Αιτήσεις χρηματοδότησης της προσωρινής παύσης αλιευτικών δραστηριοτήτων λόγω της Covid-19Από το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λακωνίας ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε η 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση (δ) του Μέτρου 3.1.9 – «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η 15 / 09 /2021 & ώρα 14.00.

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 – «Προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα σκάφη των οποίων είναι νηολογημένα ή λεμβολογημένα /εγγεγραμμένα σε ΒΕΜΣ ως ενεργά σκάφη, φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) ή ημερολόγιο γέφυρας όσοι δεν έχουν την υποχρέωση εγκατάστασης VMS, και έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες, κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

Η πιστοποίηση της άσκησης αλιευτικής δραστηριότητας στη θάλασσα, για τουλάχιστον 120 ημέρες, κατά τη διάρκεια των 2 ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης διενεργείται:
Για τα σκάφη που φέρουν ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS logbook), μέσω των δεδομένων που έχουν υποβληθεί και καταχωρηθεί μέσω του ηλεκτρονικού ημερολογίου αλιείας (ERS_logbook) και τηρούνται στη βάση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ), της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για το σκοπό αυτό θα αποστέλλεται από την ανωτέρω Υπηρεσία προς την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, κατάλογος αλιευτικών σκαφών τα οποία έχουν υποβάλει μηνύματα ηλεκτρονικού ημερολογίου αλιείας (ERS_logbook), που ορίζουν ένα αλιευτικό ταξίδι, ήτοι μήνυμα απόπλου ή/και κατάπλου ή/και αλιευτικής δραστηριότητας (με ή χωρίς παραγωγή) ή/και παραμονής στη θάλασσα (τέλος ημέρας), για τουλάχιστον 120 διαφορετικές ημερολογιακές ημέρες, κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
Για τα σκάφη που δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS logbook), αποκλειστικά και μόνο λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουν σχετική υποχρέωση, μέσω των στοιχείων που έχουν καταγραφεί στο θεωρημένο – μέχρι και 31/03/2021 για αλιευτικές δραστηριότητες μέχρι 31/12/2020 – από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, Ημερολόγιο Γέφυρας του σκάφους. Για το σκοπό αυτό, οι ιδιοκτήτες τους πρέπει να προσκομίζουν στην αρμόδια Λιμενική Αρχή το Ημερολόγιο Γέφυρας Σκάφους κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr.

Ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης, υπάρχει στη σελίδα, https://alieia.gr/proskliseis/ προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων αλιέων.

Ενημέρωση και Πληροφορίες για την Πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους και στο κοινό παρέχονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ- Μιχαλακοπούλου 103, Τ.Κ. 115 27 Αθήνα και στα τηλέφωνα,
Ι. Κουντουράκης Τηλ. : 213 150 11 86
Ε. Μπίζα Τηλ. : 213 150 11 84
Α. Σωτηρόπουλος Τηλ. : 213 150 11 81
Α. Σακελλαρίου Τηλ. : 213 150 11 83


Σχόλια

BANNER 1

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

NRG SPORTS

Diafimistes.gr

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΦΑΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΑΡΤΗ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MOTOPLACE

ACTION BIKE

AIVALI HOTEL

ΒΟΡΒΗΣ

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "Η ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ"

SLEEP EXPERTS

AGORA

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

e-info.gr