Τα θέματα συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ΜονεμβασίαςΤην Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 9:00 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομική Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με : α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας δ) το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις, ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας ,στ) της υπ’ αριθμ. 426 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΠ 77233/13-11-2020 & ζ)της υπ΄αριθ. 31 με αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/08-02-2021 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας .

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα με δέκα τέσσερα (14) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο { Επέκταση λυκείου Μολάων } του Δήμου Μονεμβασίας.

2. Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο { Προσαρμογή Παιδικού Σταθμού ΔΚ Νεάπολης ΔΕ Βοιών στις προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017} του Δήμου Μονεμβασίας.

3. Περί κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας αγοράς ακινήτου για την εξυπηρέτηση των αναγκών υδροδότησης των κοινοτήτων Ασωπού & Παπαδιανίκων.

4. Περί α) υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση με κωδικό 14.6iv.33.33.2 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4319 του Ε.Π «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” – ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ με τίτλο «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιριακού αποθέματος, αρχιτεκτονικής αξίας και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται σε σημαντική θέση σε σχέση με πλέγμα διαδρομών ιστορικού, περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα» της Πράξης: «Συντήρηση και επισκευή για την ανάπλαση διώροφου κτιρίου δημοτικού γραφείου Νεάπολης», (β)την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Αίτησης Χρηματοδότησης και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου για τη διεκδίκηση και αποδοχή της χρηματοδότησης.

5. Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο { Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Ασωπού ,ΔΕ Βοιών, ΔΕ Μονεμβασίας,ΔΕ Ζάρακα } του Δήμου Μονεμβασίας.

6. Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο { Ενίσχυση και αναβάθμιση υδρευτικών υποδομών Δήμου Μονεμβασίας-Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης ,Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων και τοποθέτηση φίλτρου απομαγγανίωσης- αποσιδήρωσης } του Δήμου Μονεμβασίας.

7. Περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών {Ενίσχυση και αναβάθμιση υδρευτικών υποδομών Δήμου Μονεμβασίας-Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης ,Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων και τοποθέτηση φίλτρου απομαγγανίωσης- αποσιδήρωσης} του Δήμου Μονεμβασίας.

8. Περί αποδοχής δωρεάς αγροκτήματος ιδιοκτησίας του ενοριακού Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής στην κοινότητα Ρειχέας της ΔΕ Ζάρακα του Δήμου Μονεμβασίας.

9. Περί εξειδίκευσης δράσεων –πιστώσεων (Επιχορήγηση Δήμου στις σχολικές επιτροπές) προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Μονεμβασίας.

10. Περί διαγραφής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

11. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

12. Καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας μηχανημάτων έργου και μηχανολογικού εξοπλισμού, προϋπολογισμού 223.000,00€.

13. Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού Παροχής υπηρεσιών για την ανάδειξη συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) Δήμου Μονεμβασίας.

14. Περί αποδοχής χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων-κατανομή της επιχ/σης στις σχολικές επιτροπές.

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)


Σχόλια

MOTOPLACE

AIVALI HOTEL

SLEEP EXPERTS

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "Η ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ"

AGORA

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

PIZZA PALACE

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

SPARTA LUXURY

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

e-info.gr