ΔΕΥΑ ΣΠΑΡΤΗΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΒΑΓΓΕΛΗ ΒΑΛΙΩΤΗΑ Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Τιμολογιακή πολιτική ΔΕΥΑ Σπάρτης
&
Απάντηση στην προκατασκευασμένη και ψευδή ανακοίνωση του Προέδρου της ΔΕΥΑΣ Θεμιστοκλή Πατσιλίβα

Τιμολογιακή Πολιτική

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., της 12ης Μαΐου 2020 αποφασίστηκε από την πλειοψηφία των μελών, ύστερα από πρόταση του κ. Ροϊνού, μέλους του ΔΣ, η αναβολή της συζήτησης και λήψης απόφασης για την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΣ και η συζήτηση του θέματος σε μεταγενέστερο χρόνο που η χώρα, η κοινωνία και η οικονομική δραστηριότητα θα έχει επιστρέψει - με ένα μίνιμουμ ασφάλειας - στην κανονικότητα.

Παρ΄όλα αυτά,ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ παραβιάζοντας κάθε αρχή δημοκρατικής λειτουργίας και δεοντολογίας που εφαρμόζονται στις λειτουργίες των συλλογικών οργάνων της αυτοδιοίκησης με πρόσκλησή του καλεί - δια περιφοράς - αυτή τη φορά - συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., τη Δευτέρα 18η Μαΐου 2020, όπου ως πρώτο θέμα είναι η συζήτηση για την τιμολογιακή πολιτική, επί νέου σχεδίου - μελέτης (και εισήγησης), όπου την ευθύνη εκπόνησης έχει αυτή τη φορά η Υπηρεσία της επιχείρησης.

Θα πρέπει ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ καθώς και ο Δήμαρχος που τον στηρίζει, να σέβονται την δημοκρατική λειτουργία των συλλογικών οργάνων και να καταλάβουν ότι η εποχή του ενός να αποφασίζει έχει τελειώσει.
Στην συγκεκριμένη συνεδρίαση όλες οι παρατάξεις και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατέθεσαν προτάσεις.
Η πλειοψηφία των προτάσεων εάν αναλυθούν έχουν αρκετά κοινά στοιχεία.
Εμείς, σαν παράταξη έχοντας μέχρι πριν 10 μήνες , την ευθύνη της λειτουργίας της ΔΕΥΑΣ κάναμε συγκεκριμένη πρόταση, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των Προέδρων των Κοινοτήτων, όπως εκφράστηκαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε καθώς και τις αποφάσεις που έλαβαν.
Η πρότασή μας απαντά τεκμηριωμένα στην μελέτη ιδιωτικής εταιρείας, που κατά παραγγελία αποφάσισε και μας παρουσίασε ο Πρόεδρος.
Η συγκεκριμένη μελέτη- πρόταση προέβλεπε :
1.Αύξηση στα πάγια μέχρι και 440%
2.Την καταμέτρηση της κατανάλωσης και κατά την χειμερινή περίοδο σε 35 Κοινότητες κάτι που δεν ίσχυε ούτε στις πρώην Κοινότητες ,ούτε στους Καλλικρατικούς Δήμους ούτε και τα τελευταία χρόνια που είχαν ενταχθεί στο Δήμο Σπάρτης.Και αυτό γιατί στις συγκεκριμένες Κοινότητες οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που πρέπει τα εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα να εκτονώνονται για να μην έχουμε φθορές, από τις καιρικές συνθήκες (παγετό κ.λ.π) και την πίεση των δικτύων.
Με την συγκεκριμένη μελέτη-πρόταση και τις υπέρογκες αυξήσεις, θα είχαμε άμεσο αποτέλεσμα και είσπραξη τελών ύψους 2.783.478,59€, όταν τα έσοδα της ΔΕΥΑΣ το 2019 ήταν 2.674.881,59€.
Δηλαδή μια αύξηση των εσόδων, ύψους 108.597,00€.
Η πρόταση της δικής μας παράταξης είναι να μην προχωρήσουμε αυτή την περίοδο σε καμιά αύξηση στα τιμολόγια ύδρευσης και είναι σίγουρο ότι η ΔΕΥΑΣ θα εισπράξει το ανωτέρω ποσό και θα το ξεπεράσει.
Αναλυτικά :
1.Έσοδα 2019 2.614.881,00€
2.Έσοδα από τις αρδεύσεις των κλειστών δικτύων, που στη ΔΕΥΑ κοστολογούνται και τα τέλη εισπράττονται από το Δήμο και δεν αποδίδονται στη ΔΕΥΑ 50.000,00€
3. Έσοδα από την άρδευση του πρασίνου του Δήμου Σπάρτης, που όλα τα χρόνια ο Δήμος δεν πληρώνει .Μάλιστα φέτος έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό πίστωση 70.000,00€.
4.Εξοικονόμηση από διαρροές, κλοπές κ.λ.π. , ύψους 120.000,00€
5.Είσπραξη 10% από τα ανείσπρακτα , που ανέρχονται σε 2.300.000,00€ περίπου 230.000,00€
6.Μπορεί να προβλεφθεί επί πλέον έσοδο από τέλη αποχέτευσης 150.000,00€, μειώνοντας το άνοιγμα των 300.000,00€ περίπου, που παρουσιάζεται από την μελέτη και τα στοιχεία των υπηρεσιακών παραγόντων, υπολογίζοντας σε μια μικρή αύξηση από 28% σε 35% στην κατανάλωση του νερού ή σε ένα συμβολικό πάγιο μέχρι 10,00€ στους καταναλωτές ,εκεί που υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης.
7. Έσοδο από συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης.
Προτείνουμε:
Για ακίνητα μέχρι 100 τ.μ. , 2,00€ (μείωση πάνω από 70%)
Για ακίνητα μέχρι 150 τ.μ., 3,00€ (μείωση πάνω από 55%)
Για ακίνητα μέχρι 200 τ.μ., 4,00€ (μείωση πάνω από 60%)
Η πρόταση της παράταξης «Ενωμένοι Πολίτες» του κ. Αργειτάκου
Για ακίνητα μέχρι 200 τ.μ., 4,00€
Για ακίνητα από 200 τ.μ. έως 300 τ.μ. είναι 5,00€
Για ακίνητα από 300 τ.μ. έως 400 τ.μ. είναι 6,00€
Για ακίνητα από 400 τ.μ. και άνω είναι 7,00€
Η πρότασή μας, είναι πιο οικονομική για τους δημότες και θα αποφέρει έσοδο στη ΔΕΥΑ περίπου 571.000,00€
Ανακεφαλαιώνοντας τα παραπάνω προκύπτει , χωρίς αύξηση στα τέλη ύδρευσης:
Έσοδα 2019 2.674.881,00€
Έσοδα από αρδεύσεις 50.000,00€
Έσοδα από πράσινο του Δήμου 70.000,00€
Τέλη σύνδεσης αποχέτευσης 571.000,00€
Τέλη λειτουργίας αποχέτευσης 150.000,00€
Ανείσπρακτα 230.000,00€
Διαρροές 120.000,00€
Σύνολο 3.865.881,00€
Η πρότασή μας είναι υλοποιήσιμη χρειάζεται μόνο μια στενή συνεργασία με Προέδρους / μέλη Κοινοτήτων / Δημοτικούς Συμβούλους/ κατοίκους/ υπαλλήλους ΔΕΥΑΣ και προσανατολισμένη διοίκηση προς αυτή την κατεύθυνση, παίρνοντας μέτρα καλύτερης εποπτείας των δικτύων και μέτρα για την πληρωμή των ανείσπρακτων.
Επιπλέον η Διοίκηση της ΔΕΥΑΣ πρέπει να διεκδικήσει όπως όλες οι ΔΕΥΑ και οι Δήμοι πράττουν αυτή τη στιγμή :
1.Μείωση του ΦΠΑ από 24% σε 6%
Όφελος της ΔΕΥΑΣ πάνω από 234.000,00€
2.Μείωση του τιμολογίου της ΔΕΗ κατά 20%
Όφελος της ΔΕΥΑΣ 200.000,00€ περίπου
Εάν αυτά τα προσθέσουμε και προσθέσουμε επιπλέον την διαφορά του ΦΠΑ 234.000,00€ και τη μείωση του ρεύματος 200.000,00€, μπορούμε να προσεγγίσουμε σαν έσοδο το ποσό των 4.299.956,00€.
3.Ενεργοποίηση του προγράμματος ΑΚΣΙΑ, που αφορά οφειλές που έχουν τελεσιδικήσει.
Από το συγκεκριμένο πρόγραμμα καταφέραμε ως προηγούμενη διοίκηση και χρηματοδοτηθήκαμε με το ποσό των 2.382.800,00€ και εξοφλήσαμε την οφειλή της ΔΕΗ. Πολλές ΔΕΥΑ σε όλη τη χώρα έχουν χρηματοδοτηθεί από το συγκεκριμένο πρόγραμμα μέσω των Δήμων ενώ εσείς μέχρι σήμερα δεν έχετε προχωρήσει σε καμιά ενέργεια προς το σκοπό αυτό.
4. Την έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 1.000.000,00€ περίπου, που ομόφωνα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο . Μάλιστα το ποσό αυτό πρέπει να αποπληρωθεί σε 18 μηνιαίες δόσεις, ενώ έχει ζητηθεί από την ΚΕΔΕ και την ΕΔΕΥΑ η αποπληρωμή του να γίνει σε 72 δόσεις.
5.Τον διακανονισμό με την ΔΕΗ που ομόφωνα αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ.
Τις ανωτέρω ΟΜΟΦΩΝΕΣ αποφάσεις τις αγνοήσατε, όπως αγνοήσατε την πρότασή μας αλλά και τις προτάσεις των άλλων παρατάξεων.
Αυτό που σαν ενδιαφέρει είναι να πληρώσουν οι δημότες μας , λες και αυτοί έχουν την δυνατότητα τη συγκεκριμένη χρονικά περίοδο και για όσο διάστημα θα διαρκεί η κρίση και η αβεβαιότητα να καταβάλλουν αυτές τις υπέρογκες αυξήσεις.
Όπως καταλαβαίνετε η συγκεκριμένη περίοδος δεν αποτελεί την κατάλληλη χρονική περίοδο, για λήψη και υλοποίηση απόφασης για οποιαδήποτε αύξηση στο τιμολόγιο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.
Είναι ανεπίκαιρο και δείχνει ασέβεια στους συμπολίτες μας.

Και τώρα οφείλουμε μια απάντηση στην προκατασκευασμένη και ψευδή ανακοίνωση του Προέδρου της ΔΕΥΑΣ Θεμιστοκλή Πατσιλίβα , στο ότι παρέλαβε μια υπερχρεωμένη επιχείρηση η οποία όπως αναφέρει οδηγείται σε βέβαια χρεωκοπία.
Εμείς σαν απερχόμενη διοίκηση στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ, προχωρήσαμε σε παράδοση και απολογισμό των πεπραγμένων μας στην επιχείρηση.
Για μας αυτός ο απολογισμός ήταν απαραίτητος για την ομαλή λειτουργία της αλλά και έτσι επιβάλλουν οι κανόνες της χρηστής διοίκησης, κάτι που ο κ. Πατσιλίβας δεν έπραξε , όταν αποχώρησε από Πρόεδρος του Ν.Π. Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και Παιδείας.
Κύριε Πρόεδρε,
Όταν παραδώσετε , σαν απερχόμενος Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ, σας συμβουλεύω να πράξετε αυτό που επιτάσσουν οι κανόνες της χρηστής διοίκησης.
Σχετικά με τις υποχρεώσεις της ΔΕΥΑΣ :
1.Σας αναφέρουμε , εάν δεν το γνωρίζετε, ότι ο Δήμος Σπάρτης συμμετείχε ως εγγυητής σε δανειοδότηση της ΔΕΥΑΣ την περίοδο του 1990, ύψους 4.100.000,00 € για να εκτελέσει το σημαντικό έργο της αποχέτευσης και του βιολογικού στην πόλη της Σπάρτης.
Με αυτό το ποσό πληρώθηκε η ίδια συμμετοχή που απαιτούσε το τότε πρόγραμμα χρηματοδότησης.
Σωστά η τότε διοίκηση της ΔΕΥΑ έπραξε και σωστά οι μέχρι τώρα διοικήσεις πληρώνουν τις δόσεις της δανειοδότησης και δεν το χρέωσαν στους δημότες μας προκειμένου να το εισπράξουν και να το αποδώσουν στο Δήμο.
Εσείς απαιτείτε να το εισπράξετε από τους πολίτες της Σπάρτης.
2.Σας παραδώσαμε οφειλή στην ΔΕΗ 1.234.238,00€, όταν εμείς παραλάβαμε από την προηγούμενη διοίκηση οφειλή ύψους 1.231.967,00€ και μέχρι το τέλος της θητείας μας μεταφερόντουσαν στην ΔΕΥΑΣ νέοι λογαριασμοί από τους πρώην Δήμους .
Μάλιστα σας είχαμε επισημάνει ότι λογαριασμοί ύψους 95.279,00€ είχαν περιέλθει στη ΔΕΥΑΣ το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισαν να προχωρήσουμε σε διακανονισμό με την ΔΕΗ.
Μέσω αυτού του διακανονισμού καταφέραμε να εξασφαλίσουμε την χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ, ύψους 2.382.800,00€ μιάς και το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορούσε μόνο τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, που οι Δήμοι ήταν υποχρεωμένοι να πληρώσουν.
Μάλιστα στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή της πρότασης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και την αποδοχή της ανωτέρω χρηματοδότησης, αποφάσεις οι οποίες ήταν ΟΜΟΦΩΝΕΣ συμμετείχε και ο κ. Πατσιλίβας.
Γνωρίζει πολύ καλά , ο κ. Πατσιλίβας αλλά παραπληροφορεί , ότι με τα χρήματα αυτά δεν μπορούσαν να φτιαχτούν πεζοδρόμια, δρόμοι,πάρκα κ.λ.π.
Φαίνεται ότι στη σκέψη του είναι να φορολογήσουμε και άλλο τους δημότες και για τέτοια έργα.
Μάλιστα το ποσό των 2.382.000,00€ το χρεώνει ως οφειλή της ΔΕΥΑΣ προκειμένου να παρουσιάσει χρεωστικό άνοιγμα 8.565.693,00€.
Αθροίζει δηλαδή :
το δάνειο των 4.100.000,00€
την χρηματοδότηση των 2.382.000,00€ και
ποσό 2.082.839,00 , ως τρέχουσες υποχρεώσεις. Σε αυτό το ποσό είναι πάνω από 1.500.000,00€ η οφειλή στη ΔΕΗ ,για το οποίο ομόφωνα το ΔΣ της ΔΕΥΑΣ αποφάσισε να προχωρήσει σε διακανονισμό.
Έχουν περάσει περίπου 2 μήνες και δεν έχει προχωρήσει την διαδικασία του διακανονισμού αλλά ούτε και προετοιμάζεται η υποβολή στο πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ. Αρκετοί Δήμοι και ΔΕΥΑ της χώρας , το πράττουν και αυτό παρόλο που τον ενημερώσαμε μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση.
Η φιλοσοφία του , να πληρώσουν οι δημότες και όχι:
• να ταυτιστεί με όλες της ΔΕΥΑ , και τους Δήμους , που ζητούν μείωση της αξίας του ρεύματος κατά 20%
• να προχωρήσει σε αλλαγές χρήσης ορισμένων αντλητικών συγκροτημάτων , που του έχουμε επισημάνει αλλά και οι υπηρεσίες της ΔΕΥΑΣ το γνωρίζουν και να αλλάξει το τιμολόγιο, από γενικής χρήσης που χρεώνεται τώρα 0,12269, σε τιμολόγιο αρδευτικής χρήσης που χρεώνεται 0,06944, μειώνοντας έτσι το μεγάλο έξοδο της ΔΕΗ, που το χρόνο ανέρχεται σε 1.000.000,00€ περίπου.
Το υπόλοιπο ποσό περίπου 600.000,00€ είναι υποχρεώσεις που η ΔΕΥΑ έχει προς τρίτους και σταδιακά τους εξοφλεί, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Μας προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση αλλά μας δημιουργεί και ορισμένα ερωτηματικά αυτό που αναφέρεται στο δημοσίευμα του κ. Πατσιλίβα για απαιτήσεις του εργολάβου που υλοποίησε το έργο της ύδρευσης της Σπάρτης ύψους 550.000,00€ περίπου .
Στην προσωρινή παραλαβή του ανωτέρω έργου ο συγκεκριμένος ανάδοχος αποδέχθηκε και υπέγραψε ότι ουδεμία άλλη οικονομική απαίτηση έχει για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου.
Τώρα ο Πρόεδρος από ότι φαίνεται συντάσσεται με απαιτήσεις , που ο συγκεκριμένος εργολάβος διεκδικεί προς όφελός του;
Αναφέρει επίσης δικαστικές αγωγές εργαζομένων ύψους 500.000,00 -700.000,00€ για τις οποίες έχουν δικαιωθεί. Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις αφορούν περικοπές που τους έγιναν στην διάρκεια των μνημονίων, και δικαιώθηκαν από τα αρμόδια δικαστήρια .
Εμείς έχουμε προσφύγει και περιμένουμε να τελεσιδικήσουν αυτές οι αγωγές.
Τον ενημερώνουμε ότι τέτοιες δικαστικές αποφάσεις έχουν παλιότερα χρηματοδοτηθεί από το ΥΠ.ΕΣ.
Ζητήσαμε να συμπεριληφθούν και αυτές στο πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ ώστε αν δικαιωθούν οι εργαζόμενοι να μπορούν να πληρωθούν και όχι να απευθύνεται ο κ. Πρόεδρος στους δημότες μας.
Αναφέρει επίσης 200.000,00€ καταβολή ΦΠΑ για το ενταγμένο έργο στο πρόγραμμα ΕΠΕΡΑ με τίτλο «Επέκταση υπαρχόντων συστημάτων παρακολούθησης και αυτόματου ελέγχου διαρροών και υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού στη ΔΕ Σπαρτιατών», προϋπολογισμού 1.132.368,00€, γιατί δεν κρίθηκε επιλέξιμο.
Τον ενημερώνουμε ότι και στο έργο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης» στη Σπάρτη, που υλοποιήσαμε το ΦΠΑ δεν ήταν επιλέξιμο.
Διεκδικήσαμε και καταφέραμε από τον Σεπτέμβριο του έτους 2015, να γίνει επιλέξιμο.
Όμως τόσο εμείς , όσο και η προηγούμενη διοίκηση της παράταξης του κ. Αργειτάκου με Πρόεδρο τον κ. Δημητρόπουλο το ενέταξε, το δημοπράτησε και δεν ρίσκαρε την απένταξη ενός τόσο σημαντικού έργου για την πόλη της Σπάρτης.
Εσείς γιατί το ανωτέρω έργο δεν το έχετε ακόμα δημοπρατήσει;
Μήπως λόγω αυτού του προβλήματος που λέτε, ρισκάρετε ένα έργο πάνω από 1.000.000,00€ ,που μελετήσαμε, προετοιμάσαμε και εντάξαμε.
Το συγκεκριμένο έργο θα λύσει αρκετά προβλήματα εντοπισμού απώλειας νερού κ.λ.π. για τα οποία μας λέτε ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα. Αν αναζητήσετε τα αρχεία της υπηρεσίας θα διαπιστώσετε ότι από την αρχή της θητείας μας ενεργοποιηθήκαμε προς την κατεύθυνση αυτή.
Αναφέρεστε σε οφειλές καταναλωτών ύψους 2.607.674,00€, μαζεμένες για πολλά χρόνια .
Φυσικά και υπάρχουν .
Για το συγκεκριμένο θέμα όταν παραλάβατε, σας ενημερώσαμε ότι προχωρήσαμε :
• σε 2.578 διακανονισμούς (1810 στη Σπάρτη ,768 στα χωριά). Από αυτές 981 περιπτώσεις ήταν ακόμα εκκρεμείς)
• σε διακοπές παροχών μεγαλο-οφειλετών
Καταφέραμε μέσα από αυτή τη διαδικασία να μειώσουμε αυτές τις οφειλές.
Εσείς δεν μας είπατε από όταν αναλάβατε , πόσους διακανονισμούς έχετε πραγματοποιήσει;
Ενημερωθείτε από τους υπηρεσιακούς παράγοντες για όλα τα άλλα που αναφέρεσθε. Σας έχουν ήδη ενημερώσει τόσο αυτοί όσο και εμείς αλλά συνειδητά παραπληροφορείτε , με στόχο την απαξίωση της ΔΕΥΑΣ.
Και μηχανογραφικό σύστημα λειτουργεί , με όλες τις δικλείδες ασφαλείας και αρκετές φορές σε συνεννόηση με τους Προέδρους, υπηρεσιακοί παράγοντες πήγαν να εισπράξουν στα χωριά και ηλεκτρονικές πληρωμές γίνονται.
Γνωρίζετε ότι προσλήψεις προσωπικού λόγω του μνημονίου δεν επιτρέπονταν , γι΄αυτό και η ΔΕΥΑΣ προχώρησε σε άλλες λύσεις αντιμετώπισης του προβλήματος .
Δηλαδή προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο, ανάθεση σε ιδιώτες για αντιμετώπιση προβλημάτων αποκατάστασης βλαβών κ.λ.π..
Μάλιστα σε ορισμένους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους υπηρετούσαν υδραυλικοί που παρέμειναν στον Δήμο, αλλά η υπηρεσία ύδρευσης ήρθε με νόμο , αναγκαστικά στη ΔΕΥΑ και η επιχείρηση όφειλε να παρέχει ποιοτικό νερό σε επάρκεια για τη χρήση της ύδρευσης σ΄όλο το Δήμο και αυτό το κατάφερε. Τα τελευταία χρόνια από ίδιους πόρους να κάνει παρεμβάσεις σε αυτή την κατεύθυνση χωρίς να προχωρήσει σε καμιά αύξηση τελών.
Τα τελευταία χρόνια η ΔΕΥΑΣ έχει εκτελέσει έργα από ίδιους πόρους, αξίας 1.500.000,00€ περίπου (αντικαταστάσεις δικτύων- αντλητικών – προετοιμασία μελετών κ.λ.π.).

Πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα γνωρίζει ο κ. Πρόεδρος και τα αποκρύπτει αν όχι καλό είναι να ανατρέξει στα αρχεία της επιχείρησης για να ενημερωθεί.
Σας παραδώσαμε, σε άριστη συνεργασία με τους υπηρεσιακούς παράγοντες έργα προϋπολογισμού πάνω από 20.000.000,00€, που την περίοδο της κρίσης προετοιμάστηκαν ,ωρίμασαν και εκτελέστηκαν ή είναι έτοιμα να εκτελεστούν.
1.Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Σπάρτης, προϋπολογισμού 6.500.000,00€ περίπου.
Το έργο δημοπρατήθηκε και υπογράφηκε σύμβαση από την διοίκηση Αργειτάκου-Δημητρόπουλου.
Ήταν έργο σε εξέλιξη που ολοκληρώθηκε από εμάς. Εκτελέστηκαν μάλιστα στο συγκεκριμένο έργο εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί στην μελέτη αλλά ήταν απαραίτητες για την λειτουργία του νέου δικτύου ( π.χ. αποσύνδεση του παλιού και σύνδεση του νέου δικτύου).Εργασίες που πληρώθηκαν από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΣ.
Με την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου καταφέραμε να παρέχουμε χωρίς διακοπές ποιοτικό νερό στους δημότες μας.
2.Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης Αφυσσού - Κλαδά - Κοκκινόρραχης , προϋπολογισμού 3.000.000,00€ περίπου .
Το έργο προετοιμάστηκε-δημοπρατήθηκε από τη διοίκηση Αργειτάκου-Δημητρόπουλου.
Έργο σε εξέλιξη.
Ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε από εμάς.
Προχωρήσαμε με ίδιους πόρους, στην εκτέλεση εργασιών που δεν προέβλεπε η μελέτη, όπως αποκατάστασης φθορών στα δίκτυα ύδρευσης καθώς επίσης αντικαταστάθηκαν αρκετά χιλιόμετρα παλαιών δικτύων ύδρευσης, που δεν είχαν προβλεφθεί κ.λ.π.
3.Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης Αλέσια-Γούναρι-Συκαράκι, προϋπολογισμού 3.000.000,00€ περίπου .
Έργο που το προετοίμασε και το ενέταξε σε πρόγραμμα η διοίκηση Αργειτάκου-Δημητρόπουλου και το εκτελέσαμε εμείς.
Και σε αυτό το έργο, με ίδιους πόρους, προχωρήσαμε σε παρεμβάσεις που δεν προβλέπονταν από τη μελέτη.
4.Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Αμυκλών, προϋπολογισμού 900.000,00€ περίπου.
Έργο που το προετοίμασε και το ενέταξε σε πρόγραμμα η διοίκηση Αργειτάκου-Δημητρόπουλου και το εκτελέσαμε εμείς.
5.Μεταφορά νερού από Κατσαρού Αμυκλών στη Σκούρα για την κάλυψη αναγκών Σκούρας – Πλατάνας - Κεφαλά - Καλλονής – Χρυσάφων,προϋπολογισμού 700.000,00€. Η μελέτη είχε συνταχθεί από τη διοίκηση Αργειτάκου-Δημητρόπουλου και πρόβλεπε την μεταφορά νερού μέχρι τη Σκούρα.
Το έργο δημοπρατήθηκε και υπογράφηκε σύμβαση από την διοίκηση Αργειτάκου-Δημητρόπουλου.
Το έργο ήταν σε εξέλιξη και ολοκληρώθηκε από εμάς και καταφέραμε από ίδιους κυρίως πόρους να υδροδοτήσουμε και τα υπόλοιπα χωριά.
6. Αντικατάσταση – επέκταση δικτύου ύδρευσης Αγίας Ειρήνης, προϋπολογισμού 345.000,00€ . Το έργο δημοπρατήθηκε στις 26-7-19.
7.Έργα ύδρευσης στο Δήμο Σπάρτης ,προϋπολογισμού 3.000.000,00€.
Το έργο αυτό προβλέπει:
α)Βελτίωση του έργου υδροληψίας στις πηγές Τρύπης.
β)Αντικατάσταση του αγωγού μεταφοράς του νερού, από τις πηγές προς την υφιστάμενη δεξαμενή Σπάρτης, μήκους 8.650 μέτρα.
γ)Βελτίωση στις τοπικές υδροδοτήσεις ενδιάμεσων δεξαμενών.
δ)Τοποθέτηση συστήματος τηλελέγχου του υδραγωγείου και στις τοπικές υδροδοτήσεις ενδιάμεσων δεξαμενών.
ε)Νέους αγωγούς του υδραγωγείου στην Κοινότητα Μυστρά, μήκους 7.780 μέτρα και αντικατάσταση του αντλητικού συγκροτήματος της γεώτρησης καθώς και αυτοματοποίηση της λειτουργίας της σε σχέση με τη στάθμη νερού της νέας δεξαμενής.
στ)Νέους αγωγούς του δικτύου Καλυβίων Σοχάς μήκους 4.230 μέτρα. Επίσης προβλέπεται η παρακολούθηση της λειτουργίας του υδραγωγείου Καλυβίων Σοχάς, με εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας και νέου συγκροτήματος χλωριωτή.
8. Έργο συλλογής και διάθεσης ομβρίων υδάτων στο Δήμο Σπάρτης, προϋπολογισμού 2.200.000,00€
9.Επέκταση υπαρχόντων συστημάτων παρακολούθησης αυτόματου ελέγχου διαρροών και υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού στη ΔΕ Σπαρτιατών ,προϋπολογισμού 1.132.368,00€. Στο συγκεκριμένο έργο προβλέπεται προμήθεια μηχανημάτων ελέγχου διαρροών, αξίας 100.000,00€ περίπου.
Επίσης είχαν υποβληθεί για ένταξη στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, έργα συνολικού προϋπολογισμού 2.205.120,00€.
Συγκεκριμένα , η πρόταση περιλάμβανε :
α)Ολοκλήρωση δικτύων της αποχέτευσης Καρυών ,προϋπολογισμού 680.000,00€
β)Μικρός βιολογικός καθαρισμός στην Τ.Κ. Καρυών, προϋπολογισμού 605.120,00€
γ)Κατασκευή αποχετευτικών αγωγών στους οικισμούς Αφυσσού, Κλαδά, Κοκκινόρραχη, Συκαρακίου και της πόλης της Σπάρτης, προϋπολογισμού 920.000,00 €.
Για την συγκεκριμένη πρόταση δεν έγινε καμιά παρέμβαση για τη ένταξή τους στο πρόγραμμα. Μπορείτε να διαπιστώσετε ότι άλλες ΔΕΥΑ χρηματοδοτήθηκαν, στην διάρκεια της θητείας σας.
Τώρα το πρόγραμμα αυτό καταργήθηκε.
Αυτή την προσπάθεια εμείς κάναμε και ο κ. Πατσιλίβας την γνωρίζει πολύ καλά. Διεκδικήσαμε, εντάξαμε σε προγράμματα έργα σημαντικά για τον τόπο μας, για τους δημότες μας.
Αυτό το καταφέραμε γιατί εμπιστευτήκαμε τους υπηρεσιακούς παράγοντες.
Με την αγαστή συνεργασία υπαλλήλων της ΔΕΥΑΣ και του Δήμου και φυσικά της Διοίκησης καταφέραμε να υλοποιήσουμε όλα τα ανωτέρω.
Να υλοποιήσουμε αρκετές και μεγάλες παρεμβάσεις, τέτοιες που να εξασφαλίσουμε την επάρκεια ποιοτικού νερού, τον συνεχή εξοπλισμό του βιολογικού και του χημείου μας.
Χωρίς να προχωρήσουμε , σας τονίζω σε αυξήσεις τελών.
Από όλα τα ανωτέρω προκύπτει ότι η Δημοτική Επιχείρηση ύδρευσης-αποχέτευσης Δήμου Σπάρτης παράγει έργο προς όφελος των πολιτών και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που προκύπτουν από τις αρμοδιότητές της και φυσικά δεν οδηγείται σε χρεωκοπία όπως ψευδώς αναφέρει ο κ. Πατσιλίβας.
Κύριε Πρόεδρε,
Μην κρύβεστε σε δια περιφοράς συνεδριάσεις.
Ακούστε και την άλλη άποψη.
Μην βλέπετε «εφιάλτες» δίπλα σας.
Συνεργαστείτε με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, όλες τις Δημοτικές παρατάξεις, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Προέδρους και τα μέλη των Κοινοτήτων και είναι σίγουρο ότι αυτό θα αποβεί θετικό για την Δημοτική μας Επιχείρηση και καλό για τους Δημότες μας.

Ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης

Βαγγέλης Βαλιώτης

Σχόλια

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΑΦΑΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 2731026347

NEOPTIC

EVROTAS CLEAN

ESTHIQUE

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΟΙ ΛΑΚΩΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ

LAKONES.gr

ΓΚΟΥΜΑΣ

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΡΟΑΞΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

BANNER 1

LAKONES.gr ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΑΦΟΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

SLEEP EXPERTS

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ VERGADOU 2731021701

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MONEMVASIA GROUP

IATRIKOS.gr

NRG SPORTS

VOiD ΣΠΑΡΤΗ

Diafimistes.gr

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

AGORA

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & YIOI ΣΠΑΡΤΗ

ΠΙΑΤΣΑ

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΦΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Greek Exports Directory

GRAD ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ

ANT1 SOUTH

BEST RADIO

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

BUSINESS ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΣΠΑΡΤΗ 2731022395

GRAD GROUP

LAKONIA REAL ESTATE