Τα θέματα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης 23/6

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (Αριθ.25/2021)

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την 23-06-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 19:30.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την παρ.1 του άρθρου 1 της αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/06-11-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4899/τ.Β’/06-11-2020), τις εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ.πρωτ.18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), εγκ.40/αριθ.πρωτ.20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), αριθ.πρωτ.60249/22-09-2020, ΔΙΔΑΔ/ /Φ.69/133/οικ.20764/07-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ), αριθ.πρωτ.77233/13-11-2020/εγκ.426 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), ΔΙΔΑΔ/Φ69/140/οικ.1031/20-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-ΩΝ1), ΔΙΔΑΔ/ /Φ69/141/οικ.1387/25-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΤΝΧ46ΜΤΛ6-ΝΔ4), ΔΙΔΑΔ/Φ69/141/οικ.1813/01-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΙΤΘ46ΜΤΛ6-9Φ1), ΔΙΔΑΔ/Φ69/141/οικ.4166/08-03-2021 (ΑΔΑ: 93ΓΗ46ΜΤΛ6-4Α0), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/148/ /οικ.4600/16-3-2021 (ΑΔΑ:67Β046ΜΤΛ6-156), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/149/οικ.5132/23-3-2021 (ΑΔΑ:ΨΛΤΧ46ΜΤΛ6-ΣΔΗ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/151/οικ.5525/29-3-2021 (ΑΔΑ: 6ΑΠ646ΜΤΛ6-89Χ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/154/ /οικ.6020/05-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΒΒΔ46ΜΤΛ6-6Ψ3), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/155/οικ.6602/13-04-2021 (ΑΔΑ: 9ΖΝΗ46ΜΤΛ6-ΕΟΟ), την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 24489/16.04.2021 (ΦΕΚ 1558/17.04.2021 τεύχος Β') ΔΙΔΑΔ/Φ.69/156/οικ.6988/20-04-2021 (ΑΔΑ: Ψ2ΛΟ46ΜΤΛ6-ΔΘΦ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/157/οικ.7330/23-04-2021 (ΑΔΑ: 647Δ46ΜΤΛ6-0ΝΞ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/158/οικ.7423/06-04-2021 (ΑΔΑ: Ω29Ο46ΜΤΛ6-ΔΘΝ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/160/οικ.8032/10-05-2021 (ΑΔΑ: Ω1Γ46ΜΤΛ6-50Ξ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/161/οικ.8599/17-05-2021 (ΑΔΑ: 6ΠΒ946ΜΤΛ6-ΟΦΚ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/162/οικ.9207/24-05-2021 (ΑΔΑ: 6Ω2Ξ46ΜΤΛ6-ΓΡΠ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/163/οικ.10556/01-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΑΨΒ46ΜΤΛ6-ΠΩΟ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/164/οικ.11266/08-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΖΕ946ΜΤΛ6-7ΚΣ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/166/οικ.12332/14-06-2021 (ΑΔΑ: 6ΠΓΧ46ΜΤΛ6-8ΩΤ) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.


Θ Ε Μ Α Τ Α


1ο Περί έγκρισης πρακτικού σχετικά με εκδήλωση ενδιαφέροντος των απευθείας εκμισθώσεων σχετικά με το ισόγειο κατάστημα (ισόγειας – δυτικής - αίθουσας του τέως κοινοτικού καταστήματος) που βρίσκεται στην ΤΚ Θεολόγου, διαβίβαση φακέλων και συζήτηση της ενστάσεως επί του πρακτικού

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


2ο Περί εκμίσθωσης ακινήτου Ξενώνα Βρεσθένων

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


3ο Περί εκμίσθωσης γεωτεμαχίου στη θέση ΧΑΝΙ ή ΚΑΚΕΝΑ Σελλασίας Σπάρτης

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


4ο Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.)

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


5ο Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου


6ο Παραίτηση Προέδρου Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης και ορισμός νέου.

Εισηγητής: κ.Δήμαρχος


7ο Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικον.έτους 2021

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


8ο Παρακολούθηση – διεκδίκηση επίσπευσης διαδικασιών αποκατάστασης κτιρίου παλαιού Πρωτοδικείου Σπάρτης. Σύσταση επιτροπής. (αίτημα δημοτικής παράταξης Δημοτική Ενωτική Κίνηση Δήμου Σπάρτης

Εισηγητής: κ.Ευάγγελος Βαλιώτης


9ο Ρύθμιση αλληλόχρεου μεταξύ Δήμου Σπάρτης και Δ.Ε.Υ.Α.Σ. (αίτημα δημοτικής παράταξης Ενωμένοι Πολίτες Δήμου Σπάρτης)

Εισηγητής: κ.Σταύρος Αργειτάκος)


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού ΣυμβουλίουΣπυρίδων Μοιράγιας

Σχόλια

NRG SPORTS

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MOTOPLACE

ACTION BIKE

ΒΟΡΒΗΣ

AIVALI HOTEL

SLEEP EXPERTS

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "Η ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ"

AGORA

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

PIZZA PALACE

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

e-info.gr