Πρόσληψη συμβασιούχων για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας-πυροπροστασίαςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ανακοινώνουμε

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων ως εξής:

 

α/α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1

ΔΕ  Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

4

3 ΜΗΝΕΣ

(από 2ο 15νθήμερο Ιουλίου 2021 έως 2ο 15νθήμερο Οκτωβρίου 2021)

2

ΔΕ  Χειριστών Γεωργικών Ελκυστήρων (Τρακτέρ)

4

3 ΜΗΝΕΣ

(από 2ο 15νθήμερο Ιουλίου 2021 έως 2ο 15νθήμερο Οκτωβρίου 2021)

3

ΔΕ  Οδηγών Αυτοκινήτου

6

3 ΜΗΝΕΣ

(από 2ο 15νθήμερο Ιουλίου 2021 έως 2ο 15νθήμερο Οκτωβρίου 2021)

4

ΥΕ  Εργατών Πυροπροστασίας

20

3 ΜΗΝΕΣ

(από 2ο 15νθήμερο Ιουλίου 2021 έως 2ο 15νθήμερο Οκτωβρίου 2021)

 για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας του Δήμου Σπάρτης με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα όπως αυτά αναφέρονται στην συνημμένη ανακοίνωση.

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν με την αίτηση τους:
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλου επικυρωμένου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν το χρόνο απασχόλησης τους σε φορείς του Δημοσίου Τομέα του άρθρου παρ. 1 του Ν.3812/2009, κατά τους 12 τελευταίους μήνες.
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση).
Τον απαιτούμενο από την παρούσα ανακοίνωση τίτλο σπουδών με τα λοιπά τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα (κατηγορίες ΔΕ).
Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 05-07-2021 έως και 09-07-2021 και θα υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Αναλυτικές πληροφορίες δίνονται στην συνημμένη ανακοίνωση και επισυνάπτονται επιπλέον και τα σχετικά προς συμπλήρωση έντυπα.

Το e-mail στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους είναι: dhmos.spartis@gmail.com.Ανακοίνωση

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση 1

Υπεύθυνη Δήλωση 2


Σχόλια

NRG SPORTS

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MOTOPLACE

ACTION BIKE

ΒΟΡΒΗΣ

AIVALI HOTEL

SLEEP EXPERTS

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "Η ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ"

AGORA

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

PIZZA PALACE

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

e-info.gr