ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης 17 Οκτωβρίου 2022Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (Αριθ.37/2022)

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) στις 17 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θ Ε Μ Α Τ Α

1ο Περί διεξαγωγής αγώνα SPARTAN RACE – Τροποποίηση της αριθ.10/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

Εισηγητές: κ.Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου και κ.Δημοσθένης Κακούρος


2ο Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Σπάρτης στη διεθνή έκθεση τουρισμού WORLD TRAVEL MARKET (WTM) στο Λονδίνο και στη διεθνή έκθεση τουρισμού PHILOXENIA στη Θεσσαλονίκη - Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στις ανωτέρω εκθέσεις

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου


3ο Περί έγκρισης της αριθ.178/26-09-2022 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης με θέμα «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Σπάρτης»

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


4ο Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Δ΄ τριμήνου 2021

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


5ο Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Α΄ τριμήνου 2022

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


6ο Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Β΄ τριμήνου 2022

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


7ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ.έτους 2022 για εγγραφή συμπληρωματικής πίστωσης υποέργου ΕΜΑΥΤΙΩΝ

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


8ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ.έτους 2022 για την «Αστική αναζωογόνηση της πόλης της Σπάρτης»

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


9ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2022 για «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Σπάρτης» (στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2022 του Πράσινου Ταμείου)

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


10ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2022 για «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» (Κωδικός ΟΠΣ 5163963) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


11ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2022 «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Ανωγείων και Καμινίων Δ.Ε. Φάριδος Δήμου Σπάρτης» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Δράση 4.3.4.)

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


12ο Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής από τους ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (κάλυψη δαπανών θέρμανσης)–αναμόρφωση προϋπολογισμού

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


13ο Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής ΚΑΠ αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


14ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την δημιουργία κωδικού για την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Σπάρτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για το έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σπάρτης».

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


15ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου της Πράξης “Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Σπάρτης”»

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


16ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την δημιουργία κωδικού για την «Δράση Καταστάσεις Άγχους – Πανικού»

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


17) Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ.έτους 2022 σε συνέχεια της 149/2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


18) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2022 για ενίσχυση κωδικών

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


19ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού κατόπιν της υπ αριθ.414/11-10-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


20ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού για ενίσχυση κωδικού για την 28η Οκτωβρίου

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


21ο Εξέταση αιτήματος κ.Δημοσθένη Τζανάκου περί δωρεάς προτομής Χρήστου Καρβούνη – Ορισμός μέλους επιτροπής για την κρίση καλλιτεχνικής αρτιότητας

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου


22ο Περί αναγραφής στο ηρώο της Κοινότητας Ποταμιάς των ονομάτων πεσόντων Ποταμιτών των περιόδων 1912-1913, 1918-1922 και 1940-1941

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου


23ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για στήριξη των εργαζομένων στο «Βοήθεια στο Σπίτι» (αίτημα της Δημοτικής Παράταξης «Δημοτική Ενωτική Κίνηση Σπάρτης»)

Εισηγητής: κ.Ευάγγελος Βαλιώτης


24ο Περί εξαιρέσεως της Κοινότητας Κλαδά του Δήμου Σπάρτης από το Πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς για το έτος 2022

Εισηγητής: κ.Χρήστος Κανακάκος


25ο Περί δωρεάν παραχώρησης ή μη χρήσης καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


26ο Γνωμοδότηση σχετικά με την υπ’ αριθ. 48/2022 Κυκλοφοριακή Μελέτη με τίτλο: «Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης i) στο τμήμα της οδού Αγησιλάου, μεταξύ των οδών Λυκούργου και Βρασίδου και ii)στο τμήμα της οδού Βρασίδου, μεταξύ των οδών Λεωνίδου και Κων/νου Παλαιολόγου»

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Ζαχαράκη-ΑναστασοπούλουΗ Πρόεδρος του Δημοτικού ΣυμβουλίουΕλένη Δαράκη

Σχόλια

ΑΦΑΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 2731026347

EVROTAS CLEAN

ESTHIQUE

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΟΙ ΛΑΚΩΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ

LAKONES.gr

NEOPTIC

ΓΚΟΥΜΑΣ

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΡΟΑΞΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

BANNER 1

LAKONES.gr ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΑΦΟΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

SLEEP EXPERTS

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ VERGADOU 2731021701

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MONEMVASIA GROUP

IATRIKOS.gr

NRG SPORTS

VOiD ΣΠΑΡΤΗ

Diafimistes.gr

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

AGORA

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & YIOI ΣΠΑΡΤΗ

ΠΙΑΤΣΑ

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΦΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Greek Exports Directory

GRAD ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ

ANT1 SOUTH

BEST RADIO

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

BUSINESS ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΣΠΑΡΤΗ 2731022395

GRAD GROUP

LAKONIA REAL ESTATE

ATHINA REAL ESTATE