14/1 ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ14-01-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:15 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


1ο Περί καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς για το έτος 2020

Εισηγητής: κ.Αθανάσιος Καρλαύτης


2ο Έγκριση της αριθ.41/20-12-2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί ψήφισης κανονισμού ΚΑΠΗ»

Εισηγήτρια: κ.Δήμητρα Παπανικολάου


3ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 7ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Καπονικολός


4ο Τροποποίηση της αριθ.398/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα «Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αναπτυξιακής ΠΑΡΝΩΝΑ, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ»

Εισηγητής: κ.Μιχαήλ Βακαλόπουλος


5ο Υποβολή αιτήματος για τροποποίηση αντικειμένου της προμήθειας: «Χρηματοδότηση υποδομών προσωρινής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων κατασκευή ΜΜΔ» - Τροποποίηση της αριθ. 387/03-10-2016 Α.Δ.Σ. [ΑΔΑ: 673ΨΩ1Ν-ΥΒΧ] ως προς το φυσικό αντικείμενο της προμήθειας.

Εισηγητής: κ.Χρήστος Κανακάκος


6ο Περί αντικατάστασης του δηλωτικού σήματος του Δήμου Σπάρτης –Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου


Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το αρ. 67 παρ.6 Ν.3852/2010 στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων λαμβάνουν τον λόγο εκτός του Δημάρχου και του αρμοδίου Αντιδημάρχου, οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές ανά θέμα, που ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή δήλωσή τους στο Προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν θα εγγράφονται μετά το πέρας των ομιλιών των ανωτέρω.Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 Σπυρίδων Μοιράγιας

Σχόλια

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ΠΛΑΓΑΚΗΣ

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΙΑΤΣΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΤΟΥΜΑΝΗΣ

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΡΤΖΗΣ

SPARTA LUXURY

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΚΑΘ΄ΕΚΑΣΤΗΝ

EURONICS

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

EINFO.GR