Ποια είναι τα 44 θέματα που θα συζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης στις 9/12Την 09-12-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00  συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου δημοτικού κήπου του Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης στο Ελληνικό Δημόσιο (ΥΠΠΟΑ)

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


2ο Αλλαγή εξωτερικού χρωματισμού ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ.) οχημάτων Δ.Ε. Σπάρτης

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Καπονικολός


3ο Εξέταση αιτήματος της κ. Ιωάννας Δημητρακάκη κατοίκου Ταϋγέτης Τ.Κ. Μυστρά, για έγκριση εργασιών σε κοινόχρηστο χώρο με δαπάνη της αιτούσας.

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Καπονικολός


4ο Αποδοχή συμμετοχής και έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Πρόσκληση VIII: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» του Υπουργείου Εσωτερικών

Εισηγητής: κ.Μιχαήλ Βακαλόπουλος


5ο Έγκριση φυσικού αντικειμένου και μελέτης του έργου «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ»

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Καπονικολός


6ο Αποδοχή συμμετοχής και έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Πρόσκληση Χ: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» του Υπουργείου Εσωτερικών

Εισηγητής: κ.Μιχαήλ Βακαλόπουλος


7ο Έγκριση φυσικού αντικειμένου και μελέτης του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Σπάρτης»

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Καπονικολός


8ο Αποδοχή συμμετοχής και έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Πρόσκληση ΙΧ: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» του Υπουργείου Εσωτερικών

Εισηγητής: κ.Μιχαήλ Βακαλόπουλος


9ο Τροποποίηση της αρ. 701/2018 ΑΔΣ και εξουσιοδότηση υπογραφής της σύμβασης σύστασης δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» έτους 2018, Άξονας Προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση».

Εισηγητής: κ.Μιχαήλ Βακαλόπουλος


10ο Τροποποίηση της αρ. 119/2019 ΑΔΣ και εξουσιοδότηση υπογραφής της παράτασης σύμβασης σύστασης δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα».

Εισηγητής: κ.Μιχαήλ Βακαλόπουλος


11ο Εξουσιοδότηση της Προϊσταμένης Οικονομικής Υπηρεσίας για την διενέργεια οικονομικών συναλλαγών πράξεων ΠΔΕ

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


12ο Επικαιροποίηση του ορισμού υπαλλήλου για τη διαχείριση του λογαριασμού της παγίας προκαταβολής έτους 2019

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


13ο Περί Αναπροσαρμογής ή μη φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων από 1-1-2020

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


14ο Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών ηλεκτροφωτισμού/καθαριότητας για το οικονομικό έτος 2020

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


15ο Περί αναπροσαρμογής ή μη τέλους ακίνητης περιουσίας οικονομικού έτους 2020

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


16ο Περί αναπροσαρμογής ή μη ύψους ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών για το έτος 2020

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


17ο Περί αναπροσαρμογής ή μη δικαιωμάτων Νεκροταφείων οικονομικού έτους 2020

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


18ο Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών άρδευσης οικονομικού έτους 2020

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


19ο Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


20ο Συμμετοχή του Δήμου Σπάρτης στο «Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδας περιόδου 1940-1945 ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΚΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ’’» -Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Σπάρτης και συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

Εισηγητής: κ.Μιχαήλ Βακαλόπουλος


21ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ »

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Καπονικολός


22ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού – τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Καπονικολός


23ο Έγκριση 1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΚ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ 2016

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Καπονικολός


24ο Ορισμός μελών Επιτροπής προστασίας και αξιοποίησης της Δημοτικής περιουσίας και των Δημοτικών Επιχειρήσεων (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


25ο Ορισμός μελών Επιτροπής Πολεοδομικού –χωροταξικού σχεδιασμού και περιβάλλοντος (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


26ο Ορισμός μελών Επιτροπής ονοματοθεσίας οδών και πλατειών (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


27ο Ορισμός μελών Επιτροπής αποδόσεων τιμών (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


28ο Ορισμός μελών Επιτροπής εμποροπανηγύρεως Μυστρά (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


29ο Ορισμός μελών Επιτροπής τελετών (εθνικών, θρησκευτικών, πολιτιστικών, τιμητικών διακρίσεων, ψηφισμάτων) - (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


30ο Ορισμός μελών Επιτροπής επεξεργασίας προβολής και ανάπτυξης θεμάτων νεολαίας (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


31ο Ορισμός μελών Επιτροπής κληροδοτημάτων (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


32ο Ορισμός μελών Επιτροπής εθελοντισμού (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


33ο Ορισμός μελών Επιτροπής αστικών αναπλάσεων και αθλητικών παρεμβάσεων (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


34ο Ορισμός μελών Επιτροπής αδελφοποιήσεων (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


35ο Ορισμός μελών Επιτροπής περιβάλλοντος και διαχείρισης αποβλήτων (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


36ο Ορισμός μελών Επιτροπής πρωτοβάθμιας φροντίδας (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


37ο Ορισμός μελών Επιτροπής παρακολούθησης της εφαρμογής των αρχών της σχεδίασης για όλους - Επιτροπή προσβασιμότητας (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


38ο Ορισμός μελών Επιτροπής προώθησης νέων τεχνολογιών και καινοτομιών (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


39ο Ορισμός μελών Επιτροπής στήριξης εμπορίου και αγοράς (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


40ο Ορισμός μελών Επιτροπής καταπολέμησης ανεργίας και προώθησης της απασχόλησης (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


41ο Ορισμός μελών Επιτροπής αντιμετώπισης θεμάτων ΑΜΕΑ και ευπαθών ομάδων πληθυσμού (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


42 Ορισμός μελών Επιτροπής αξιολόγησης της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


43ο Ορισμός μελών Επιτροπής ανάδειξης αρχαιολογικών θησαυρών – Μουσείων (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


44ο Ορισμός μελών Επιτροπής θεματικών πάρκων (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το αρ. 67 παρ.6 Ν.3852/2010 στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων λαμβάνουν τον λόγο εκτός του Δημάρχου και του αρμοδίου Αντιδημάρχου, οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές ανά θέμα, που ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή δήλωσή τους στο Προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν θα εγγράφονται μετά το πέρας των ομιλιών των ανωτέρω.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Σπυρίδων Μοιράγιας

Σχόλια

EVROTAS CLEAN

ESTHIQUE

ΟΙ ΛΑΚΩΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ

LAKONES.gr

NEOPTIC

ΓΚΟΥΜΑΣ

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΡΟΑΞΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

BANNER 1

LAKONES.gr ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΑΦΟΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

SLEEP EXPERTS

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ VERGADOU 2731021701

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MONEMVASIA GROUP

IATRIKOS.gr

NRG SPORTS

VOiD ΣΠΑΡΤΗ

Diafimistes.gr

ΑΦΑΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 2731026347

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

AGORA

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & YIOI ΣΠΑΡΤΗ

ΠΙΑΤΣΑ

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΦΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Greek Exports Directory

GRAD ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ

ANT1 SOUTH

BEST RADIO

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

BUSINESS ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΣΠΑΡΤΗ 2731022395

GRAD GROUP

LAKONIA REAL ESTATE

ATHINA REAL ESTATE

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ