ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ: Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 16 Μαΐου 2022Την Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 και ώρα 09:00 π.μ. συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε διπλή τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με: α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76)και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.4830/2021 γ)την με υπ΄αριθ. πρωτ.643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά για την πρώτη πρόσκληση, τα ακόλουθα δέκαπέντε (15) θέματα της ημερήσιας διάταξης:Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Μονεμβασίας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».
Περί έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α «Πάρνωνας Α.Ε», για την πράξη «Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας στην ωρίμανση έργων».
Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών , του έργου με τίτλο {Οδοποιία Δήμου Μονεμβασίας} προϋπολογισμού299,58€, του Δήμου Μονεμβασίας.
Περί παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Επισκευές και διαμορφώσεις πρώην Δημοτικού Σχολείου Κάτω Καστανέας Δ.Ε Βοιών» του Δήμου Μονεμβασίας .
Περί παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας –Υποέργο 2 αποχετευτικό δίκτυο ΤΚ Ελαίας» του Δήμου Μονεμβασίας .
Περί παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή οροφής υπάρχοντος υπογείου (Α.Α:168/1996) και προσθήκη καθ΄ύψος ισογείου κτηρίου με χρήση πνευματικού κέντρου Συκέας » του Δήμου Μονεμβασίας .
Περί έγκριση ή μη διακοπή εργασιών του έργου με τίτλο «Κατασκευή οροφής υπάρχοντος υπογείου (Α.Α:168/1996) και προσθήκη καθ΄ύψος ισογείου κτηρίου με χρήση πνευματικού κέντρου Συκέας » του Δήμου Μονεμβασίας .
Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο {Επισκευή και συντήρηση δημοτικού κτηρίου Μεταμόρφωσης}.
Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης οικ. έτους 2022.
Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.
Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 06/2022 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
Περί εξειδίκευσης δράσεων-πιστώσεων (Επιχορήγηση Δήμου προς τις σχολικές επιτροπές της Α΄/θμιας & Β΄/θμιας εκπαίδευσης) , προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 .
Περί αποδοχής χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων – Β΄ κατανομή επιχ/σης στις σχολικές Επιτροπές.
Εξέταση των υπ΄αριθ. Πρωτ. 5485/09-05-2022 & 5484/09-05-2022 αιτήσεων υπαλλήλων του Δήμου Μονεμβασίας περί νομικής στήριξης.
Εξέταση της υπ΄αριθ. Πρωτ. 5504/09-05-2022 αίτηση Δημοτικού Συμβούλου κ. Μαρούση Χαράλαμπου περί νομικής στήριξης.

Η τηλεδιάσκεψη που θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά την δεύτερη πρόσκληση (ώρα 10:00π.μ.), έχει το ακόλουθο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:Έγκριση ή μη της αριθ. 1/2022 απόφ. του συμβουλίου της Κοινότητας Κυπαρισσίου [Αφορά ταμειακή και γραμματειακή υποστήριξη του κληροδοτήματος G.KELLIS }.Σχόλια

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΖΑΚΑ

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MONEMVASIA GROUP

LAKONES.gr

NEOPTIC

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ

IL POSTO

NRG SPORTS

VOiD ΣΠΑΡΤΗ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΑΜΥΚΛΩΝ ΓΚΟΥΜΑΣ

Diafimistes.gr

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

MOTOPLACE

Δημοφιλείς αναρτήσεις

"Η νέα γέφυρα της Σκάλας σε τροχιά υλοποίησης ! "

ΕΚΤΑΚΤΟ - 30/9 ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ τα καταστήματα της Σπάρτης

Διαμαρτυρία στη ΔΕΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Πέμπτη 29 Σεπ 11 το πρωί

ACTION BIKE

AIVALI HOTEL

ΒΟΡΒΗΣ

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "Η ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ"

SLEEP EXPERTS

AGORA

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΑ

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

ESTHIQUE

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ