Η.ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ : Απάντηση στο δημοσίευμα «ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ».ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ».

Κύριε Διευθυντά,
Δημοσιεύσατε άρθρο στις 21/7/2023 με τίτλο «Υπό διερεύνηση οικονομικό σκάνδαλο εκατομμυρίων ευρώ».
Παρακαλώ να δημοσιεύσετε την απάντησή μου με τον ίδιο τρόπο.
Ο δημοσιογράφος κος Τσιλιπουνιδάκης χθες το μεσημέρι ζήτησε με ένα απλό sms από Αντιδήμαρχο την άποψη του Δήμου, του διευκρινίστηκε ότι θα μπορούσαμε να στείλουμε την απάντησή μας σήμερα. Φαίνεται όμως ότι δεν τον ενδιέφερε η άποψή μας και το άρθρο δημοσιεύθηκε.

Τι είναι τα χρήματα που αναφέρει το άρθρο;
Είναι τα αντισταθμιστικά ωφελήματα για έργα, εργασίες, δράσεις, μελέτες κ.λ.π. που εκτελέσθηκαν και θα εκτελεσθούν στην περιοχή του Ζάρακα, Κοινότητες Κουπιών και Ρειχέας και θα πληρώσει η εταιρεία λόγω της εγκατάστασης των δύο τελευταίων Αιολικών Πάρκων στο Ζάρακα.

Υπάρχουν κάποια υπογεγραμμένα συμφωνητικά;
Με την αριθ. 48/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, εγκρίθηκαν δύο σχέδια συμφωνητικών, ένα για κάθε Αιολικό Πάρκο, τα οποία υπογράφηκαν στην Αθήνα στις 28/3/2017 από το Δήμαρχο και τις εταιρείες ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ και ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ και μάλιστα έγιναν συμβολαιογραφικά για να έχουν αυξημένη ισχύ, ώστε να τηρηθούν επακριβώς, κάτι που είχε ζητήσει η τότε μείζων αντιπολίτευση.
Τα συμφωνητικά αυτά παραμένουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Τι προβλέπουν τα συμφωνητικά;
Προβλέπουν αναλυτικά όλη τη διαδικασία και στη 2η σελίδα παρ. 5: «Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η Εταιρεία δεσμεύεται, ότι κατά την κατασκευή του Εργου και κυρίως κατά τη λειτουργία, θα χρηματοδοτήσει έργα, εργασίες, μελέτες, προμήθειες και εν γένει οιαδήποτε άλλη δράση κοινής ωφέλειας προταθεί από το Δήμο σε συνεννόηση και συνεργασία μαζί του και σε συνάρτηση με τις ανάγκες του, αναλαμβάνοντας την απευθείας πληρωμή των προμηθευτών/εργολάβων/μελετητών, με την ιδιότητα της δωρήτριας,
σύμφωνα με το υπόδειγμα τριμερούς σύμβασης, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα σύμβαση. Το επισυναπτόμενο υπόδειγμα αναφέρεται συγκεκριμένα στην περίπτωση Έργου, μπορεί δε ευλόγως να διαφοροποιείται ως προς το τελικό του περιεχόμενο, εκτός από τους όρους περί καταβολής της αμοιβής του Κατασκευαστή από τη Δωρήτρια, τόσο στην περίπτωση του ειδικότερου έργου στο οποίο τελικώς κάθε φορά θα αφορά όσο βεβαίως και στις περιπτώσεις εργασίας, προμήθειας, μελέτης ή άλλη κοινωφελούς δράσης στις οποίες θα αφορά.
Οι προαναφερόμενες κοινωφελείς δράσεις θα υποδεικνύονται σταδιακά από το Δήμο προς την Εταιρείας και θα υλοποιηθούν ως εξής: …..».

Πως εκτελούνται τα έργα;
Τα έργα προτείνονται από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, υπογράφεται ιδιωτικό τριμερές συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου, του κατασκευαστή και της εταιρείας. Ο Δήμος επιβλέπει το έργο και πιστοποιεί την πρόοδο και την ολοκλήρωσή του. Μετά από αυτό, ο κατασκευαστής εξοφλείται από την εταιρεία, χωρίς ο Δήμος να διαχειρίζεται ούτε ένα ευρώ σε χρήματα.
Όλα τα τριμερή ιδιωτικά συμφωνητικά υπάρχουν στο Δήμο, όπου αναγράφονται λεπτομερώς τα εκτελεσθέντα έργα.
Με τον τρόπο αυτόν, τα έργα έγιναν σύντομα σε 1-2 μήνες από την ανάθεσή τους, παράχθηκε σχεδόν διπλάσιο έργο, γιατί δεν είχαν εργολαβικό όφελος 18%, απρόβλεπτα 15% και συμφωνήσαμε χαμηλές τιμές μονάδας.
Πολλές φορές εξήγησα στην αντιπολίτευση, στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι οι υπηρεσίες μας και οι Πρόεδροι είναι στη διάθεσή της για οποιαδήποτε ενημέρωση και έλεγχο. Το ίδιο ισχύει και για οποιονδήποτε θελήσει να επιθεωρήσει οποιοδήποτε έργο.
Τα έργα αυτά εκτελέστηκαν και εκτελούνται με πλήρη διαφάνεια, έχουν αλλάξει την εικόνα των ωφελούμενων περιοχών και είναι πολλαπλάσια σε σχέση με άλλες παρόμοιες συμφωνίες Δήμων, συμφωνία που επιτεύχθηκε με πολύ σκληρή διαπραγμάτευση παρουσία εκπροσώπων της εταιρείας, του δικηγόρου και μηχανικού του Δήμου.
Τα ωφελήματα αυτά είναι είκοσι φορές μεγαλύτερα από αυτά που είχε αποδεχθεί ο πρώην Δήμος Μολάων το 2003 όταν στη διοίκησή του ήταν και ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κος Νικολινάκος για την τοποθέτηση Αιολικών Πάρκων στην Κοινότητα Κουπίων.

Ουδέποτε υπήρξε διαμαρτυρία από δημότη για τα συγκεκριμένα έργα, ουδέποτε αμφισβητήθηκε από κανέναν δημότη η εκτέλεσή τους ή η διαδικασία υλοποίησής τους.
Όμως όταν ανέλαβε η τωρινή αντιπολίτευση το 2019 ξεκίνησε κατά την προσφιλή της πρακτική καταγγελίες και προσφυγές.

Έχουν προσφύγει έως τώρα στις παρακάτω αρχές:
1. Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Ιονίου & Δυτ. Ελλάδας
2. Β’ Ειδική Επιτροπή άρθρου 152 Ν. 3463/2006
3. Εθνική Αρχή Διαφάνειας
4. Εισαγγελέα
5. Ελεγκτικό Συνέδριο

Έως τώρα όλες οι προσφυγές τους έχουν απορριφθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, χωρίς να έχει βρεθεί τίποτα παράνομο και μεμπτό.
Όσον αφορά στα αποσπάσματα του δημοσιεύματός σας παραπλεύρως του πλαισίου, δεν είναι τίποτα περισσότερο από καταγγελία συμβούλων της αντιπολίτευσης.

Όλες οι διαδικασίες έγιναν νόμιμα και αντί ευσήμων, εισπράττουμε λάσπη και καταγγελίες από την αντιπολίτευση κατά την προσφιλή της μέθοδο, φτάνοντας να χρησιμοποιήσουν και μέσα μαζικής ενημέρωσης για να αναπαράξουν τη λάσπη τους για θέμα που πολλαπλώς τους έχουμε απαντήσει, γνωρίζουν την αλήθεια, αλλά σκοπίμως τη διαστρεβλώνουν κατ’ επάγγελμα.
Οφείλουμε όμως να ενημερώσουμε και πάλι αυτούς που τυχόν παραπλανηθούν.

Όσον αφορά στο έργο του αναβατορίου (τελεφερίκ) συνεχίζεται κανονικά και για το θέμα των υδροπλάνων ουδέποτε προτάθηκε η Πλύτρα, αλλά έχει προταθεί η Μονεμβάσια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

Επιστολή απάντησης


Σχόλια

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΑΦΑΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 2731026347

NEOPTIC

EVROTAS CLEAN

ESTHIQUE

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΟΙ ΛΑΚΩΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ

LAKONES.gr

ΓΚΟΥΜΑΣ

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΡΟΑΞΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

BANNER 1

LAKONES.gr ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΑΦΟΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

SLEEP EXPERTS

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ VERGADOU 2731021701

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MONEMVASIA GROUP

IATRIKOS.gr

NRG SPORTS

VOiD ΣΠΑΡΤΗ

Diafimistes.gr

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

AGORA

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & YIOI ΣΠΑΡΤΗ

ΠΙΑΤΣΑ

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΦΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Greek Exports Directory

GRAD ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ

ANT1 SOUTH

BEST RADIO

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

BUSINESS ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΣΠΑΡΤΗ 2731022395

GRAD GROUP

LAKONIA REAL ESTATE