ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

Με αφορμή τις μαζικές παραιτήσεις των Ιατρών ΕΣΥ και την κατάρρευση του δημόσιου συστήματος υγείας, κατέθεσα επιστολή στην Ευρωβουλή μέσω του Ευρωβουλευτή κ. Νίκου Παπανδρέου, όπου γνωστοποιώ ότι οι ιατροί εξουθενώνονται σωματικά λόγω υπερεφημέρευσης, επειδή δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα η ευρωπαϊκή οδηγία που προασπίζει την υγεία των ιατρών, με αποτέλεσμα αυτοί να εξαναγκάζονται σε παραίτηση παρά τη θέλησή τους!


Είναι ανάγκη να εφαρμοστεί η ευρωπαϊκή οδηγία που αναφέρει ότι η εργασία των ιατρών δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 48 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως (μαζί με τις εφημερίες). Επίσης η ευρωπαϊκή οδηγία, όπως κατοχυρώθηκε στην Ελλάδα με τον Ν 4498/2017, προβλέπει ότι τυχόν υπερεργασία των ιατρών πέραν του 48ώρου θα πρέπει να έχει την συναίνεση των ιατρών και σε περίπτωση που δεν επιθυμούν την υπερεργασία δεν μπορεί να τους επιβληθεί ποινή! Άρα λοιπόν πως εξαναγκάζουν τους ιατρούς σε υπερεφημέρευση παρά την θέληση των ιατρών, αντίθετα με τον νόμο?


Η εφαρμογή ωραρίου που προστατεύει την υγεία των ιατρών θα αποτελέσει κίνητρο για τον διορισμό ιατρών στο ΕΣΥ. Με αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε και στην συνέχεια να τεθούν οικονομικά κίνητρα, έτσι ώστε να επιτευχθούν μαζικές προσλήψεις και να ξεκινήσει το ΕΣΥ από την αρχή!


Αναλυτικά η επιστολή μου έχει ως εξής:


Αγαπητέ Νίκο Παπανδρέου,


Το τελευταίο διάστημα καταγράφονται πολλές παραιτήσεις Ιατρών ΕΣΥ για λόγους επαγγελματικής εξουθένωσης και μισθολογικής απαξίωσης!

Δεν υπάρχει μέριμνα για την προστασία της υγείας των ιατρών σύμφωνα με την οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναφέρεται στην οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και των οδοντιάτρων του ΕΣΥ», με την οποία εναρμονίστηκε το ελληνικό δίκαιο με τον νόμο 4498/2017.


Μεταξύ άλλων στον Ν 4498/2017 (περίπτωση γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 3) αναφέρονται τα εξής:


Η εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες εργασίας με περίοδο αναφοράς (μέσο όρο) τους τέσσερις (4) μήνες. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το απόλυτο όριο των εξήντα (60) ωρών εργασίας την εβδομάδα συμπεριλαμβανομένων των εφημεριών. Τηρουμένων των γενικών αρχών προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των ιατρών, η υπέρβαση του 48ωρου γίνεται για την κάλυψη των αναγκών σε εφημερίες των νοσοκομείων ή μονάδων Π.Φ.Υ., εφόσον: αα) ο ιατρός συναινεί για την παροχή της εργασίας αυτής και ββ) ο ιατρός δεν υφίσταται καμία επίπτωση, αν δεν δεχτεί να εκτελέσει την εργασία αυτή.

Η υπέρβαση του 48ωρου τίθεται για μία τριετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων προβλέψεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ για την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων και των μονάδων Π.Φ.Υ. ΕΣΥ.


Στην συνέχεια με την παρ. 2 του αρθρ. 46 του Ν. 4764/2020 δίνεται παράταση της τριετίας που προβλέπεται από την περίπτωση γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 4498/2017. Συγκεκριμένα αναφέρεται: Για την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων και μονάδων ΕΣΥ, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από τη διάδοση του κορονοϊού covid – 19 και μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων προσλήψεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ, η δυνατότητα υπέρβασης του 48ωρου υφίσταται ως τις 30.11.2022»


Επομένως από τις 30.11.22 δεν υφίστανται επιτακτικές ανάγκες για να δικαιολογείται η υπέρβαση του 48 ώρου! Κατά συνέπεια, απόφαση Διοικητή νοσοκομείου, για υπέρβαση του 48ωρου, δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί και με επίκληση της παρ. 2 του αρθρ. 46 του Ν. 4764/2020, διότι δεν υπάρχουν επιτακτικές ανάγκες και ασφαλώς υπερισχύει νομικά το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.


Οι περισσότεροι ιατροί ΕΣΥ δεν γνωρίζουν ότι η υπέρβαση του 48ωρου προϋποθέτει γραπτή συναίνεση του ιατρού, ενώ η τυχόν άρνηση του δεν επισύρει συνέπειες σε αυτόν. Οι διοικήσεις των νοσοκομείων εξαναγκάζουν τους ιατρούς στην εκτέλεση αλλότριων καθηκόντων και σε υπερεφημέρευση, καταπατώντας την ευρωπαϊκή οδηγία. Οι ιατροί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η άρνηση της υπερεφημέρευσής είναι δικαίωμά τους και δεν πρέπει να εξαναγκάζονται σε παραίτηση, αλλά να παραμείνουν στη θέση τους διὀτι ο Ν4498/2017 το αναφέρει ρητά, η άρνηση του ιατρού να υπερεφημερεύει δεν συνοδεύεται από καμία ποινή για τον ιατρό. Από την άλλη η πολιτεία δεν φροντίζει την προάσπιση της υγείας των ιατρών και δεν εφαρμόζει τον Ν4498/2017. Απεναντίας οι διοικήσεις εξαναγκάζουν τους ιατρούς να υπερεφημερεύουν με αποτέλεσμα να βουλώνουν τρύπες και να μην φαίνονται τα πραγματικά κενά της υγείας!


Προτείνω να γίνει σαφές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι στην Ελλάδα ακόμα εν έτη 2023, δεν έχει ληφθεί μέριμνα για την προάσπιση της υγείας των ιατρών και ότι δεν εφαρμόζεται η ευρωπαϊκή οδηγία 2003/88/ΕΚ.


Ένα από τα βασικά αίτια που οι νέοι ιατροί δεν θέλουν να διοριστούν στα δημόσια νοσοκομεία ΕΣΥ είναι η επαγγελματική εξουθένωση. Άρα η εφαρμογή του Ν4498/2017 που προασπίζει την υγεία των ιατρών σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2003/88/ΕΚ , θα πρέπει να προηγηθεί των προσλήψεων και αυτό με την σειρά του θα τονώσει το ενδιαφέρον των ιατρών για το ΕΣΥ.


Παρακαλώ για την αξιολόγηση της κατάστασης και για τις δικές σας ενέργειες!


Με εκτίμηση,


Γεώργιος Μουζόπουλος

Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΕΣΥ

Αναπληρωματικός Βουλευτής ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ

Ν. Λακωνίας

Σχόλια

ΑΦΑΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 2731026347

EVROTAS CLEAN

ESTHIQUE

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΟΙ ΛΑΚΩΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ

LAKONES.gr

NEOPTIC

ΓΚΟΥΜΑΣ

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΡΟΑΞΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

BANNER 1

LAKONES.gr ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΑΦΟΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

SLEEP EXPERTS

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ VERGADOU 2731021701

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MONEMVASIA GROUP

IATRIKOS.gr

NRG SPORTS

VOiD ΣΠΑΡΤΗ

Diafimistes.gr

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

AGORA

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & YIOI ΣΠΑΡΤΗ

ΠΙΑΤΣΑ

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΦΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Greek Exports Directory

GRAD ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ

ANT1 SOUTH

BEST RADIO

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

BUSINESS ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΣΠΑΡΤΗ 2731022395

GRAD GROUP

LAKONIA REAL ESTATE

ATHINA REAL ESTATE