ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΩΝ ΤΑΞΙ ΠΑΛΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 23/12
Θέματα της ημερήσιας διάταξης:


1ο Αλλαγή εξωτερικού χρωματισμού ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ.) οχημάτων Δ.Ε. Σπάρτης (εξ αναβολής)

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Καπονικολός2ο Περί μετακίνησης - λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Σπάρτης και σε άλλες περιοχές της πόλης της Σπάρτης

Εισηγητής: κ.Αθανάσιος Καρλαύτης3ο Κατάρτιση - ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Σπάρτης οικονομικού έτους 2019

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Καπονικολός4ο Ένταξη πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (OPEN MALL) ΣΠΑΡΤΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5037870 στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» - Αποδοχή χρηματοδότησης - Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2019

Εισηγητής: κ.Μιχαήλ Βακαλόπουλος5ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου6ο Τροποποίηση της 480/19 Α.Δ.Σ. με θέμα “Έγκριση φυσικού αντικειμένου και μελέτης του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Σπάρτης»’’

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Καπονικολός


7ο Τροποποίηση της αριθμ.481/2019 ΑΔΣ (ΩΒΔΙΩ1Ν-ΡΨΩ) με θέμα «Αποδοχή συμμετοχής και έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Πρόσκληση ΙΧ: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» του Υπουργείου Εσωτερικών».

Εισηγητής: κ.Μιχαήλ Βακαλόπουλος8ο Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για υπεράσπιση των: 1) Ευάγγελου Βαλιώτη πρώην Δημάρχου Σπάρτης, ενώπιον του Εφετείου Ναυπλίου και 2) Σταύρου Αργυρόπουλου πρώην εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου Σπάρτης

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου9ο Περί κατανομής ποσού 89.086,17 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου (Δ’ κατανομή 2019)

Εισηγήτρια: κ.Ελένη Δαράκη


10ο Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021

Εισηγήτρια: κ.Ελένη Δαράκη11ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου12ο Περί καταβολής και καθορισμού εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης

Εισηγητής: κ.Μιχαήλ Βακαλόπουλος


13ο Περί καταβολής και καθορισμού εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου με την επωνυμία «Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης

Εισηγητής: κ.Μιχαήλ Βακαλόπουλος14ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση του συστήματος δημοτικού φωτισμού Δήμου Σπάρτης

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Καπονικολός15ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΠΕΛΛΑΝΑΣ 2019»

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Καπονικολός16ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» αναδόχου Βασιλείου Παναγιωταράκου

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Καπονικολός17ο Έγκριση φυσικού αντικειμένου και μελέτης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ 2019»

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Καπονικολός


Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το αρ. 67 παρ.6 Ν.3852/2010 στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων λαμβάνουν τον λόγο εκτός του Δημάρχου και του αρμοδίου Αντιδημάρχου, οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές ανά θέμα, που ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή δήλωσή τους στο Προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν θα εγγράφονται μετά το πέρας των ομιλιών των ανωτέρω.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού ΣυμβουλίουΣπυρίδων ΜοιράγιαςΣχόλια

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ΠΛΑΓΑΚΗΣ

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΙΑΤΣΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΤΟΥΜΑΝΗΣ

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΡΤΖΗΣ

SPARTA LUXURY

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΚΑΘ΄ΕΚΑΣΤΗΝ

EURONICS

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

EINFO.GR