Απόφαση Δημάρχου Ευρώτα παράτασης εκτάκτων μέτρων πρόληψης για τη μη εξάπλωση του κορωνοϊού – covid-19ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την παράταση των εκτάκτων μέτρων πρόληψης για τη μη εξάπλωση του κορωνοϊού,
για το χρονικό διάστημα ισχύος έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι με α/α 18/2020 και αρ. πρωτ. 29997/14-03-2020
(ΑΔΑ: ΩΙΨΓΩΡΛ-1ΤΨ), και η με α/α 20/2020 και αρ. πρωτ. 3273/23-03-2020
(ΑΔΑ: ΨΠ86ΩΡΛ-ΙΕΜ) αποφάσεις Δημάρχου.
Η ανωτέρω απόφαση να δημοσιοποιηθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο και να αναρτηθεί
στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Ευρώτα
Δήμος Βέρδος

ΨΦΙ1ΩΡΛ-ΗΞΣΛήψη
Απόφαση-Δημάρχου-παράτασης-μέτρων-πρόληψης-για-τη-μη-εξάπλωση-του-κορωνοϊούΛήψη

Σχόλια

Πρόσφατες καταχωρήσεις

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

PIZZA PALACE

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ΠΛΑΓΑΚΗΣ

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

SPARTA LUXURY

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΚΑΘ΄ΕΚΑΣΤΗΝ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

LAKONIA-REALESTATE.GR