Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ για την Αναστολή Λειτουργίας Επιχειρήσεων από τη μη διαβίβαση λιανικών ΦΗΜ στο e-send

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γύθειο 5 Σεπτεμβρίου 2023

Σε συνέχεια της από 2267/4-8-2023 επιστολής του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου (ΠΕΣΠ) με θέμα «Αναστολή Λειτουργίας Επιχειρήσεων από τη μη διαβίβαση λιανικών ΦΗΜ στο e-send της ΑΑΔΕ» και έπειτα από κατάθεση σχετικής ερώτησης του Βουλευτή Λακωνίας κ. Νεοκλή Κρητικού στους αρμοδίους υπουργούς, η Γενική Διεύθυνση Φορολογίας της ΑΑΔΕ με επιστολή απαντά στην προαναφερθείσα ερώτηση.

Σχετική επερώτηση είχε καταθέσει και η Βουλευτής Λακωνίας κα Νάγια Γρηγοράκου.


Επισυνάπτεται η επιστολή του ΠΕΣΠ και η απάντηση της ΑΑΔΕ.

Θέμα: «Αναστολή Λειτουργίας Επιχειρήσεων από τη μη διαβίβαση λιανικών ΦΗΜ στο e-
send της ΑΑΔΕ»

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Ως Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου εκφράζουμε την στήριξη μας σε
κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισμού και ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης αλλά και των
επιχειρήσεων.
Με την παρούσα επιστολή όμως θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε ένα σοβαρό θέμα που απασχολεί
τις επιχειρήσεις και έχει δημιουργηθεί με το πρακτικό σκέλος της διαβίβασης των λιανικών
Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) που νομικά εδράζεται στην παρ.1 του άρθρου 13Α
του Ν.2523/1997, το οποίο και τροποποιήθηκε με το άρθρο 174 του Ν.4972/2022 και
διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Εφόσον, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται είτε (α) η μη έκδοση ή η
κατά την έννοια του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα (10)
προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η αξία των
αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε
Υπουργό Οικονομικών
κ. Κωστή Χατζηδάκη
Υφυπουργό Οικονομικών
κ. Χάρη Θεοχάρη
Διοικητή ΑΑΔΕ
κ. Γιώργο Πιτσιλή

ΠΡΟΣ:

Βουλευτές Περ. Πελοποννήσου

Κ.Ε.Ε.Ε.
ΜΜΕ

KOIN:

ανακριβώς υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ είτε (β) η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό
Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ), πλέον των δέκα (10) στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω
Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η μη
διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ,
αναστέλλεται άμεσα για σαράντα οκτώ (48) ώρες.
Όπως και εσείς αντιλαμβάνεστε είναι παράλογο και οξύμωρο να αναστέλλεται η λειτουργία ενός
καταστήματος (λουκέτο) από τη στιγμή που για τεχνικούς λόγους τις περισσότερες φορές μια
ταμειακή μηχανή ή ένας φορολογικός μηχανισμός, μπορεί να μην προωθεί τα Ζ για έναν από τους
παρακάτω λόγους:
➢ Πρόβλημα με το internet τη στιγμή της αποστολής.
➢ Αλλαγή συσκευής router όπου αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει εκ νέου να γίνει ρύθμιση της ταμειακής
μηχανής για την IP που πρέπει να δηλώσει για να βγαίνει στο internet και να στέλνει τα Ζ.
➢ Πρόβλημα με το e-send, δε δέχεται Ζ λόγω φόρτου ή κάποιου άλλου προβλήματος επικοινωνίας.
➢ Η ταμειακή ή φορολογικός μηχανισμός, λόγω τεχνικού προβλήματος να κολλά τη διαδικασία
αποστολής, και ενώ κόβει αποδείξεις νόμιμα η επιχείρηση, όταν βγει από το ρεύμα και συνδεθεί
πάλι να ξεκινά εκ νέου την αποστολή.
➢ Τα προγράμματα τιμολόγησης δουλεύουν πολλές φορές με δικό τους λογισμικό αποστολής των Ζ
του φορολογικού μηχανισμού, και τεχνικοί έχουν διαπιστώσει, πως το DLL που χρησιμοποιούν
πολλές φορές να κολλά και να μην ολοκληρώνει την αποστολή των Ζ και να πρέπει ο χρήστης να
συνδεθεί ο ίδιος στο e-send για να δει ότι δεν έχουν ανέβει τα αποδεικτικά, για να καλέσει την
τεχνική υποστήριξη του προγράμματος και να ολοκληρωθεί η διαδικασία τελικά.
➢ Η κλιματική αλλαγή φαίνεται να αρχίζει να αποτελεί μεγάλο πρόβλημα και στο τεχνολογικό
κομμάτι, αφού τις προηγούμενες μέρες με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που σημειώθηκαν,
δημιουργήθηκαν αρκετά προβλήματα στη μεταφορά των δεδομένων.
Το μέτρο είναι δρακόντειο και δεν αντικατοπτρίζει τα πραγματικά γεγονότα, καθώς δεν υφίσταται
φοροδιαφυγή από τον επαγγελματία και δεν αποτελεί ευθύνη του τις περισσότερες φορές η
μεταφορά των δεδομένων στην πλατφόρμα του e-send. Για παράδειγμα θα μπορούσε να
αποστέλλεται στις επιχειρήσεις ένα αυτοματοποιημένο e-mail το οποίο να τους ενημερώνει πως τα
στοιχεία του Ζ δεν έχουν διαβιβασθεί, ώστε να αποφεύγεται η συγκεκριμένη «παρανομία» σε
περίπτωση τεχνικού προβλήματος. Το αποτέλεσμα του κλεισίματος καταστημάτων και η
διαπόμπευση των επιχειρηματιών στις κατά τόπους περιοχές, με κίνδυνο το μόνιμο “λουκέτο” μετά
από αυτό το στίγμα, θεωρούμε πως είναι ανεπίτρεπτο.

Κύριε Υπουργέ,
Στόχος όλων μας είναι να συμβάλλουμε με κάθε δυνατό τρόπο στη στήριξη της υγιούς
επιχειρηματικότητας, ώστε οι επιχειρήσεις να είναι σύννομες προς την Πολιτεία, να παραμείνουν
ζωντανές, διατηρώντας ταυτόχρονα και τις πολύτιμες θέσεις εργασίας.
Με την πεποίθηση ότι θα πράξετε τα δέοντα για την επίλυση του συγκεκριμένου τεχνικού
ζητήματος, αναμένουμε τη θετική σας ανταπόκριση.

ΓΙΑ TO ΠΕΣΠ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΟΥΠΗΣ
ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αριθ. πρωτ. 393/11.08.2023 ερώτηση
κοινοβουλευτικού ελέγχου.

ΣΧΕΤ: Το με αριθ. πρωτ. 120223/ΕΞ 2023/ΥΠΟΙΚ 14.08.2023 έγγραφο του Γραφείου
Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.
Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 393/11.08.2023 ερώτησης, η οποία διαβιβάστηκε στην
Υπηρεσία μας με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, σας γνωρίζουμε κατά το μέρος των
αρμοδιοτήτων μας, τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15Α του ν.4987/2022 (Α ́206), όπως ισχύει,
ορίζεται ότι οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α ́251) υποχρεούνται να
διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δεδομένα των
εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων-στοιχείων ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης αυτών, των
τηρούμενων λογιστικών αρχείων-βιβλίων, των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, των
φορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί
μηχανισμοί.
2. Με την η υπ’ αριθ. Α.1138/2020 (Β ́2470) Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών
και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την ηλεκτρονική διαβίβαση
δεδομένων και με την οποία καθορίζονται ο χρόνος διαβίβασης, η έκταση εφαρμογής, η
διαδικασία ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην ΑΑΔΕ, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο
θέμα σχετικά με την εφαρμογή των οριζόμενων στις διατάξεις του άρθρου 15Α του
ν.4174/2013 (Α ́170) και ήδη άρθρου 15Α του ν.4987/2022 (Α ́206).
Ειδικότερα, τα στοιχεία λιανικής που εκδίδονται με τη χρήση Φ.Η.Μ. (Φ.Τ.Μ., Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.,
Α.ΔΗ.Μ.Ε.) διαβιβάζονται μέσω απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την ΑΑΔΕ σύμφωνα με


τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1171/2021 (Β ́3596) Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ (σχετ. η περ.
α’ της παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. Α.1138/2020 ως άνω Κοινής Απόφασης). Σε
περίπτωση διαπίστωσης μη διαβίβασης των δεδομένων, με βάση τις προαναφερόμενες
διατάξεις, δηλαδή, των συνόψεων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων λιανικής, που
διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα «myDATA» μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος
Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) της ΑΑΔΕ, επιβάλλονται οι κυρώσεις των
διατάξεων του άρθρου 54Η του ν.4987/2022 (ΚΦΔ) και του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997
όπως ισχύουν, κατά περίπτωση.
Περαιτέρω, σε περίπτωση απώλειας διασύνδεσης με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και
συνακόλουθης αντικειμενικής αδυναμίας διαβίβασης των δεδομένων στον χρόνο που ορίζεται
στην εν λόγω απόφαση, ανά Τύπο Παραστατικού και τρόπου διαβίβασης, λόγω διακοπής είτε
της σύνδεσης internet είτε του συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία
αποδεικνύεται από την υπόχρεη οντότητα με κάθε πρόσφορο μέσο, τα δεδομένα των
εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων, διαβιβάζονται αμελλητί με την αποκατάσταση της
διασύνδεσης, με την ένδειξη «Απώλεια Διασύνδεσης». Η υπόχρεη οντότητα οφείλει να λάβει
όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή εκ νέου απώλειας της διασύνδεσης. Σε κάθε
περίπτωση, τα δεδομένα διαβιβάζονται το αργότερο εντός δύο (2) ημερών από την
καταληκτική ημερομηνία διαβίβασής τους είτε από το κανάλι διαβίβασης που εκδόθηκαν ή
διαβιβάστηκαν αρχικά ανεπιτυχώς είτε από τα προγράμματα διαχείρισης επιχειρήσεων
(εμπορικό /λογιστικό, ERP), είτε από την ειδική φόρμα καταχώρησης εφόσον τηρούνται τα
όρια χρήσης της (σχετ. η παρ. 6 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. Α.1138/2020 ως άνω Κοινής
Απόφασης).
3. Τέλος επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση ελέγχου, για τη διαμόρφωση ασφαλούς κρίσης
προκειμένου να μην επιβληθούν οι προαναφερόμενες κυρώσεις λόγω αντικειμενικής
αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις χωρίς
υπαιτιότητα του ελεγχόμενου, λαμβάνονται υπόψη και αξιολογούνται τα πραγματικά
περιστατικά που διέπουν την εκάστοτε υπόθεση.


Ο Προϊστάμενος
της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας


α/α
Βασιλική Ζαρκαδούλα

Σχόλια

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΑΦΑΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 2731026347

NEOPTIC

EVROTAS CLEAN

ESTHIQUE

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΟΙ ΛΑΚΩΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ

LAKONES.gr

ΓΚΟΥΜΑΣ

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΡΟΑΞΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

BANNER 1

LAKONES.gr ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΑΦΟΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

SLEEP EXPERTS

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ VERGADOU 2731021701

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MONEMVASIA GROUP

IATRIKOS.gr

NRG SPORTS

VOiD ΣΠΑΡΤΗ

Diafimistes.gr

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

AGORA

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & YIOI ΣΠΑΡΤΗ

ΠΙΑΤΣΑ

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΦΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Greek Exports Directory

GRAD ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ

ANT1 SOUTH

BEST RADIO

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

BUSINESS ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΣΠΑΡΤΗ 2731022395

GRAD GROUP

LAKONIA REAL ESTATE