUP

LAKONIA REAL ESTATE