ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 23/12

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (Αριθ.49/2020)Κυρίες και Κύριοι,


Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 23-12-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 17:00, με τηλεδιάσκεψη, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την παρ.1 του άρθρου 1 της αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/06-11-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4899/τ.Β’/06-11-2020), με τις υπ’ αριθ.40/20930/31-3-2020, 18318/13-3-2020, 60249/22-09-2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/ /οικ.20764/07-11-2020 και 77233/13-11-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.


Θ Ε Μ Α Τ Α


1ο Έγκριση της Β1 Φάσης, της Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας & της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της μελέτης: «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Μυστρά».

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Καπονικολός


2ο Τροποποίηση ή μη της αριθ.169/2020 Α.Δ.Σ με θέμα «Περί διατήρησης ή απομάκρυνσης περιπτέρου» (σχετική αίτηση κ.Κωνσταντινάκου Κων/νου και κ.Βαρβιτσιώτη Αντωνίου)

Εισηγητής: κ.Χρήστος Κανακάκος


3ο Αποδοχή χρηματοδότησης κατόπιν της 79903/20-11-2020 με ΑΔΑ:9ΨΣ346ΜΤΛ-5ΟΘ απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού 50.000.000,00 € προς κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19» - Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


4ο Αποδοχή χρηματοδότησης κατόπιν της 85548/08—12-2020 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Κατανομή ποσού συνολικού ύψους 3.748.740,00 € σε Δήμους της Χώρας έναντι δικαιούμενων επιχορηγήσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης» - Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


5ο Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


6ο Αποδοχή παραίτησης και ορισμός προέδρου στην επιτροπή προστασίας και αξιοποίησης της Δημοτικής περιουσίας και των Δημοτικών Επιχειρήσεων

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


7ο Αποδοχή παραίτησης και ορισμός προέδρου στην Επιτροπή Πολεοδομικού –χωροταξικού σχεδιασμού και περιβάλλοντος

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


8ο Αποδοχή παραίτησης και ορισμός προέδρου στην Επιτροπή παρακολούθησης της εφαρμογής των αρχών της σχεδίασης για όλους - Επιτροπή προσβασιμότητας

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


9ο Αποδοχή παραίτησης και ορισμός προέδρου στην Επιτροπή αντιμετώπισης θεμάτων ΑΜΕΑ και ευπαθών ομάδων πληθυσμού

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


10ο Αποδοχή παραίτησης και ορισμός προέδρου στην Επιτροπή προώθησης νέων τεχνολογιών και καινοτομιών

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


11ο Αντικατάσταση μελών στην Επιτροπή εμποροπανηγύρεως Μυστρά

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


12ο Αποδοχή παραιτήσεων μελών από την Επιτροπή Προγραμματισμού και Παρακολούθησης των Τεχνικών Έργων

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


13ο Αποδοχή παραίτησης μελών Επιτροπής τελετών (εθνικών, θρησκευτικών, πολιτιστικών, τιμητικών διακρίσεων, ψηφισμάτων)

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


14ο Αποδοχή παραίτησης μελών Επιτροπής αποδόσεων τιμών

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


15ο Αποδοχή παραίτησης μελών Επιτροπής στήριξης εμπορίου και αγοράς

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


16ο Αποδοχή παραίτησης μελών Επιτροπής καταπολέμησης ανεργίας και προώθησης της απασχόλησης

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


17ο Αποδοχή παραίτησης μελών Επιτροπής αξιολόγησης της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


18ο Αποδοχή παραίτησης μελών Επιτροπής περιβάλλοντος και διαχείρισης αποβλήτων

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Σπυρίδων Μοιράγιας

Σχόλια

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MOTOPLACE

ACTION BIKE

ΒΟΡΒΗΣ

AIVALI HOTEL

SLEEP EXPERTS

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "Η ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ"

AGORA

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

PIZZA PALACE

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

SPARTA LUXURY

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

e-info.gr