ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ : 10/6 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗN 13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους Κοινοτήτων και προέδρους συμβουλίων Κοινοτήτων
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 68, 69 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010), όπως ισχύουν, καθώς και την αριθμ. 163/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. Πρωτ. 33282/29-05-2020, σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει τη ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 και ώρα 19:00 , στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου Σκάλας , κεκλεισμένων των θυρών, με τα παρακάτω θέματα:


ΘΕΜΑ 1ο : «Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για τα έτη 2020-2022 σε τρίτους με αντάλλαγμα και καθορισμός χώρων»
Εισηγητής: Κυριακάκος Παναγιώτης –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο : << ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2020>> κατόπιν της αριθμ. 6038/5-6-2020 εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας
Εισηγητής: Κυριακάκος Παναγιώτης –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο : << ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΥΡΩΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ >> κατόπιν της αριθμ. 5974/4-6-2020 εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας
Εισηγητής: Κυριακάκος Παναγιώτης –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο : ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΩΝ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΝΠΔΔ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ κατόπιν της αριθμ. 5362/25-5-2020 εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας
Εισηγητής: Κυριακάκος Παναγιώτης –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο : «Απόφαση σχετικά με την εκμίσθωση ακινήτου Δήμου Ευρώτα - Φαρμακείου Νιάτων»
Εισηγητής: Κυριακάκος Παναγιώτης –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο : «Λήψη απόφασης έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2018 του ΝΠΔΔ Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ»
Εισηγητής: Πολολός Παναγιώτης –πρόεδρος ΝΠΔΔ

ΘΕΜΑ 7ο : «Έγκριση της αριθμ. 07/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ευρώτα»
Εισηγητής: Μπόλλας Βασίλειος –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο : «Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών , με την κωδική ονομασία ΙΟΛΑΟΣ»
Εισηγητής: κ. Βέρδος Δήμος – δήμαρχος

Στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το λόγο, εκτός του δημάρχου και του αρμόδιου αντιδημάρχου, οι επικεφαλής των παρατάξεων και ειδικοί αγορητές ανά θέμα, που ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή δήλωσή τους στο προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να εγγραφούν ως ομιλητές και δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν ανά θέμα.

Η Πρόεδρος
ΔΕΝΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

Σχόλια

Πρόσφατες καταχωρήσεις

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

PIZZA PALACE

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ΠΛΑΓΑΚΗΣ

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

SPARTA LUXURY

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΚΑΘ΄ΕΚΑΣΤΗΝ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

LAKONIA-REALESTATE.GR