Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μονεμβασίας 25/11 μέσω τηλεδιάσκεψηςΚαλείσθε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α’ 76), της υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ.: 71342/6-11-2020 (Β’ 4899) ΚΥΑ και της υπ’ αριθ. 426 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΠ 77233/13-11-2020, σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη στις 25 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 .


Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης Webex.

Θ Ε Μ Α Τ Α
1o: Περί αναπροσαρμογής ή μη του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2021.
Εισηγητές κ.κ. Μαυρομιχάλης, Χριστάκος.

2ο: Περί αναπροσαρμογής ή μη του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2021.
Εισηγητές κ.κ. Μαυρομιχάλης, Χριστάκος.

3ο: Περί αναπροσαρμογής ή μη του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για το έτος 2021.
Εισηγητές κ.κ. Μαυρομιχάλης, Χριστάκος.

4ο: Περί επιβολής τέλους άρδευσης στις Κοινότητες Φοινικίου, Ταλάντων και Βελιών και αναπροσαρμογής ή μη των τελών άρδευσης, ύδρευσης και αποχέτευσης των υπολοίπων Κοινοτήτων για το έτος 2021.
Εισηγητές κ.κ. Μαυρομιχάλης, Χριστάκος.

5ο: Περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2021.
Εισηγητές κ.κ. Μαυρομιχάλης, Χριστάκος.

6ο: Περί ψήφισης του Τεχνικού Προγράμματος Έργων του Δήμου έτους 2021.
Εισηγητής κ. Κολλιάκος.

7ο: Περί έγκρισης μελέτης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στη Δ.Ε. Μονεμβασίας».
Εισηγητής κ. Χριστάκος.

8ο: Περί έγκρισης μελέτης εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας στη Δ.Κ. Νεάπολης».
Εισηγητής κ. Κουτσονικολής.

9ο: Περί έγκρισης επέκτασης και παραλλαγής του δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

10ο: Περί δωρεάς εξοπλισμού στη Νοσηλευτικό Μονάδα Μολάων και Κέντρο Υγείας Νεάπολης.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

11ο: Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

12ο: Περί παραχώρησης χώρων της Μαθητικής Εστίας για τη στέγαση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μολάων.
Εισηγητής κ. Κολλιάκος.

13ο: Περί έγκρισης σύνδεσης ιδιωτικών παροχών με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης εκτός ορίων οικισμών.
Εισηγητής κ. Σουρλάς

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)
Σχόλια

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MOTOPLACE

ACTION BIKE

ΒΟΡΒΗΣ

AIVALI HOTEL

SLEEP EXPERTS

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "Η ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ"

AGORA

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

PIZZA PALACE

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

SPARTA LUXURY

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

e-info.gr