ΕΛΓΑ & ιδιωτική ασφάλιση μαζί στο νέο μοντέλο γεωργικών ασφαλίσεων

Aρχές Ιουνίου θα ανακοινώσει η κυβέρνηση το νέο μοντέλο γεωργικής ασφάλισης το οποίο προβλέπει τη λειτουργία του ιδιωτικού ασφαλιστικού τομέα συνδυαστικά με τον κρατικό ΕΛΓΑ για την κάλυψη ζημιών στους παραγωγούς. Το νέο μοντέλο αποτελεί «μονόδρομο» καθώς απειλείται η βιωσιμότητα του ΕΛΓΑ, ο οποίος παρουσιάζει μαύρη τρύπα 50-60 εκ. ευρώ.
Ρεπορτάζ: Ελένη Πετροπούλου (petropoulou@underwriter.gr)
Συνεχίζεται ο διάλογος μεταξύ υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Ιδιωτικών Ασφαλιστικών Οργανισμών και εκπροσώπων του αγροτικού κλάδου για το νέο μοντέλο γεωργικής ασφάλισης που προωθεί η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον υπουργό κ. Μάκη Βορίδη, το νέο μοντέλο θα ανακοινωθεί αρχές Ιουνίου και αναμένεται να ισχύσει εντός του έτους και για τους αγρότες, όπως ακριβώς και με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όπως υπογραμμίζει, δεν θα υπάρξει διπλασιασμός των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών, οι οποίες θα παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα.
Στο πλαίσιο αυτό, σε εξέλιξη είναι οι συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται και νέα συνάντηση του υπουργού με εκπροσώπους της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, καθώς ήδη έχει εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον τόσο από ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας όσο και του εξωτερικού (μία γερμανική και μία γαλλική η οποία είναι συνεταιριστική).
Είχε προηγηθεί συνάντηση του υπουργού και της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος λίγο πριν την έλευση του νέου χρόνου οπότε και ο κ. Βορίδης ενημέρωσε για το σχεδιασμό του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο θέμα των γεωργικών ασφαλίσεων. Ο σχετικός σχεδιασμός αποτελεί προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης και περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα της ΝΔ. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά:
«Προωθούμε την παρουσία του ιδιωτικού ασφαλιστικού τομέα, συνδυαστικά με τον κρατικό ΕΛΓΑ και τα ΠΣΕΑ (Πολιτική Σχεδίαση Έκτακτης Ανάγκης), για την κάλυψη των ζημιών στους παραγωγούς, ειδικά τις ζημιές που προέρχονται από τις κλιματικές αλλαγές, ώστε η σοδειά να ασφαλίζεται για τους πραγματικούς κινδύνους, τα ασφάλιστρα να είναι πιο ορθολογικά και οι αποζημιώσεις στην ώρα τους».
Επιδίωξη του υπουργείου είναι η αναδιοργάνωση του συστήματος των γεωργικών εισφορών με την εμπλοκή σε αυτό και της ιδιωτικής ασφάλισης με τη δημιουργία ενός μεικτoύ συστήματος όπου ΕΛΓΑ και ιδιωτική ασφάλιση θα παρέχουν μία ομπρέλα καλύψεων. Για το υπουργείο το νέο μοντέλο γεωργικών ασφαλίσεων αποτελεί μονόδρομο καθώς απειλείται η βιωσιμότητα του ΕΛΓΑ. Όπως έχει αποκαλύψει ο κ. Βορίδης, ο ΕΛΓΑ παρουσιάζει «μαύρη τρύπα» 50-60 εκατ. το χρόνο.
Από την πλευρά της, κατά την συνάντηση, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος επιβεβαίωσε στον υπουργό το ενδιαφέρον που υπάρχει για τη συμμετοχή της ιδιωτικής ασφάλισης στο νέο μοντέλο, ένα μοντέλο που εφαρμόζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Μάλιστα στις μεσογειακές χώρες όπου εφαρμόζεται έχει προαιρετικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση υποχρεωτικό. Σε συνδυασμό όμως με την κλιματική αλλαγή, την ένταση και συχνότητα των φυσικών καταστροφών, ολοένα και περισσότεροι αγρότες επιλέγουν συνδυαστικές καλύψεις.
Τι λένε οι αγρότες
Το νέο μοντέλο γεωργικής ασφάλισης που προωθεί η κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει διχάσει τον αγροτικό κόσμο. Αγροτοσυνδικαλιστές από τη Λάρισα σχολιάζουν θετικά το θέμα, σημειώνοντας ότι η ιδιωτική ασφάλιση των αγροτών δεν είναι κάτι καινούριο. Όπως αναφέρουν ήδη υπάρχουν 4 ασφαλιστικές εταιρίες που ασφαλίζουν αγρότες για το 20% της ζημιάς στην παραγωγή που δεν καλύπτει ο ΕΛΓΑ. Αν τηρηθεί η προϋπόθεση ότι οι ιδιωτικές εταιρίες θα εξακολουθήσουν να υπολογίζουν τα ποσά των αποζημιώσεων βάσει των εκτιμήσεων και των πορισμάτων του ΕΛΓΑ, σημειώνουν, θα μπορούσε ενδεχομένως να αποτελέσει μια λύση.
Αντίθετη εμφανίζεται η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων για το θέμα του ΕΛΓΑ καθώς εκτιμά ότι η είσοδος των ιδιωτικών ασφαλιστικών θα οδήγηση σε αύξηση των ασφαλίστρων «χωρίς ουσιαστική ασφάλιση και αποζημίωση της παραγωγής όπως συμβαίνει άλλωστε και σήμερα». Και προειδοποιεί την κυβέρνηση και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι αν προχωρήσουν στον σχεδιασμό του ΕΛΓΑ, «θα τους βρουν απέναντι».
Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις
Στο μεταξύ, σε δημόσια διαβούλευση έθεσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το προσχέδιο νόμου: Αγροτικοί Συνεταιρισμοί. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο παρέχει αυξημένες δυνατότητες στα μέλη των αγροτικών συνεταιρισμών ώστε, μέσω των διατάξεων του Καταστατικού που εκείνα θα ορίσουν, να διαμορφώσουν το κατάλληλο γι’ αυτούς πλαίσιο λειτουργίας του ΑΣ ως ιδιωτικής και αυτόνομης επιχειρήσεως, η οποία θα έχει πρόσβαση σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που δεν αλλοιώνουν τον αγροτικό χαρακτήρα της.
Παράλληλα, προς επίλυση του παγίου προβλήματος χρηματοδοτήσεως της λειτουργίας των ΑΣ, πράγμα που τους καθιστά μη ανταγωνιστικούς, ενισχύεται η δυνατότητα συμμετοχής μελών-επενδυτών με δικαίωμα ψήφου, πράγμα που καθιστά ελκυστική τη συμμετοχή τους.
Συγκεκριμένα το άρθρο 34 προβλέπει ότι οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), είναι ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) ή ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ) που δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε κλάδο της αγροτικής οικονομίας, τις οποίες συνιστούν ΑΣ ή και άλλες ΑΕΣ, καθώς και μέτοχοι – επενδυτές φυσικά ή νομικά πρόσωπαΟι μετοχές των εταιρειών αυτών είναι πάντοτε ονομαστικές.
Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών δικαίωμα προτίμησης έχουν οι ΑΣ και οι ΑΕΣ που συμμετέχουν στην ΑΕΣ. Κανένας μέτοχος δεν μπορεί να αποκτήσει μετοχές πέραν του 20% του συνολικού αριθμού των μετοχών της ΑΕΣ και το σύνολο των μετοχών που κατέχονται από μετόχους – επενδυτές δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% του συνόλου των μετοχών που αντιστοιχούν στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Σε περίπτωση που οι μέτοχοι είναι λιγότεροι από πέντε, κανένας μέτοχος δεν μπορεί να αποκτήσει μετοχές πέραν του 50% του συνολικού αριθμού των μετοχών της ΑΕΣ.
Σημειώνεται ότι η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 15:00.
ΠΗΓΗ : www.underwriter.gr

Σχόλια

EVROTAS CLEAN

ESTHIQUE

ΟΙ ΛΑΚΩΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ

LAKONES.gr

NEOPTIC

ΓΚΟΥΜΑΣ

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΡΟΑΞΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

BANNER 1

LAKONES.gr ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΑΦΟΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

SLEEP EXPERTS

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ VERGADOU 2731021701

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MONEMVASIA GROUP

IATRIKOS.gr

NRG SPORTS

VOiD ΣΠΑΡΤΗ

Diafimistes.gr

ΑΦΑΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 2731026347

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

AGORA

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & YIOI ΣΠΑΡΤΗ

ΠΙΑΤΣΑ

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΦΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Greek Exports Directory

GRAD ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ

ANT1 SOUTH

BEST RADIO

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

BUSINESS ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΣΠΑΡΤΗ 2731022395

GRAD GROUP

LAKONIA REAL ESTATE

ATHINA REAL ESTATE

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ