ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: “ΚΥΑ εθνικών λιπασμάτων: Άλλη μία ολιγωρία του Υπουργείου που κοστίζει ακριβά στους Έλληνες αγρότες”ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στ. Αραχωβίτης: “ΚΥΑ εθνικών λιπασμάτων: Άλλη μία ολιγωρία του Υπουργείου που κοστίζει ακριβά στους Έλληνες αγρότες”


Αναιτιολόγητες και επιζήμιες καθυστερήσεις παρατηρούνται στην έκδοση της απαραίτητης ΚΥΑ που θα ορίζει τις προϋποθέσεις κυκλοφορίας των εθνικών λιπασμάτων - Ανόργανων Λιπασμάτων Ελληνικών Προδιαγραφών, γεγονός που καταγγέλεται και από τον Σύνδεσμο Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ), με επανειλημμένες οχλήσεις, παρεμβάσεις και επιστολές του.

Τη στιγμή μάλιστα που αυτή έχει ήδη προετοιμαστεί επαρκώς από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ, το Γενικό Χημείο του Κράτους και την ΤΕΓΕΛ, και δεδομένου ότι έχει παρέλθει πάνω από μισός χρόνος που όμορες και ανταγωνιστικές χώρες έχουν προβεί στη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την περαιτέρω καθυστέρηση στην έκδοσή της.

Το ζήτημα αυτό φέρνουν στη Βουλή με Ερώτησή τους 43 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Αγροτ. Ανάπτυξης του κόμματος Στ. Αραχωβίτη ζητώντας συγκεκριμένη δέσμευση για το πότε ακριβώς θα εκδοθεί η συγκεκριμένη ΚΥΑ που θα δώσει ανάσα στους ήδη πολλαπλώς επιβαρυμένους Ελληνες αγρότες.


Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:


ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 15/9/2022


Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: “Έκδοση ΚΥΑ για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των εθνικών λιπασμάτων - Ανόργανων Λιπασμάτων Ελληνικών Προδιαγραφών”


Τα προϊόντα λίπανσης που κυκλοφορούσαν για 20 και πλέον χρόνια στην Ελληνική αγορά, εντάσσονταν στις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) 2003/2003. Ο Κανονισμός αυτός καταργήθηκε από τις 16-7-2022 και αντικαταστάθηκε από τον Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα προϊόντα λίπανσης (ΕΕ 1009/2019). Ως εκ τούτου, απαιτείται κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση (έκδοση ΚΥΑ) που να ορίζει τις προϋποθέσεις κυκλοφορίας των εθνικών λιπασμάτων - Ανόργανων Λιπασμάτων Ελληνικών Προδιαγραφών, προκειμένου να μην διασαλευτεί, αλλά να συνεχίσει απρόσκοπτα η διάθεση των προϊόντων αυτών που θα ικανοποιούν και τις απαιτήσεις του Νέου Κανονισμού.

Ωστόσο, όπως καταγγέλλεται από τον Σύνδεσμο Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ), παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις, παρεμβάσεις και επιστολές του, δεν υπάρχει πρόοδος στην έκδοση της εν λόγω απαραίτητης ΚΥΑ για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των εθνικών λιπασμάτων - Ανόργανων Λιπασμάτων Ελληνικών Προδιαγραφών. Η εν λόγω καθυστέρηση συμβαίνει δε, παρόλο που υπάρχει θετική εισήγηση και προετοιμασία της ΚΥΑ από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ, το Γενικό Χημείο του Κράτους και την ΤΕΓΕΛ. Η καθυστέρηση αυτή συμβαίνει, σύμφωνα με τον ΣΠΕΛ, τη στιγμή που όμορες και ανταγωνιστικές χώρες, όπως η Ισπανία (από 18-2-2022) και η Ιταλία (από 12-4-22) έχουν ήδη προβεί σε αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση, εντάσσοντας στην εθνική νομοθεσία τους όλα αυτά τα προϊόντα που ήταν και στον ΕΚ 2003/2003.

Επειδή με την καθυστέρηση έκδοσης της απαραίτητης και ήδη προετοιμασμένης από τις αρμόδιες υπηρεσίες ΚΥΑ διασαλεύεται και εμποδίζεται η παραγωγή, εμπορία και διακίνηση στην Ελληνική αγορά προϊόντων θρέψης και λιπασμάτων πρωτοπόρων σκευασμάτων υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών με καινοτόμες τεχνολογίες των Ελληνικών εταιρειών που καλύπτουν το 85% των λιπασμάτων που χρησιμοποιούνται από τους Έλληνες αγρότες.

Επειδή ο νέος Κανονισμός, αναγνωρίζοντας τον ιδιαίτερα τοπικό χαρακτήρα ορισμένων αγορών και προϊόντων, αφήνει τη δυνατότητα στα Κράτη-Μέλη να κυκλοφορούν προϊόντα λίπανσης είτε με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 1009/2019, είτε με βάση την Εθνική τους Νομοθεσία. Συνεπώς ρητά ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1009/2019 ορίζει ότι η συμμόρφωση με τους εναρμονισμένους κανόνες θα πρέπει να παραμείνει προαιρετική και θα πρέπει να απαιτείται μόνο για προϊόντα που ακολουθούν τον Καν. 1009/2019, ενώ παράλληλα θα επιτρέπεται η διάθεση λιπασμάτων στην εσωτερική αγορά σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

Επειδή δίνεται η δυνατότητα λιπάσματα αυτών των προδιαγραφών να μπορούν να εισάγονται με αμοιβαία αναγνώριση (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 515/2019) από άλλα Κράτη- Μέλη, όπως η Ιταλία και η Ισπανία, που έχουν ήδη εγκρίνει με τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις τη δυνατότητα συνέχισης κυκλοφορίας τους, ενώ οι ελληνικές εταιρείες δεν μπορούν να τα παράγουν και να τα κυκλοφορούν και αντίστοιχα να τα εξάγουν,

Επειδή η ελληνική αγροτική παραγωγή ήδη πλήττεται παντοιοτρόπως και ιδιαίτερα από την εκτίναξη των τιμών λιπασμάτων και η μη έγκριση με βάση τον νέο κανονισμό των ήδη κυκλοφορούντων λιπασμάτων συνεπάγεται επιπλέον επιβάρυνση των αγροτών από το αυξημένο κόστος εισαγωγών, ενώ θα επιφέρει και σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις με όρους ποιότητας και ποσότητας στην αγροτική παραγωγή,

Επειδή η μη έκδοση αυτής της ΚΥΑ αντιβαίνει τους όρους του υγιούς ανταγωνισμού, και ως εκ τούτου προκαλεί εμπορική ζημία στις εταιρείες, θα προκαλέσει μείωση των θέσεων εργασίας και θα απειλήσει τη βιωσιμότητα πολλών εταιρειών, και ιδιαίτερα των μικρών και μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων.


Ερωτάται ο κος Υπουργός:

Που οφείλεται η καθυστέρηση στην έκδοση της απαραίτητης ΚΥΑ που θα ορίζει τις προϋποθέσεις κυκλοφορίας των εθνικών λιπασμάτων - Ανόργανων Λιπασμάτων Ελληνικών Προδιαγραφών τη στιγμή που αυτή έχει ήδη επαρκώς προετοιμαστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες ενώ έχει παρέλθει πάνω από μισός χρόνος που όμορες και ανταγωνιστικές χώρες έχουν προβεί στην εν λόγω νομοθετική ρύθμιση;


Πότε θα εκδοθεί η απαραίτητη ΚΥΑ που θα ορίζει τις προϋποθέσεις κυκλοφορίας των εθνικών λιπασμάτων - Ανόργανων Λιπασμάτων Ελληνικών Προδιαγραφών ώστε να σταματήσουν τα εμπόδια και προσκόμματα στην κυκλοφορία των εθνικών λιπασμάτων - Ανόργανων Λιπασμάτων Ελληνικών Προδιαγραφών και να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω αγρότες και επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ήδη πολύ δυσμενείς συνθήκες στην παραγωγική και επιχειρηματική δραστηριότητά τους;


Οι ερωτώντες Βουλευτές

Αραχωβίτης Σταύρος


Αβραμάκης Ελευθέριος

Αλεξιάδης Τρύφων

Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)

Αυλωνίτης Αλέξανδρς-Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βαρεμένος Γεώργιος

Βέττα Καλλιόπη

Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)

Γκιόλας Ιωάννης

Ελευθεριάδου Σουλτάνα (Τάνια)

Ζεϊμπέκ Χουσεϊν

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ (Μανόλης)

Καλαματιανός Διονύσιος- Χαράλαμπος

Καφαντάρη Χαρά

Κόκκαλης Βασίλειος

Λάππας Σπυρίδων

Μάλαμα Κυριακή

Μάρκου Κων/νος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κων/νος

Μπουρνούς Ιωάννης

Μωραϊτης Αθανάσιος (Θάνος)

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Παπαηλιού Γεώργιος

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Ραγκούσης Ιωάννης

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σαρακιώτης Ιωάννης

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Συρμαλένιος Νικόλαος

Τζάκρη Θεοδώρα

Τζούφη Μεροπη

Tριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φάμελλος Σωκράτης

Φίλης Νικόλαος

Φωτίου Θεανώ

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος

Σχόλια

ΑΦΑΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 2731026347

EVROTAS CLEAN

ESTHIQUE

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΟΙ ΛΑΚΩΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ

LAKONES.gr

NEOPTIC

ΓΚΟΥΜΑΣ

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΡΟΑΞΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

BANNER 1

LAKONES.gr ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΑΦΟΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

SLEEP EXPERTS

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ VERGADOU 2731021701

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MONEMVASIA GROUP

IATRIKOS.gr

NRG SPORTS

VOiD ΣΠΑΡΤΗ

Diafimistes.gr

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

AGORA

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & YIOI ΣΠΑΡΤΗ

ΠΙΑΤΣΑ

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΦΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Greek Exports Directory

GRAD ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ

ANT1 SOUTH

BEST RADIO

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

BUSINESS ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΣΠΑΡΤΗ 2731022395

GRAD GROUP

LAKONIA REAL ESTATE

ATHINA REAL ESTATE