ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ :Έκδοση Οριστικών πινάκων για την πρόσληψη 28 Καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων στο Δήμο ΜονεμβασίαςΕκδόθηκαν οι οριστικοί Πίνακες σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 10779/10-8-2021 Ανακοίνωσης του Δήμου Μονεμβασίας, σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων του Δήμου Μονεμβασίας.

Οι προσληπτέοι θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου Χρόνου ίσης με το διδακτικό έτος.

Οι προσληπτέοι που περιλαμβάνονται στον τελικό πίνακα κατάταξης υποχρεούνται να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους στην υπηρεσία υποδοχής, ήτοι το Δήμο Μονεμβασίας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την πρόσληψη τους.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Δήμο Μονεμβασίας. ΕΙΔΙΚΑ για την απόδειξη εμπειρίας οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση του χρόνου εμπειρίας από την οικεία Σχολική Επιτροπή όπου και απασχολήθηκαν.

Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκτελείται υποχρεωτικά από τον φορέα, ενώ καταγγέλλεται η σύμβαση όσων υποψηφίων δεν δικαιούνται πρόσληψης, βάσει της νέας κατάταξης.

Οι υποψήφιοι των οποίων καταγγέλθηκε η σύμβαση λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόληση τους έως την ημέρα της καταγγελίας της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση για την αιτία αυτή (σχετική η αρ. πρωτ. 55472/23-7-2021ΚΥΑ – ΦΕΚ 3352/τ.Β΄ /26-7-2021).

Ακολουθούν οι σχετικοί πίνακες

Συνολική ονομαστική κατάσταση υποψηφίων

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων πλήρους απασχόλησης

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων μερικής απασχόλησης

Πίνακας επιλογής προσωπικού πλήρους απασχόλησης

Πίνακας επιλογής προσωπικού μερικής απασχόλησης

Πίνακας αποκλεισθέντων


Σχόλια

BANNER 1

e-info.gr

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

NRG SPORTS

Diafimistes.gr

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΦΑΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΑΡΤΗ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MOTOPLACE

ACTION BIKE

AIVALI HOTEL

ΒΟΡΒΗΣ

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "Η ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ"

SLEEP EXPERTS

AGORA

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ