Θέματα τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης 8/2/2021

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (Αριθ 4/2021)

Κυρίες και Κύριοι,


Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την 08-02-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 19:00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την παρ.1 του άρθρου 1 της αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/06-11-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4899/τ.Β’/06-11-2020), τις εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ.πρωτ.18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), εγκ.40/αριθ.πρωτ.20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), αριθ.πρωτ.60249/22-09-2020, ΔΙΔΑΔ/ /Φ.69/133/οικ.20764/07-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ), αριθ.πρωτ.77233/13-11-2020/εγκ.426 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), ΔΙΔΑΔ/Φ69/140/οικ.1031/20-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-ΩΝ1), ΔΙΔΑΔ/ /Φ69/141/οικ.1387/25-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΤΝΧ46ΜΤΛ6-ΝΔ4), ΔΙΔΑΔ/Φ69/141/οικ.1813/01-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΙΤΘ46ΜΤΛ6-9Φ1) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.


Θ Ε Μ Α Τ Α


1ο Έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Δίκτυο Συνεργασίας για την Ανάπτυξη Σπάρτης & Ευρώτα» (εξ αναβολής)
Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


2ο Συμμετοχή του Δήμου Σπάρτης στο Δίκτυο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» -Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σπάρτης για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση
Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


3ο Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης
Εισηγήτρια: κ.Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία


4ο Απόδοση στον ΟΑΕΔ Καταστημάτων και Αιθουσών συγκέντρωσης που βρίσκονται σε οικισμούς καταργηθέντος ΟΕΚ, που παραχωρήθηκαν, κατά χρήση σε χρονικό διάστημα προγενέστερο της καθολικής διαδοχής αυτού από τον ΟΑΕΔ (18-04-2013)
Εισηγητής: κ.Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία


5ο Περί ορισμού τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας και ηλικίας λοιμοβλήτων ή λοιμυπόπτων ζώων
Εισηγητής: κ.Χρήστος Κανακάκος


6ο Περί καθορισμού οργάνων επιτροπής δημοπρασιών βάση του άρθρου 1 & 9 του Π.Δ. 270/1981 για το έτος 2021 και για τους διαγωνισμούς του 2020 που είναι σε εξέλιξη και μέχρι την ολοκλήρωση αυτών
Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


7ο Συζήτηση σχετικά με επιστολή Σωματείου Υπαλλήλων Δήμου Σπάρτης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σπυρίδων Μοιράγιας

Σχόλια

SPARTI VIEW

NRG SPORTS

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MOTOPLACE

ACTION BIKE

ΒΟΡΒΗΣ

AIVALI HOTEL

SLEEP EXPERTS

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "Η ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ"

AGORA

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

PIZZA PALACE

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

e-info.gr