ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 27/11

1ο Περί χωροθέτησης σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ)         
Εισηγητής:  κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


2ο Περί κατανομής ποσού 89.086,17 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου (Γ’ κατανομή 2019)
Εισηγήτρια:  κ. Ελένη Δαράκη 


3ο Περί ορθής κατάρτισης του πίνακα στοχοθεσίας
Εισηγήτρια:  κ.Γεωργία Δεδεδήμου 


4ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
Εισηγήτρια:  κ.Γεωργία Δεδεδήμου 


5ο Ορισμός νέων εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σπάρτης, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης  για την πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)-Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του ΕΠ «Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης».
Εισηγητής:  κ.Μιχαήλ Βακαλόπουλος


6ο Περί καταβολής και καθορισμού: α)εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης»
Εισηγητής:  κ.Μιχαήλ Βακαλόπουλος 


7ο Έγκριση της αριθμ.74/2019 κυκλοφοριακής μελέτης με τίτλο: «Δημιουργία γενικής θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στην οδό Μενελάου αριθ.69 κατόπιν αιτήματος του κ.Κουλούρη Χρήστου, στην Κοινότητα Σπαρτιατών»

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Καπονικολός

Σχόλια

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ΠΛΑΓΑΚΗΣ

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΙΑΤΣΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΤΟΥΜΑΝΗΣ

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΡΤΖΗΣ

SPARTA LUXURY

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΚΑΘ΄ΕΚΑΣΤΗΝ

EURONICS

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

EINFO.GR