ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.1.2.΄΄ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ΄΄Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Λακωνίας ανακοινώνεται η αριθμ.3584/15-

9-2021 ( ΑΔΑ:6Φ8Γ4653ΠΓ-Ν36),2η
τροποποίηση της αριθμ.1710/7-5-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος του ΠΑΑ 2014-2020 για τη δράση 4.1.2 ́ ́Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην

εξοικονόμηση ύδατος ́ ́

Με την ανωτέρω τροποποίηση παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στήριξης από τους

ενδιαφερόμενους στη δράση μέχρι 2 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 13.00 ενώ αιτήματα αποοριστικοποίησης

γίνονται δεκτά έως την 27/10/2021 με εμπρόθεσμη υποβολή αιτήματος στη τεχνική στήριξη Π.Σ.Κ.Ε εντός

της εφαρμογής www.ependyseis,gr.

Mετά την ηλεκτρονική υποβολή οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως εις διπλούν (πρωτότυπο

και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού

προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή συλλογικού σχήματος.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η 15/11/2021.
Με Εντολή Περιφερειάρχη

Παναγιώτη Ε. Νίκα

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης κ.α.α
Μ.ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΣ

Σχόλια

NRG SPORTS

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MOTOPLACE

ACTION BIKE

ΒΟΡΒΗΣ

AIVALI HOTEL

SLEEP EXPERTS

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "Η ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ"

AGORA

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

PIZZA PALACE

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

Diafimistes.gr

e-info.gr