Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Σπάρτης 2020 – 2021»Διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Σπάρτης 2020 – 2021», με CPV 15894210-6 (Σχολικά Γεύματα), με Κωδικό ΝUTS EL653, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και προϋπολογισμό 98.789,12 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%.

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για το σύνολο των ειδών. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.Περίληψη διακήρυξης

Προκήρυξη

Διακήρυξη

Παράρτημα Ι - Μελέτη

Παράρτημα ΙΙ- Έντυπο προσφοράς

Παράρτημα ΙΙΙ - ΤΕΥΔ

Σχόλια

SLEEP EXPERTS

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "Η ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ"

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

PIZZA PALACE

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

SPARTA LUXURY

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

einfo.gr


Κρεβάτι Vitto της Elite StromPRICE : € 750For Sale
ΚΡΕΒΆΤΙ VITTO ΤΗΣ ELITE STROM
Category : Furniture
ΠΡΟΣΦΟΡΑPRICE : € 550For Sale
ΠΡΟΣΦΟΡΑ