Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Σπάρτης 2020 – 2021»Διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Σπάρτης 2020 – 2021», με CPV 15894210-6 (Σχολικά Γεύματα), με Κωδικό ΝUTS EL653, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και προϋπολογισμό 98.789,12 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%.

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για το σύνολο των ειδών. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.Περίληψη διακήρυξης

Προκήρυξη

Διακήρυξη

Παράρτημα Ι - Μελέτη

Παράρτημα ΙΙ- Έντυπο προσφοράς

Παράρτημα ΙΙΙ - ΤΕΥΔ

Σχόλια

Πρόσφατες καταχωρήσεις

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

PIZZA PALACE

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ΠΛΑΓΑΚΗΣ

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

SPARTA LUXURY

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΚΑΘ΄ΕΚΑΣΤΗΝ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

LAKONIA-REALESTATE.GR