ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 18/11

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (Αριθ.42/2020)

Κυρίες και Κύριοι,


Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 18-11-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 19:00, με τηλεδιάσκεψη, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την παρ.1 του άρθρου 1 της αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/06-11-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4899/τ.Β’/06-11-2020), με τις υπ’ αριθ. 40/20930/31-3-2020, 18318/13-3-2020, 60249/22-09-2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07-11-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.


Θ Ε Μ Α Τ Α


1ο Ενημέρωση – συζήτηση σχετικά με ακίνητο Ιδρύματος Νικολάου Πηλάλα (εξ αναβολής)
Εισηγητής: κ.Ιωάννης Δημαράς

2ο Γνωμοδότηση για μεταβολές σχολικών μονάδων – Προσθήκη ειδικότητας ΕΠΑΛ
Εισηγήτρια: κ.Ελένη Δαράκη

3ο Μείωση μισθώματος σχολικού κυλικείου του 3ου Λυκείου - 4ου Γυμνασίου Σπάρτης (αίτημα Βασιλείου Τσερωτά)
Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου

4ο Έγκριση της αριθ.46/2020 μελέτης: «Εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Σπάρτης – Υλοποίηση: Δήμος Σπάρτης»
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Καπονικολός

5ο Αποδοχή παραιτήσεων μελών Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμού Δήμου Σπάρτης – Ορισμός μελών
Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου

6ο Αποδοχή επιχορηγήσεων από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»(α)Ποσού 150.000 € για «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών»,(β) ποσού165.000 € για «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων» και (γ) ποσού 223.000 € για «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού»-Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου

7ο Αποδοχή επιχορήγησης από πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» πράξης του Δήμου Σπάρτης με τίτλο: «Προμήθεια στεγάστρων στάσεων» - Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος».
Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου

8ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού για εγγραφή ποσού για την ασφαλιστική τακτοποίηση σχολικών φυλάκων.
Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Σπυρίδων Μοιράγιας

Σχόλια

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MOTOPLACE

ACTION BIKE

ΒΟΡΒΗΣ

AIVALI HOTEL

SLEEP EXPERTS

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "Η ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ"

AGORA

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

PIZZA PALACE

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

SPARTA LUXURY

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

e-info.gr