Υποχρεώσεις κατόχων δεξαμενών υγραερίωνΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Γύθειο 18 Ιανουαρίου 2024

Το Επιμελητήριο Λακωνίας ενημερώνει τα μέλη του αναφορικά με τα υπ’ αριθμ. Αρ.πρ:Α.1001/31-12-2020 και Αρ.πρ:Α.1247 / 26-11-2021 έγγραφα της ΑΑΔΕ με θέμα:« Όροι και προϋποθέσεις για τη διαδικασία παραλαβής και παράδοσης των υγραερίων και του μεθανίου των περιπτώσεων ιδ’ και ιε’ της παραγράφου 1, του άρθρου 73 του ν.2960/2001 καθώς και διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της νόμιμης χρήσης αυτών» και « Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1001/31-12-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Όροι και προϋποθέσεις για τη διαδικασία παραλαβής και παράδοσης των υγραερίων και του μεθανίου των περιπτώσεων ιδ’ και ιε’ της παραγράφου 1, του άρθρου 73 του ν.2960/2001 καθώς και διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτών (Β’40/2021)» αντίστοιχα που αφορούν τους επιχειρηματίες που κάνουν χρήση υγραερίων και διαθέτουν δεξαμενές αυτών.

Μεταξύ άλλων προβλέπονται τα εξής:

Οι επιχειρήσεις παραλήπτες χύδην υγραερίων των περιπτώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας υποχρεούνται:
Να υποβάλουν στο αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου, πριν από την πρώτη παραλαβή οποιαδήποτε ποσότητας:
Α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του ιδιοκτήτη ή νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα IV της παρούσας, στην οποία δηλώνεται:
ότι είναι παραλήπτης χύδην υγραερίου της περίπτωσης ιδ) ή της περίπτωσης ιε) της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.2960/2001,
η χρήση των υγραερίων με αναλυτική περιγραφή του τρόπου χρησιμοποίησής τους,
ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία κινητήρων εσωτερικής καύσης στην περίπτωση κατά την οποία παραλαμβάνεται ποσότητα υγραερίου που προορίζεται ως καύσιμο θέρμανσης.
Β) Βεβαίωση αρμοδίου μηχανικού αναφορικά με τη χωρητικότητα της δεξαμενής, τον πίνακα ογκομέτρησης, τα απαραίτητα όργανα μετρήσεων και ενδείξεων αυτή.
Γ) Βεβαίωση αρμοδίου μηχανικού από την οποία να προκύπτει η ωριαία κατανάλωση του λέβητα για τους παραλήπτες υγραερίου θέρμανσης και άλλων χρήσεων ή η ωριαία κατανάλωση κινητήρων ή οχημάτων / μηχανημάτων έργου τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά εντός των εγκαταστάσεων των παραληπτών χύμα υγραερίου για εμπορική, βιομηχανική ή βιοτεχνική χρήση.
Δ) Κατάσταση με τα ιδιόκτητα ή μισθωμένα οχήματα της επιχείρησης καθώς και το είδος καυσίμου που χρησιμοποιείται για την κίνηση αυτών, εφόσον υφίστανται.
Σε κάθε περίπτωση μεταβολής των ανωτέρω στοιχείων Β) Γ) και Δ) υποβάλλεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, νέα βεβαίωση ή κατάσταση, κατά περίπτωση.

Το αρμόδιο Τελωνείο ελέγχου τηρεί σε χωριστό ανά επιχείρηση φάκελο τα ανωτέρω στοιχεία.

Να τηρούν σε ηλεκτρονική μορφή βιβλίο αποθήκης το οποίο να καταχωρούνται, τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την πλήρη επωνυμία ή ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και ο Α.Φ.Μ. του προμηθευτή,
β) το υπάρχον απόθεμα
γ) τις παραλαμβανόμενες ποσότητες
δ) τις καταναλωθείσες ποσότητες υγραερίου
ε) το υπόλοιπο/απόθεμα της μηνιαίας ποσότητας της δεξαμενής αποθήκευσης

Οι ποσότητες καταχωρούνται σε χιλιόγραμμα, σε λίτρα σε φυσική θερμοκρασία και σε λίτρα με αναγωγή στους 15ο C.

Το ως άνω βιβλίο δύναται να υποκατασταθεί από τα τηρούμενα Λογιστικά Αρχεία της επιχείρησης, εφόσον σε αυτά καταχωρούνται σε ξεχωριστές στήλες τα παραπάνω στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση το βιβλίο/Λογιστικό Αρχείο πρέπει να απεικονίζει ανά πάσα στιγμή το πραγματικό απόθεμα των υγραερίων της εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις οι επιχειρήσεις να επικοινωνήσουν με τα κατά τόπους Τελωνεία που υπάγονται.

Τελωνείο Γυθείου 2733024637 - Τελωνείο Νεάπολης (Βοιών) 2734022216

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα της ΑΑΔΕ.
Για τα έγγραφα πατήστε εδώ


Σχόλια

ΟΙ ΛΑΚΩΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ

LAKONES.gr

ΓΚΟΥΜΑΣ

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΡΟΑΞΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

EVROTAS CLEAN

LAKONES.gr ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΑΦΟΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

SLEEP EXPERTS

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ VERGADOU 2731021701

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MONEMVASIA GROUP

IATRIKOS.gr

NEOPTIC

ESTHIQUE

NRG SPORTS

VOiD ΣΠΑΡΤΗ

Diafimistes.gr

ΑΦΑΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 2731026347

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

AGORA

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & YIOI ΣΠΑΡΤΗ

ΠΙΑΤΣΑ

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΦΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Greek Exports Directory

GRAD ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ

ANT1 SOUTH

BEST RADIO

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

BUSINESS ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΣΠΑΡΤΗ 2731022395

GRAD GROUP

LAKONIA REAL ESTATE

ATHINA REAL ESTATE

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ