ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 20/10Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (Αριθ.37/2021)


Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την 20-10-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 19:30.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020), τις εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ.πρωτ.18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), εγκ.40/αριθ.πρωτ.20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/οικ.17896/20-09-2021 (ΑΔΑ: 9ΝΙΖ46ΜΤΛ6-ΑΚ6) και εγκ.643/αριθ.πρωτ.69472/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.


Θ Ε Μ Α Τ Α


1ο Περί έγκρισης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) Δήμου Σπάρτης, συμπεριλαμβανόμενου του επικαιροποιημένου σχεδίου δράσης

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Καπονικολός


2ο Χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστήματος Λιανικού Εμπορίου «Επιχείρηση Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και ποτών (Υπεραγορά Τροφίμων) στην εταιρεία ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. που βρίσκεται στο 3ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης - Γυθείου, στον οικισμό Αλέσια του Δήμου Σπάρτης

Εισηγητής: κ.Χρήστος Κανακάκος


3ο Βράβευση κ.Βεκράκου Αναστασίου (αίτημα παράταξης ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ)

Εισηγητής κ.Σταύρος Αργειτάκος


4ο Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Α’ τριμήνου 2021

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


5ο Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Β’ τριμήνου 2021

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


6ο Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Γ’ τριμήνου 2021

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου7ο Ανάκληση της 140/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάρτης με θέμα «Έγκριση της αριθ.24/2021 απόφασης Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης με θέμα «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης»

Εισηγήτρια: κ.Ελένη Δαράκη


8ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (σχετική η αριθ.342/2021 Α.Ο.Ε.)

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


9ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για λογιστική τακτοποίηση

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


10ο Ένταξη στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του έργου του Δήμου Σπάρτης με τίτλο: «Επισκευή –ανακαίνιση του κτιρίου Σπυρόπουλου» - Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2021

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


11ο Έγκριση επιχορηγήσεων συλλόγων

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


12ο Πρακτική άσκηση φοιτητή Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σπάρτης για χρονικό διάστημα έξι μηνών, αρχομένης από 01-11-2021

Εισηγητής: κ.Θεμιστοκλής Πατσιλίβας


13ο Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Σπάρτης (κατ’ εφαρμογή του άρθρου 70Α του ν. 3852/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 6 του ν. 4604/2019)

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου


14ο Ανασυγκρότηση σχολικής επιτροπής – ορισμός μελών

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου


15ο Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σπάρτης με τους αναπληρωτές τους προκειμένου να συμμετέχουν στη συγκρότηση του Σχολικού Συμβουλίου στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 107 του Ν.4823/2021 (Α΄136)

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου


16ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


17ο Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


18ο Αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ

Εισηγητής: κ.Δήμαρχος


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σπυρίδων Μοιράγιας

Σχόλια

NRG SPORTS

Diafimistes.gr

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΦΑΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΑΡΤΗ

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MOTOPLACE

ACTION BIKE

ΒΟΡΒΗΣ

AIVALI HOTEL

SLEEP EXPERTS

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "Η ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ"

AGORA

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΑ

PIZZA PALACE

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

e-info.gr