ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 20/2


Συνεδρίαση θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 20-02-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Έγκριση της αριθ.3/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης με θέμα «1η αναμόρφωση του Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης οικονομικού έτους 2019 (επικαιροποίηση)
Εισηγητής: κ.Γεωργία Γαλανοπούλου

2ο Έγκριση συμμετοχής Δήμου Σπάρτης στην έκθεση τουρισμού ITΒ 2019 στο Βερολίνο - Ορισμός εκπροσώπων - Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00-6432.001 με τίτλο «Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό» για τον συγκεκριμένο σκοπό - Έγκριση μετακίνησης δημοτικής αποστολής
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

3ο Έγκριση συμμετοχής Δήμου Σπάρτης στην έκθεση τουρισμού MITT στη Μόσχα - Ορισμός εκπροσώπων - Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00-6432.001 με τίτλο «Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό» για τον συγκεκριμένο σκοπό - Έγκριση μετακίνησης δημοτικής αποστολής
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

4ο Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

5ο Έγκριση Ανάθεσης της υπηρεσίας “Συλλογή Νεραντζιών”
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

6ο Εξέταση αιτήματος του κ.Μοσχοβίτη Κωνσταντίνου του Χρήστου περί έγκρισης κατ’ εξαίρεση χρήσης γης στο ακίνητο (ισόγειο με υπόγειο) επί της οδού Κ.Παλαιολόγου αρ. 114 – ΟΤ 40 στη Σπάρτη
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος


7ο Περί έγκρισης ή μη Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος


8ο Εξειδίκευση πίστωσης – Έγκριση δαπάνης υπηρεσίας μεταφοράς και διαμονής δημοτικής αντιπροσωπείας και αντιπροσωπείας Λυκείων του Δήμου Σπάρτης στα πλαίσια της αδελφοποίησης με τον Δήμο Αμφίπολης ποσού 19.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6444.001 με τίτλο: «Έξοδα αδελφοποιήσεων»
Εισηγητές: κ.Δήμαρχος, κ.Δημήτριος Αποστολάκος

9ο Εξειδίκευση πίστωσης – Έγκριση δαπάνης υπηρεσίας μεταφοράς και διαμονής δημοτικής αντιπροσωπείας και αντιπροσωπείας Λυκείων του Δήμου Σπάρτης στα πλαίσια της αδελφοποίησης με τον Δήμο Παγγαίου ποσού 18.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6444.001 με τίτλο: «Έξοδα αδελφοποιήσεων»
Εισηγητές: κ.Δήμαρχος, κ.Δημήτριος Αποστολάκος


10ο Εξειδίκευση πίστωσης – Έγκριση δαπάνης προμήθειας αναμνηστικών δώρων και διάθεση πίστωσης ποσού 2.852,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6444.001 με τίτλο: «Έξοδα αδελφοποιήσεων»
Εισηγητές: κ.Δήμαρχος, κ.Δημήτριος Αποστολάκος


Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το αρ. 67 παρ.6 Ν.3852/2010 στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων λαμβάνουν τον λόγο εκτός του Δημάρχου και του αρμοδίου Αντιδημάρχου, οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές ανά θέμα, που ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή δήλωσή τους στο Προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν θα εγγράφονται μετά το πέρας των ομιλιών των ανωτέρω.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σπυρίδων Μοιράγιας

Σχόλια

Πρόσφατες καταχωρήσεις

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

PIZZA PALACE

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ΠΛΑΓΑΚΗΣ

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

SPARTA LUXURY

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΚΑΘ΄ΕΚΑΣΤΗΝ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

LAKONIA-REALESTATE.GR