ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ: Μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδριάσεις του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & ΑθλητισμούΤην Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 συνεδριάζουν τα μέλη του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας, σε διπλή συνεδρίαση, σύμφωνα με: α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας δ) το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας & στ)την 643 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με Α.Π 69472/24-9-2021.

Οι τηλεδιασκέψεις θα γίνουν μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex.

Η πρώτη συνεδρίαση (ειδική) θα πραγματοποιηθεί στις 13:30 και αφορά τη συζήτηση δύο (2) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

1. «Περί έγκρισης απολογισμού Ν.Π οικ. έτους 2020».

2. «Περί έγκρισης οικονομικών καταστάσεων οικ. έτους 2020».

Αρχείο 1ης πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)Η δεύτερη συνεδρίαση (τακτική) θα πραγματοποιηθεί στις 14:30 και αφορά τη συζήτηση τεσσάρων (4) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

1.«Περί συγκρότησης επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων Ν. 4412/2016».

2.«Περί αποδοχής πρότασης της εταιρείας Σπαρτιατικών Σπουδών σχετικά με το Λακωνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς» .

3.«Περί ορισμού μελών Επιτροπής για την εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων».

4.«Περί εκμίσθωσης ακινήτου και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση».

Αρχείο 2ης πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)


Σχόλια

BANNER 1

e-info.gr

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

NRG SPORTS

Diafimistes.gr

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΦΑΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΑΡΤΗ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MOTOPLACE

ACTION BIKE

AIVALI HOTEL

ΒΟΡΒΗΣ

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "Η ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ"

SLEEP EXPERTS

AGORA

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

EBLOG