ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ: ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΗμ/νία Τέλεσης: 28/09/2021 - 13:00
Παρατηρήσεις:

Σύμφωνα με α) το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας δ) τις υπ΄αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/06-11-2020 (Β΄4899) ΚΥΑ και των υπ΄ 426 με ΑΠ 77233/13-11-2020 ,την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/7-12-2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/ΓΠ.οικ.33506 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ.Β΄2233/29-05-2021), καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 28 η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για τα παρακάτω θέματα :ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 1ου πρακτικού του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΡΟΚΕΩΝ»

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΥΡΤΙΑΣ»

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ».

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ευρώτα οικονομικού έτους 2021.

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση κατανομής ποσών ως τακτική επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ» για τις λειτουργικές δαπάνες των παιδικών σταθμών και των χώρων άθλησης του Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση μετακίνησης οχήματος του Δήμου Ευρώτα με αρ.κυκλοφορίας ΚΗΥ 2441.

ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ου ΑΠΕ του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων, κατασκευή σωληνωτού και σχάρες υδροσυλλογής στην Τ.Κ. Κρεμαστής» και χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών.

ΘΕΜΑ 9ο : Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης.

ΘΕΜΑ 10ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ακύρωση της 166/2021 Α.Ο.Ε. και ανακήρυξη νέου προσωρινού αναδόχου του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ –ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ»

ΘΕΜΑ 11ο : Λήψη απόφασης σχετικά με γνωμοδότηση περί της άσκησης ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. 2/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σπάρτης.

ΘΕΜΑ 12ο : Λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή χρεών.

ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού αποστραγγιστικών χανδάκων Δ.Ε. Έλους»

ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης σχετικά με επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων.

ΘΕΜΑ 15ο: Λήψη απόφασης σχετικά με επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων.

ΘΕΜΑ 16ο: Λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διανοίξεις δημοτικών δρόμων Δ.Κ. Βλαχιώτη».

ΘΕΜΑ 17ο: Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ου ΑΠΕ του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 16-11-2017»

ΘΕΜΑ 18ο: Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ΟΥ Πρακτικού του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ»

ΘΕΜΑ 19ο: Λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση υπηρεσίας σε ιδιώτη για συντήρηση Πλατείας Πηγών Σκάλας.

ΘΕΜΑ 20ο: Λήψη απόφασης παράτασης ισχύος συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ για την αποτροπή της διάδοσης το κορονοϊού covid-19.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής

Σχόλια

NRG SPORTS

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MOTOPLACE

ACTION BIKE

ΒΟΡΒΗΣ

AIVALI HOTEL

SLEEP EXPERTS

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "Η ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ"

AGORA

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

PIZZA PALACE

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

Diafimistes.gr

e-info.gr