ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΠ Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (Αριθ.33/2021)

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την 30-08-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 19:30.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020), τις εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ.πρωτ.18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), εγκ.40/αριθ.πρωτ.20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-08-2021 (ΑΔΑ: 6Γ7Ν46ΜΤΛ6-6ΣΘ) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.


Θ Ε Μ Α Τ Α


1ο Συγκρότηση Επιτροπής αναφορικά με τα συλλεκτικά νομισματικά προϊόντα της επετείου των 2.500 χρόνων από τη Μάχη των Θερμοπυλών

Εισηγητής: κ.Δήμαρχος


2ο Δωρεάν παραχώρηση του κεντρικού κτηρίου (καφενείο) στα δημοτικά σφαγεία

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


3ο Περί εκμίσθωσης γεωτεμαχίου στη θέση Άγιος Γεώργιος ή Μήνος της κοινότητας Καρυών

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


4ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


5ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 αναφορικά με τα καύσιμα και λιπαντικά που αφορούν την υπ’ αριθ.2706/26-02-2020 και υπ’ αριθ.24118/24-11-2020 συμβάσεις

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


6ο Αποτίμηση μέσων ατομικής προστασίας σε χρήμα σε δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Σπάρτης για την περίοδο από 01/01/2020 έως 31/12/2020 δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 60 του ν.4735/2020

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


7ο Αποδοχή παραιτήσεων από το ΔΣ του Ν.Π. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης» - Ορισμός νέων μελών / αντιπροέδρου.

Εισηγητής: κ.ΔήμαρχοςΟ Πρόεδρος του Δημοτικού ΣυμβουλίουΣπυρίδων Μοιράγιας

Σχόλια

NRG SPORTS

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MOTOPLACE

ACTION BIKE

ΒΟΡΒΗΣ

AIVALI HOTEL

SLEEP EXPERTS

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "Η ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ"

AGORA

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

PIZZA PALACE

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

e-info.gr