ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 7/11: ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

 


Την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 09:00 π.μ. συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη με τα ακόλουθα είκοσι τέσσερα (24) θέματα στην ημερήσια διάταξη:


Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.

Θ Ε Μ Α Τ ΑΕξέταση αιτήματος περί διακοπής εργασιών του έργου «ΔΙΑ­ΜΟΡΦΩ­ΣΗ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΥΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ».
Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) -1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο «Επισκευές και διαμορφώσεις πρώην Δημοτικού σχολείου Χάρακα ΔΕ Ζάρακα».
Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Επέκταση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Βοιών».
Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του υποέργου 1 με τίτλο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυμάτων Νεάπολης» της πράξης με τίτλο «Δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Νεάπολης».
Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης ΔΕ Ζάρακα ».
Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 68/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Μονεμβασίας, περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
Περί έγκρισης δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων κοινοτήτων & προέδρων των συμβουλίων των κοινοτήτων του Δήμου Μονεμβασίας.
Περί εξειδίκευσης δράσεων-πιστώσεων (Συμπληρωματική επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών προς τις σχολικές επιτροπές της Α΄/θμιας & Β΄/θμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης) , προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 .
Περί διαγραφής χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης οικ. έτους 2022.
Περί α)Έγκριση τροποποίησης των αριθ. 109/2022 και 110/2022 μελετών αντίστοιχα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος και β)της αριθ. 195/2022 (Α.Δ.Α Ψ8ΖΗΩΚ9-ΠΦ4) ΑΟΕ Δήμου Μονεμβασίας, με τίτλο «Έγκριση αποδοχής των όρων συμμετοχής του Δήμου Μονεμβασίας στο πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας» του Υπ. Εσωτερικών- Έγκριση των μελετών / τευχών δημοπράτησης και υποβολή πρότασης με τίτλο «Παρεμβάσεις για τη Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στο Δήμο Μονεμβασίας», ως προς το ποσό του προϋπολογισμού
Εξέταση της υπ΄αριθ. Πρωτ. 14674/02-11-2022 αίτηση Δημοτικού Συμβούλου κ. Μαρούση Χαράλαμπου περί νομικής στήριξης.
Περί έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης δημοτικών συμβούλων και ιδιωτών.
Κατακύρωση αποτελέσματος μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών, προϋπολογισμού 334,85 € – Προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, του άρθρ. 32 του Ν. 4412/16 για άγονο τμήμα.
Περί τροποποίησης συμβάσεων προμήθειας τροφίμων Δ.Ε Ασωπού, έτους 2022.
Έγκριση της υπ΄αριθ. Πρωτ. 14481/27-10-2022 απόφασης Δημάρχου περί εξουσιοδότηση δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου.
Εξέταση της υπ΄αριθ. πρωτ. 11834/07-09-2022 αίτηση του κ. Μανάκου Δημητρίου περί εξώδικου συμβιβασμού για καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης ακινήτου του.
Εξέταση της υπ΄αριθ. πρωτ. 11455/30-08-2022 αίτηση της κ. Αρσενάκου Σοφίας του Γεωργίου περί εξώδικου συμβιβασμού για καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης ακινήτου της.
Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού τελών Ηλεκτροφωτισμού –καθαριότητας.
Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού τελών ύδρευσης-αποχέτευσης-άρδευσης .
Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού τελών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Μονεμβασίας.
Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας του Δήμου Μονεμβασίας.
Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων του Δήμου Μονεμβασίας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού τελών κοιμητηρίων του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο Πρόσκλησης

Σχόλια

LAKONES.gr ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΠΑΡΤΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MONEMVASIA GROUP

SPARTALUXURY.gr

KOTRONAS FLOWER

LAKONES.gr

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

NEOPTIC

IL POSTO

NRG SPORTS

VOiD ΣΠΑΡΤΗ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΑΜΥΚΛΩΝ ΓΚΟΥΜΑΣ

Diafimistes.gr

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

MOTOPLACE

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

Δημοφιλείς αναρτήσεις

"ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΡ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ"

ΛΑΚΩΝΙΑ: ΠΙΑΣΤΗΚΑΝ "ΧΡΥΣΟΘΗΡΕΣ"

AIVALI HOTEL

ΒΟΡΒΗΣ

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "Η ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ"

SLEEP EXPERTS

AGORA

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΑ

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & YIOI ΣΠΑΡΤΗ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ESTHIQUE

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

BUSINESS PIZZA

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ