Ανακοίνωση σχετικά με τα Δημοτικά Τέλη


Ανακοίνωση

Σχετικά με τα δημοτικά τέλη και την πρόσφατη ανακοίνωση της Αντιπολίτευσης του Δήμου για την πλήρη και σωστή ενημέρωση των δημοτών μας έχουμε να αναφέρουμε τα εξής :

Τα δημοτικά τέλη φωτισμού και καθαριότητας εισπράττονται από κάθε ακίνητο μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και το ποσό που συγκεντρώνεται χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τις δαπάνες των υπηρεσιών Φωτισμού και Καθαριότητας του Δήμου ( Φωτισμός οδών και πλατειών , επεκτάσεις φωτισμού , αποκομιδή απορριμμάτων , αμοιβές προσωπικού , προμήθειες κτλ ) .

Η χρέωση των ακινήτων γίνεται με καθορισμό από το δημοτικό συμβούλιο τιμή μονάδας ανά τετραγωνικό μέτρο σε τρεις κύριες κατηγορίες , Οικιακή χρήση , επαγγελματική στέγη και βοηθητικοί χώροι και ο υπολογισμός γίνεται με βάση την επιφάνεια που έχει δηλωθεί στους λογαριασμούς της ΔΕΗ . Σε ετήσια βάση υπολογίζονται τα έσοδα και τα έξοδα της υπηρεσίας , εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Δήμου και η ορθότητα του ελέγχεται από την Αποκεντρωμένη διοίκηση , όργανα του Υπουργείου Εσωτερικών , η οποία ελέγχει ως προς την νομιμότητα όλες τις αποφάσεις και τις ενέργειες των οργάνων του Δήμου .

Για το έτος 2020 η δημοτική αρχή πρότεινε μείωση των δημοτικών τελών κατά 10 % ακλουθώντας την λογική των προηγούμενων ετών αφού πάλι είχε γίνει μείωση το 2018 κατά 15 % περίπου . Συνολικά τα τελευταία χρόνια με την εφαρμογή από το Δήμο μας της εμβαδομέτρησης έχει γίνει τεράστια μείωση στην χρέωση των δημοτών , ίσως η μεγαλύτερη σε πανελλήνια κλίμακα . Ένα παράδειγμα για τις χρεώσεις στη Μονεμβάσια ώστε να γίνει αντιληπτή η μείωση

Χρέωση δημοτικών τελών στη Μονεμβάσια
Έτος 2010 Καταστήματα 2.90 ( ένα κατάστημα 100 τμ πλήρωνε 290 € το χρόνο ) Οικιακή χρήση 1.90 ( οικία 100 τμ. πλήρωνε 190€ το χρόνο )
Έτος 2020 Καταστήματα 1.76 ( ένα κατάστημα 100 τμ πληρώνει 176 € το χρόνο ) Οικιακή χρήση 1.00 ( οικία 100 τμ. πληρώνει 100€ το χρόνο )


Μείωση 40% Μείωση 47 %


Όταν λοιπόν η δημοτική αρχή έχει μειώσει περίπου στο μισό τα δημοτικά τέλη πως μπορεί να λεχθει ότι υφαρπάζει τα χρήματα των δημοτών ή εφαρμόζει έμμεση φορολογία ;

Η μείωση των δημοτικών τελών έγινε δυνατή με την εφαρμογή της εμβαδομέτρησης ακινήτων από τον δήμο την περίοδο 2017-2018 με την οποία έγινε διεύρυνση της βάσης εσόδων αφού πρόεκυψε ότι 25% των ακινήτων περίπου σε όλη την επικράτεια του Δήμου είχαν δηλώσει μηδενικά τετραγωνικά και δεν πλήρωναν τίποτα , 35% των ακινήτων είχαν ακριβείς δηλώσεις και τα υπόλοιπα είχαν μικρή απόκλιση .

Όσον αφορά τα δήθεν πλεονάσματα και την δήθεν εικονική εγγραφή εξόδων , όλοι γνωρίζουμε τα πολύ σοβαρά προβλήματα στην διαχείριση απορριμμάτων αφού οι παλιές χωματερές έχουν κλείσει και επίκειται άμεσα διαχείριση απορριμμάτων η οποία στοιχίζει το λιγότερο 80 € ο τόνος με την μεταφορά περίπου 100 € , ο δήμος μας σε όλες τις ζυγίσεις απορριμμάτων παράγει απορρίμματα περίπου 10.000 τόνους τον χρόνο , το κόστος σταθμών μεταφόρτωσης , την κοσμποστοποιηση κτλ . Όλες αυτές οι δαπάνες έχουν εγγραφεί στον σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού άρα κανένα χρηματικό υπόλοιπο ή πλεόνασμα δεν υπάρχει .

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα δήμων οι οποίοι αναγκάστηκαν να δαπανήσουν τις επιχορηγήσεις που έχουν για επενδύσεις ( ΣΑΤΑ , ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ κτλ ) για την διαχείριση απορριμμάτων , εκεί θέλουμε να φτάσουμε ;

Μάλιστα σύμφωνα με μια πρόσφατη ανακοίνωση ο δήμος μας έχει χαμηλότερα τέλη από όλους τους δήμους της αττικής , για την περιφέρεια δεν υπάρχουν στοιχεία αλλά είναι μέσα στους δήμους με τα χαμηλότερα τέλη , παρόλη την μεγάλη έκταση του και την μορφολογία του εδάφους που δημιουργεί μεγάλο κόστος στην αποκομιδή των απορριμμάτων .

Όσον αφορά την νομιμότητα των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου , έχουν ελεγθει όλα αυτά τα χρόνια και είναι απολύτως ΝΟΜΙΜΕΣ , εκτός και αν έχουν λάθος και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί , το ακούσαμε και αυτό τελευταία .

Συμμετέχοντας ενεργά τα τελευταία χρόνια στην οικονομική διαχείριση ως Αντιδήμαρχος του Δήμου έχω διαπιστώσει την άριστη οικονομική κατάσταση του Δήμου ώστε να μπορεί να δίνει λύσεις στα θέματα των δημοτών όπως είναι υποχρέωση του χωρίς να επιβαρύνει τους δημότες .

Συμπερασματικά ο δημότης του Δήμου μας πληρώνει πολύ λιγότερα από ότι στο παρελθόν με τις συνεχείς μειώσεις και ο δήμος αντίστοιχα έχει έσοδα ώστε να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους δημότες όπως είναι η απαίτηση όλων των δημοτών και η συνεχής προσπάθεια των αιρετών και των υπαλλήλων του Δήμου .Μονεμβάσια 14 Ιανουαρίου 2020

Σταύρος Χριστάκος

Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Μονεμβασίας

Σχόλια

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ΠΛΑΓΑΚΗΣ

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΙΑΤΣΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΤΟΥΜΑΝΗΣ

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΡΤΖΗΣ

SPARTA LUXURY

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΚΑΘ΄ΕΚΑΣΤΗΝ

EURONICS

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

EINFO.GR