17 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣΣυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης 17-07-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Ένταξη πράξης του Δήμου Σπάρτης «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού δημοτικού γυμναστηρίου Σπάρτης» με κωδικό ΟΠΣ 5029208 στο ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος


2ο Έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα για τη σύναψη της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και της παράτασης της συνολικής προθεσμίας σύνταξης της μελέτης με τίτλο: « ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ –ΣΧΟΟΑΠ –ΔΗΜΟΥ ΜΥΣΤΡΑ»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαντζουράνης


3ο Επιβολή ή μη τέλους παρεπιδημούντων για το οικ. έτος

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος


4ο Περί εγκρίσεως απευθείας εκμίσθωσης καταστήματος Πλατάνας

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος


5ο Περί μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 3ου 2/θ Νηπιαγωγείου Σπάρτης

Εισηγητής: κ. Χρίστος Πλειώτας


6ο Χορήγηση άδειας στο Δημοτικό Σύμβουλο κ.Θεόδωρο Τσαγκαρούλη (άρθ.68 παρ.3 Ν.3852/2010)

Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος


7ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΜΥΣΤΡΑ», αναδόχου Χαράλαμπου Σουρλή.

Εισηγητής: κ.Ιωάννης Μαντζουράνης


8ο Εξειδίκευση πίστωσης – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.00-6463.002 με τίτλο «Διαφημιστική Καμπάνια για την Ανακύκλωση»

Εισηγητής: κ.Βασίλειος Σκρουμπέλος


9ο Έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς

Εισηγητής: κ.Δήμαρχος


10ο Έγκριση βεβαίωσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση κλιματιστικών»

Εισηγητής: κ.Ιωάννης Μαντζουράνης


11ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ», αναδόχου Κ/Ξ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ

Εισηγητής: κ.Ιωάννης Μαντζουράνης


12ο Περί εκμίσθωσης ή μη ακινήτου για προσωρινή εγκατάσταση συγκροτήματος ψυχαγωγικής παιδείας (Λούνα Παρκ) κατά τη διάρκεια της ετήσιας εμποροπανήγυρης Μυστρά

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος


13ο Έγκριση βεβαίωσης εργασιών της υπηρεσίας «Εργασίες επισκευής και συντήρησης αντλιοστασίων άρδευσης»

Εισηγητής: κ.Ιωάννης ΜαντζουράνηςΣημειώνεται ότι σύμφωνα με το αρ. 67 παρ.6 Ν.3852/2010 στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων λαμβάνουν τον λόγο εκτός του Δημάρχου και του αρμοδίου Αντιδημάρχου, οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές ανά θέμα, που ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή δήλωσή τους στο Προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν θα εγγράφονται μετά το πέρας των ομιλιών των ανωτέρω.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Παναγιώτης Αργυρόπουλος

Σχόλια

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ΠΛΑΓΑΚΗΣ

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΙΑΤΣΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΤΟΥΜΑΝΗΣ

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΡΤΖΗΣ

SPARTA LUXURY

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΚΑΘ΄ΕΚΑΣΤΗΝ

EURONICS

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

EINFO.GR