Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο της Φωτεινής ΖαχαράκηΑπόσπασμα
Από το 25 Πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2019
ΘΕΜΑ 1ο

Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο της Φωτεινής Ζαχαράκη Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδικής φροντίδας και Παιδείας του Δήμου Σπάρτης.
Σήμερα, στις 25 του μηνός Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στη Σπάρτη που είναι έδρα του Δήμου Σπάρτης, συνήλθε σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σπάρτης, μετά από την με αριθ. πρωτ.: 12865/25-06-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο, στους δημοτικούς συμβούλους και στους προέδρους και εκπροσώπους της δημοτικής κοινότητας και των τοπικών κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 40 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αργυρόπουλος Παναγιώτης (Πρόεδρος  Δ.Σ.)
1.
Μακρυσοπούλου Χριστίνα(άδεια τριών (3) μηνών αριθ. απόφασης Δ.Σ. 235/10-05-2019)
2.
Καρμοίρης Ιωάννης (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
3.
Γρηγόρη Δήμητρα (ΓραμματέαςΔ.Σ.)
2.
Τσαγκαρούλης Θεόδωρος(άδεια δύο (2) μηνών αριθ. απόφασης Δ.Σ. 236/10-05-2019)
4.
Αργειτάκος Σταύρος 
5.
Αποστολάκος Δημήτριος 
3.
Βλάχος Νικήτας
6.
Αργυρόπουλος Σταύρος
4.
Αλεξάκος Χρήστος
7.
Βελισσάρης Σάββας
5.
Βλάχος Γεώργιος
8.
Βουνάσης Αλέξανδρος
6.
Βλήτας Νικόλαος
9.
Γαλανοπούλου Γεωργία
7.
Κοκκορός Ευστράτιος
10.
Δούνιας Νικόλαος
8.
Νικολακάκης Ευάγγελος
11.
Κανακάκος Χρήστος
9.
Σμυρνιός Ευστράτιος 
12.
Κανελλόπουλος Γεώργιος
10.
Σταθόπουλος Ιωάννης
13.
Καπετανάκης Σαράντος
11.
Στρίφας Κυριάκος
14.
Κονίδης Γεώργιος


15.
Κοντάκος Ηλίας


16.
Κουμουνδούρος Παναγιώτης


17.
Κώνστα Αντωνία


18.
Λεβεντάκης Δημήτριος


19.
Μαντζουράνης Ιωάννης


20.
Μοιράγιας Σπυρίδων


21.
Μπουγάδης Χρήστος


22.
Πατσιλίβας Θεμιστοκλής


23.
Πλειώτας Χρίστος


24.
Ρήγας Παναγιώτης


25.
Σκρουμπέλος Βασίλειος


26.
Τζωρτζάκης Μάριος


27.
Τσέγκος Κων/νος


28.
Φέικου Αικατερίνη


29.
Φλώρος Νικόλαος


Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Βαλιώτης Ευάγγελος.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ- ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κανένας

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ –ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Ανδρακάκου Παναγιώτα –Σπαρτιατών, Φερίζης Θεόδωρος- Αγ. Αναργύρων, Ρασσιάς Αθανάσιος – Αγ. Ιωάννου, Σούπος Γεώργιος – Αγ. Ειρήνης, Αρβανίτης Αθανάσιος- Αγ. Κων/νου, Καφεντζής Δημήτριος – Αγόριανης, Ροζακλής Γεώργιος – Αγριάνων, Παπασταφίδας Νικόλαος – Αλευρούς, Κόνιαρης Κωνσταντίνος – Αμυκλών, Τριανταφυλλάκος Αντώνιος – Αναβρυτής, Χριστάκος Παναγιώτης – Ανωγείων, Τερκεσίδου Αικατερίνη- Άρνης, Φριντζίλας Εμμανουήλ –Αφυσσού, Μάρκος Αναστάσιος – Βαμβακούς, Γουβή Δήμητρα – Βαρβίτσας, Νικολέτου Λευκή Νικόλ- Βασσαρά, Δικαιάκος Παναγιώτης – Βασιλικής, Τσάκωνας Κων/νος- Βορδόνιας, Κοκκινιάς Νικόλαος – Βουτιάνων, Δημαράς Ιωάννης - Βρεσθένων, Γιάνναρης Νικόλαος- Γεωργιτσίου, Μακρυσόπουλος Παντελής- Γκοριτσάς, Κρητσιμηλιός Γεώργιος – Γοράνων, Σάλαρης Παναγιώτης- Θεολόγου, Αναστασάκος Σαράντος – Καμινίων, Γερόντζος Ανάργυρος- Καλλονής, Κορίνης Νικόλαος- Καλυβίων Σοχάς, Ντεβέκος Γεώργιος – Καρυών, Οικονομάκης Γεώργιος – Καστορείου, Τσακωνάκος Πέτρος -Κεφαλά, Βλαχάκης Λεωνίδας – Κλαδά, Παπαθεοδώρου Κων/νος – Κονιδίτσας, Σωτηράκος Γεώργιος- Λευκοχώματος, Σουλτάνης Ανδρέας –Λογγάστρας,Μάρκος Γεώργιος – Λογκανίκου, Αργειτάκος Δημήτριος – Μαγούλας, Σκρουμπέλος Δημήτριος – Μυστρά, Σταρόγιαννης Κων/νος – Ξηροκαμπίου, Δαλητσούρης Ευάγγελος- Παλαιοπαναγιάς, Σταυράκος Περικλής –Παρορείου Μιχαλόπουλος Δημήτριος – Πελλάνας, Κουρεμπής Γεώργιος- Περιβολίων, Μπούγας Σωτήριος –Πλατάνας, Νικολακάκου Καλλιόπη- Πολοβίτσης, Μασούρος Στυλιανός – Ποταμιάς, Μανωλόπουλος Θεόδωρος- Σελλασίας, Παγώνης Σαράντος – Σκούρας, Τσάκωνα Μαρία – Σουστιάνων, Ποαναγούλιας Κων/νος - Σπαρτιάς, Κόντος Σταύρος – Τρύπης, Ρουμελιώτης Αναστάσιος – Τραπεζαντής, Τσάκωνας Γεώργιος - Χρυσάφων
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:
Η συνεδρίαση δεν βιντεοσκοπήθηκε και δεν έγινε χρήση μαγνητοφωνικής συσκευής.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

ΘΕΜΑ 1ο : Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο της Φωτεινής Ζαχαράκη Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδικής φροντίδας και Παιδείας του Δήμου Σπάρτης.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Αργυρόπουλος Παναγιώτης ανέφερε ότι η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι σήμερα πληροφορηθήκαμε το δυσάρεστο γεγονός του ξαφνικού θανάτου της Φωτεινής Ζαχαράκη Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδικής φροντίδας και Παιδείας του Δήμου Σπάρτης.

και κάλεσε το συμβούλιο να αποφανθεί για το κατεπείγον.
Το δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα αποφάνθηκε για το κατεπείγον του θέματος αυτού .
Ακολούθως ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε να συνταχθεί συλλυπητήριο ψήφισμα.
Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού έλαβε υπόψη του :


την ανωτέρω εισήγηση


τις σχετικές διατάξεις όπως αναλυτικά αναφέρονται σε αυτή, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010Α π ο φ α σ ί ζ ε ι : Ομόφωνα
Εγκρίνει την έκδοση του ακόλουθου ψηφίσματος :
ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης στο άκουσμα του ξαφνικού θανάτου της Φωτεινής Ζαχαράκη Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδικής φροντίδας και Παιδείας του Δήμου Σπάρτης και σε ένδειξη πένθους και ελαχίστου φόρου τιμής, ομόφωνα αποφάσισε :


Να εκφράσει τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια του Δημάρχου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στην οικογένεια της εκλιπούσας

2) Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό της,

3) Να παραστεί ο Δήμαρχος και αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου στην τελετή της κηδείας της.

4)Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή τόσο στην παρούσα έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο και στην πρώτη τακτική συνεδρίαση αυτού.

5) Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια της εκλιπούσας και να δημοσιευθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της πόλης μας.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:Ο πρόεδρος Δ.Σ.


Αργυρόπουλος ΠαναγιώτηςΑκριβές απόσπασμα

Σπάρτη ……/06-2019

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.
Αργυρόπουλος Παναγιώτης

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Καρμοίρης Ιωάννης (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), Γρηγόρη Δήμητρα (Γραμματέας Δ.Σ.), Αποστολάκος Δημήτριος, Αργειτάκος Σταύρος, Αργυρόπουλος Σταύρος, Βελισσάρης Σάββας, Βουνάσης Αλέξανδρος, Γαλανοπούλου Γεωργία, Δούνιας Νικόλαος, Κανακάκος Χρήστος, Κανελλόπουλος Γεώργιος, Καπετανάκης Σαράντος, Κονίδης Γεώργιος, Κοντάκος Ηλίας, Κουμουνδούρος Παναγιώτης, Κώνστα Αντωνία, Λεβεντάκης Δημήτριος, Μαντζουράνης Ιωάννης, Μοιράγιας Σπυρίδων, Μπουγάδης Χρήστος, Πατσιλίβας Θεμιστοκλής, Πλειώτας Χρίστος, Ρήγας Παναγιώτης, Σκρουμπέλος Βασίλειος, Τζωρτζάκης Μάριος, Τσέγκος Κωνσταντίνος, Φέικου Αικατερίνη, Φλώρος Νικόλαος


ΠΡΟΕΔΡΟΙ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ- ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

------------------

Σχόλια

WAY CUP

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ΠΛΑΓΑΚΗΣ

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΙΑΤΣΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΤΟΥΜΑΝΗΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

SPARTA LUXURY

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΚΑΘ΄ΕΚΑΣΤΗΝ

EURONICS

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

EINFO.GR