ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 23/12

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (Αριθ.49/2020)Κυρίες και Κύριοι,


Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 23-12-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 17:00, με τηλεδιάσκεψη, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την παρ.1 του άρθρου 1 της αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/06-11-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4899/τ.Β’/06-11-2020), με τις υπ’ αριθ.40/20930/31-3-2020, 18318/13-3-2020, 60249/22-09-2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/ /οικ.20764/07-11-2020 και 77233/13-11-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.


Θ Ε Μ Α Τ Α


1ο Έγκριση της Β1 Φάσης, της Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας & της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της μελέτης: «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Μυστρά».

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Καπονικολός


2ο Τροποποίηση ή μη της αριθ.169/2020 Α.Δ.Σ με θέμα «Περί διατήρησης ή απομάκρυνσης περιπτέρου» (σχετική αίτηση κ.Κωνσταντινάκου Κων/νου και κ.Βαρβιτσιώτη Αντωνίου)

Εισηγητής: κ.Χρήστος Κανακάκος


3ο Αποδοχή χρηματοδότησης κατόπιν της 79903/20-11-2020 με ΑΔΑ:9ΨΣ346ΜΤΛ-5ΟΘ απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού 50.000.000,00 € προς κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19» - Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


4ο Αποδοχή χρηματοδότησης κατόπιν της 85548/08—12-2020 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Κατανομή ποσού συνολικού ύψους 3.748.740,00 € σε Δήμους της Χώρας έναντι δικαιούμενων επιχορηγήσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης» - Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


5ο Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


6ο Αποδοχή παραίτησης και ορισμός προέδρου στην επιτροπή προστασίας και αξιοποίησης της Δημοτικής περιουσίας και των Δημοτικών Επιχειρήσεων

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


7ο Αποδοχή παραίτησης και ορισμός προέδρου στην Επιτροπή Πολεοδομικού –χωροταξικού σχεδιασμού και περιβάλλοντος

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


8ο Αποδοχή παραίτησης και ορισμός προέδρου στην Επιτροπή παρακολούθησης της εφαρμογής των αρχών της σχεδίασης για όλους - Επιτροπή προσβασιμότητας

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


9ο Αποδοχή παραίτησης και ορισμός προέδρου στην Επιτροπή αντιμετώπισης θεμάτων ΑΜΕΑ και ευπαθών ομάδων πληθυσμού

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


10ο Αποδοχή παραίτησης και ορισμός προέδρου στην Επιτροπή προώθησης νέων τεχνολογιών και καινοτομιών

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


11ο Αντικατάσταση μελών στην Επιτροπή εμποροπανηγύρεως Μυστρά

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


12ο Αποδοχή παραιτήσεων μελών από την Επιτροπή Προγραμματισμού και Παρακολούθησης των Τεχνικών Έργων

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


13ο Αποδοχή παραίτησης μελών Επιτροπής τελετών (εθνικών, θρησκευτικών, πολιτιστικών, τιμητικών διακρίσεων, ψηφισμάτων)

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


14ο Αποδοχή παραίτησης μελών Επιτροπής αποδόσεων τιμών

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


15ο Αποδοχή παραίτησης μελών Επιτροπής στήριξης εμπορίου και αγοράς

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


16ο Αποδοχή παραίτησης μελών Επιτροπής καταπολέμησης ανεργίας και προώθησης της απασχόλησης

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


17ο Αποδοχή παραίτησης μελών Επιτροπής αξιολόγησης της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


18ο Αποδοχή παραίτησης μελών Επιτροπής περιβάλλοντος και διαχείρισης αποβλήτων

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Σπυρίδων Μοιράγιας

Σχόλια

Πρόσφατες καταχωρήσεις

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

PIZZA PALACE

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ΠΛΑΓΑΚΗΣ

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

SPARTA LUXURY

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΚΑΘ΄ΕΚΑΣΤΗΝ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

LAKONIA-REALESTATE.GR