ΘΕΜΑΤΑ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης 28-07-2021Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (Αριθ.29/2021)


Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την 28-07-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 19:30.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020), τις εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ.πρωτ.18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), εγκ.40/αριθ.πρωτ.20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) , ΔΙΔΑΔ/Φ.69/168/οικ.13727/05-07-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΦ346ΜΤΛ6-23Φ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/171/οικ.14578 /19-07-2021 (ΑΔΑ: ΩΣΖ946ΜΤΛ6-Φ4Γ) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.


Θ Ε Μ Α Τ Α


1ο Περί καταβολής και καθορισμού εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου με την επωνυμία «Ν.Π. Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης (εξ αναβολής)

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου


2Ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη χώρου του πρώην δημοτικού σχολείου Ποταμιάς

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


3ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού για δημιουργία νέου κωδικού για εκδηλώσεις δράσεων για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


4ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού για δημιουργία νέου κωδικού για την «Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σπάρτης, για τη μελέτη: «6ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης - 7ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης»

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


5ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


6ο Έγκριση δαπάνης καταβολής χρηματικού βοηθήματος σε άτομο που βρίσκεται προσωρινώς ή μονίμως σε κατάσταση ανάγκης λόγω ασθενείας, κατοίκου του Δήμου μας και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 1.000 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6733.002 με τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άτομα που βρίσκονται προσωρινώς ή μονίμως σε κατάσταση ανάγκης λόγω ασθενείας, θεομηνίας ή άλλου απρόβλεπτου συμβάντος

Εισηγήτρια : κ. Ζαχαράκη –Αναστασοπούλου Γεωργία


7ο Έγκριση δαπάνης καταβολής χρηματικού βοηθήματος σε άτομο που βρίσκεται προσωρινώς ή μονίμως σε κατάσταση ανάγκης λόγω ασθενείας, κατοίκου του Δήμου μας και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 500,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6733.002 με τίτλο « Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άτομα που βρίσκονται προσωρινώς ή μονίμως σε κατάσταση ανάγκης λόγω ασθενείας, θεομηνίας ή άλλου απρόβλεπτου συμβάντος».

Εισηγήτρια : κ. Ζαχαράκη –Αναστασοπούλου Γεωργία8ο Περί διεξαγωγής ή μη της εμποροπανήγυρης Μυστρά 2021.

Εισηγητής: κ. Κανακάκος Χρήστος.


9ο Περί εκμίσθωσης ή εκποίησης γεωτεμαχίου στη θέση Βαρδούκα Αφυσσού Σπάρτης.


Εισηγήτρια : κ. Δεδεδήμου Γεωργία


10Ο Έγκριση επιχορήγησης Συλλόγων

Εισηγήτρια : κ. Δεδεδήμου Γεωργία

11Ο Άνοιγμα λογαριασμών ειδικού σκοπού στο όνομα του Δήμου για την παγία προκαταβολή των προέδρων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων

Εισηγήτρια : κ. Δεδεδήμου Γεωργία


12ο Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Καλλιτεχνικής-Αισθητικής Αρτιότητας αναφορικά με τη δωρεά μαρμάρινης προτομής «Μητροπολίτη Ιγνατίου» στην Κοινότητα Χρύσαφας της Δ.Ε. Θεραπνών του Δήμου Σπάρτης


Εισηγητές : κ.κ. Καπονικολός Δημήτριος, Ζαχαράκη –Αναστασοπούλου Γεωργία


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Σπυρίδων Μοιράγιας

Σχόλια

BANNER 1

e-info.gr

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

NRG SPORTS

Diafimistes.gr

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΦΑΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΑΡΤΗ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MOTOPLACE

ACTION BIKE

AIVALI HOTEL

ΒΟΡΒΗΣ

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "Η ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ"

SLEEP EXPERTS

AGORA

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

EBLOG