ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ: Συλλυπητήριο ψήφισμα για το θάνατο της Μαριέττας ΓιαννάκουΑπόσπασμα

Από το 12ο Πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2022.

ΘΕΜΑ 1ο

Έκδοση συλλυπητήριου ψηφίσματος για τον θάνατο της Βουλευτού Επικρατείας της Ν.Δ. Μαριέττας Γιαννάκου.
Στη Σπάρτη σήμερα στις 28 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα, και ώρα έναρξης 18:00 με λήξη 19:00, πραγματοποιήθηκε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από την με αριθ.πρωτ.3093/28-02-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ., που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο, στους δημοτικούς συμβούλους και στους προέδρους των κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την παρ.1 του άρθρου 1 της αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/06-11-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4899/τ.Β’/06-11-2020), τις εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ.πρωτ.18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), εγκ.40/αριθ.πρωτ.20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), εγκ.643/αριθ.πρωτ.69472/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ.6756/04-02-2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 430/τ.Β’/05-02-2022), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/202/οικ.2684/21-02-2022 (ΑΔΑ: Ψ0ΨΥ46ΜΤΛ6-Π7Ε) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018.


Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία διότι ήταν παρόντα «39» μέλη επί συνόλου «40» μελών, σύμφωνα με τα απεσταλμένα ηλεκτρονικά μηνύματα των συμβούλων και την τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο του Δ.Σ.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ


ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

Δαράκη Ελένη (Πρόεδρος Δ.Σ.)2.

Καρμοίρης Ιωάννης (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)3.

Γρηγόρη Δήμητρα (Γραμματέας Δ.Σ.)4.

Αγαθίας Παναγιώτης5.

Αναστασάκος Ηλίας 6.

Αποστολάκος Δημήτριος 7.

Αργειτάκος Σταύρος 8.

Βαγιακάκου –Δογαντζή Αδαμαντία9.

Βακαλόπουλος Μιχαήλ10.

Βαλιώτης Ευάγγελος11.

Βλάχος Γεώργιος12.

Βλήτας Νικόλαος13.

Βουνάσης Αλέξανδρος14.

Δεδεδήμου Γεωργία15.

Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία16.

Καλομοίρης Αντώνιος17.

Κανακάκος Χρήστος18.

Κανελλόπουλος Γεώργιος19.

Καπονικολός Δημήτριος20.

Καράντζαλη–Παπασταθάκη–Σταθάκη Παναγιώτα21.

Καρλαύτης Αθανάσιος22.

Κονίδης Γεώργιος του Βασ.23.

Κονίδης Γεώργιος του Ιωαν.24.

Κοντάκος Ηλίας25.

Κουρεμπής Γεώργιος26.

Κουρτσούνης Παναγιώτης27.

Κυριακούλιας Παναγιώτης28.

Μαντζουράνης Ιωάννης29.

Μενούτης Βασίλειος30.

Μιχελόγγονας  Αθανάσιος31.

Μοιράγιας Σπυρίδων32.

Μπουγάδης Χρήστος33.

Παπανικολάου  Δήμητρα34.

Πατσιλίβας Θεμιστοκλής35.

Πλειώτας Χρήστος36.

Πριστούρης Παναγιώτης37.

Σουμάκης Ιωάννης38.

Σταμάτης  Κων/νος39.

Τσούκλερης Νικόλαος40.

Φλώρος Νικόλαος


Στη συνεδρίαση συμμετέχει ο Δήμαρχος κ.Πέτρος Δούκας

Τα πρακτικά τηρεί η υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Αιρετών και Συλλογικών Οργάνων Βέργαδου Ασπασία.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέφερε ότι η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα για την έκφραση συλλυπητήριου ψηφίσματος μετά την πληροφορία του θανάτου της Βουλευτού Επικρατείας της Ν.Δ. και επίτιμου δημότισσας του Δήμου Σπάρτης Μαριέττας Γιαννάκου και κάλεσε το συμβούλιο να αποφανθεί για το κατεπείγον.

Το δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα αποφάνθηκε για το κατεπείγον του θέματος αυτού .

Αριθ. απόφασης 27/28-02-2022

ΘΕΜΑ 1ο: Έκδοση συλλυπητήριου ψηφίσματος για τον θάνατο της Βουλευτού Επικρατείας της Ν.Δ. Μαριέττας Γιαννάκου.

Η κα Πρόεδρος ανέφερε τα εξής:

Με μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο, της Bουλευτού Επικρατείας της ΝΔ Μαριέττας Γιαννάκου, επίτιμου δημότισσας του Δήμου Σπάρτης.

Λίγα λόγια για την Λάκαινα, Μαριέττα Γιαννάκου

Γεννήθηκε στο Γεράκι Λακωνίας. Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και εργάστηκε ως νευρολόγος - ψυχίατρος. Υπηρέτησε επί σειρά ετών ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ως βουλευτής Α΄ Αθηνών και Επικρατείας. Το 1990 ορίστηκε Υπουργός Υγείας και το 2004 Υπουργός Παιδείας, οπότε και προώθησε αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Η αείμνηστη Γιαννάκου Μαριέττα απέδειξε πάρα πολλές φορές έμπρακτα και με τον καλύτερο τρόπο το μεγάλο της ενδιαφέρον για τον τόπο καταγωγής της ενώ συνέβαλε τα μέγιστα για την ίδρυση του Τμήματος Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο ΤΕΙ Καλαμάτας, παράρτημα Σπάρτης και του νοσηλευτικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου , στην πόλη μας.

Κλείνοντας μπορούμε να πούμε ότι η Μαριέττα Γιαννάκου, υπήρξε μια σπουδαία πολιτικός, συνεπής στις αρχές της, προοδευτική, ασυμβίβαστη και ταυτόχρονα διαλλακτική, γεμάτη με ευαισθησία και δυναμισμό, συγκεντρώνοντας την αναγνώριση και τον σεβασμό όλων ακόμα και των πολιτικών της αντιπάλων

Φεύγοντας από τη ζωή, αφήνει ένα ζωντανό παράδειγμα αγωνιστικότητας, προσωπικής, πολιτικής και εθνικής προσφοράς και προσήλωσης στις κοινοβουλευτικές και ευρωπαϊκές αξίες.

Ύστερα από όλα τα ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει να αποτίσει τον απαιτούμενο φόρο τιμής στην εκλιπούσα προχωρώντας στην έκδοση συλλυπητηρίου ψηφίσματος ως ακολούθως:


ΨΗΦΙΣΜΑ

Για τον θάνατο της Βουλευτού Επικρατείας της ΝΔ Μαριέττας Γιαννάκου, επίτιμου δημότισσας του Δήμου Σπάρτης.


Το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης

Αποφασίζει


Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια του Δημάρχου και όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στην οικογένεια και τους οικείους της εκλιπούσης, αποστέλλοντας το παρόν ψήφισμα.


Να παραστεί αντιπροσωπεία του με επικεφαλής το Δήμαρχο Σπάρτης, Πέτρο Δούκα στην εξόδιο ακολουθία.


Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό της εκλιπούσης εκ μέρους του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης.


Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη του:


την ισχύουσα Νομοθεσία,


την ανωτέρω εισήγηση


τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.4555/2018 και του άρθρου 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020)


το γεγονός ότι το σύνολο των δημοτικών συμβούλων εξέφρασαν τηλεφωνικά και με ηλεκτρονικό μήνυμα την ψήφο τους για το θέμα της ημερήσιας διάταξης.


Α π ο φ α σ ί ζ ε ι : Ομόφωνα


Την έκδοση συλλυπητήριου ψηφίσματος ως ακολούθως :

ΨΗΦΙΣΜΑ

Για τον θάνατο της Βουλευτού Επικρατείας της ΝΔ Μαριέττας Γιαννάκου, επίτιμου δημότισσας του Δήμου Σπάρτης.


Το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης

Αποφασίζει


Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια του Δημάρχου και όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στην οικογένεια και τους οικείους της εκλιπούσης, αποστέλλοντας το παρόν ψήφισμα.


Να παραστεί αντιπροσωπεία του με επικεφαλής το Δήμαρχο Σπάρτης, Πέτρο Δούκα στην εξόδιο ακολουθία.


Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό της εκλιπούσης εκ μέρους του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης.


Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 27/28-02-2022


Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η πρόεδρος Δ.Σ.


Δαράκη Ελένη 


Ακριβές  απόσπασμα

από το πρακτικό 12/28-02-2022

Η πρόεδρος του Δ.Σ.
Ελένη Δαράκη

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Καρμοίρης Ιωάννης (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), Γρηγόρη Δήμητρα (Γραμματέας Δ.Σ.), Αγαθίας Παναγιώτης, Αναστασάκος Ηλίας, Αποστολάκος Δημήτριος, Αργειτάκος Σταύρος, Βαγιακάκου –Δογαντζή Αδαμαντία, Βακαλόπουλος Μιχαήλ, Βαλιώτης Ευάγγελος, Βλάχος Γεώργιος, Βλήτας Νικόλαος, Βουνάσης Αλέξανδρος, Δεδεδήμου Γεωργία, Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία, Καλομοίρης Αντώνιος, Κανακάκος Χρήστος, Κανελλόπουλος Γεώργιος, Καπονικολός Δημήτριος, Καράντζαλη–Παπασταθάκη Παναγιώτα, Καρλαύτης Αθανάσιος, Κονίδης Γεώργιος του Βασ., Κονίδης Γεώργιος του Ιωαν., Κοντάκος Ηλίας, Κουρεμπής Γεώργιος, Κουρτσούνης Παναγιώτης, Κυριακούλιας Παναγιώτης, Μαντζουράνης Ιωάννης, Μενούτης Βασίλειος, Μιχελόγγονας Αθανάσιος, Μοιράγιας Σπυρίδων, Μπουγάδης Χρήστος, Παπανικολάου Δήμητρα, Πατσιλίβας Θεμιστοκλής, Πλειώτας Χρήστος, Πριστούρης Παναγιώτης, Σουμάκης Ιωάννης, Σταμάτης  Κων/νος, Τσούκλερης Νικόλαος, Φλώρος Νικόλαος
Σχόλια

EVROTAS CLEAN

ESTHIQUE

ΟΙ ΛΑΚΩΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ

LAKONES.gr

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

NEOPTIC

ΓΚΟΥΜΑΣ

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΡΟΑΞΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

BANNER 1

LAKONES.gr ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΑΦΟΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

SLEEP EXPERTS

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ VERGADOU 2731021701

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MONEMVASIA GROUP

IATRIKOS.gr

NRG SPORTS

VOiD ΣΠΑΡΤΗ

Diafimistes.gr

ΑΦΑΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 2731026347

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

AGORA

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & YIOI ΣΠΑΡΤΗ

ΠΙΑΤΣΑ

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΦΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Greek Exports Directory

GRAD ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ

ANT1 SOUTH

BEST RADIO

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

BUSINESS ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΣΠΑΡΤΗ 2731022395

GRAD GROUP

LAKONIA REAL ESTATE

ATHINA REAL ESTATE