ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 18/11

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (Αριθ.42/2020)

Κυρίες και Κύριοι,


Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 18-11-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 19:00, με τηλεδιάσκεψη, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την παρ.1 του άρθρου 1 της αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/06-11-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4899/τ.Β’/06-11-2020), με τις υπ’ αριθ. 40/20930/31-3-2020, 18318/13-3-2020, 60249/22-09-2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07-11-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.


Θ Ε Μ Α Τ Α


1ο Ενημέρωση – συζήτηση σχετικά με ακίνητο Ιδρύματος Νικολάου Πηλάλα (εξ αναβολής)
Εισηγητής: κ.Ιωάννης Δημαράς

2ο Γνωμοδότηση για μεταβολές σχολικών μονάδων – Προσθήκη ειδικότητας ΕΠΑΛ
Εισηγήτρια: κ.Ελένη Δαράκη

3ο Μείωση μισθώματος σχολικού κυλικείου του 3ου Λυκείου - 4ου Γυμνασίου Σπάρτης (αίτημα Βασιλείου Τσερωτά)
Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου

4ο Έγκριση της αριθ.46/2020 μελέτης: «Εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Σπάρτης – Υλοποίηση: Δήμος Σπάρτης»
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Καπονικολός

5ο Αποδοχή παραιτήσεων μελών Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμού Δήμου Σπάρτης – Ορισμός μελών
Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου

6ο Αποδοχή επιχορηγήσεων από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»(α)Ποσού 150.000 € για «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών»,(β) ποσού165.000 € για «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων» και (γ) ποσού 223.000 € για «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού»-Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου

7ο Αποδοχή επιχορήγησης από πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» πράξης του Δήμου Σπάρτης με τίτλο: «Προμήθεια στεγάστρων στάσεων» - Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος».
Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου

8ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού για εγγραφή ποσού για την ασφαλιστική τακτοποίηση σχολικών φυλάκων.
Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Σπυρίδων Μοιράγιας

Σχόλια

EINFO.GR

Πρόσφατες καταχωρήσεις

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

PIZZA PALACE

WAY CUP

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ΠΛΑΓΑΚΗΣ

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

SPARTA LUXURY

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΚΑΘ΄ΕΚΑΣΤΗΝ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ