ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 25/1

Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 25η  Ιανουαρίου  τ.ε.  ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.30  για συζήτηση και λήψη απόφασης  με τα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης.


1. «Περί εγκρίσεως του προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. έτους 2018 του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού (σχετ. αριθ. 1 & 2/2018 αντίστοιχα Αποφάσεις Δ.Σ.Ν.Π. ».
Εισηγήτρια: Πρόεδρος Ν.Π. κα Αλειφέρη Παναγιώτα.

2. «Περί εγκρίσεως του προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. έτους 2018 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου»
Εισηγητής: Πρόεδρος Λιμ. Ταμείου κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.
 
3. «Περί επικαιροποίησης  της αριθ. 13/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο Τροποποίηση σχεδίου πόλεως Μολάων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

4. «Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου ‘Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Βοιών’».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

5. «Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου ‘Επισκευή-Συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Λαχίου Δ.Ε. Βοιών’».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

6. «Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ‘Επισκευή ανοικτού γηπέδου μπάσκετ Λυκείου Νεαπόλεως Βοιών’».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.
  


7. «Περί έγκρισης τροποποιήσεων του Η/Μ εξοπλισμού της προσφοράς με ισοδύναμα του έργου ‘Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Νεάπολης’».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

8. «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2018 (Α.Δ.Σ. 317/2017).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.
9. «Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.
10. «Περί παροχής υπηρεσίας συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων απορριμμάτων Δήμου Μονεμβασίας – Παράταση διάρκειας συμβάσεων και έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας για το διάστημα 2018-2019».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

11. «Περί προσλήψεως  προσωπικού με ημερομίσθιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

12. «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων-Κινηματογράφων και Κέντρων Διασκέδασης για τα έτος 2018».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

13. «Περί χορηγήσεως χρηματικού βοηθήματος σε κάτοικο του Δήμου Μονεμβασίας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

Σχόλια

Πρόσφατες καταχωρήσεις

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

PIZZA PALACE

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ΠΛΑΓΑΚΗΣ

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

SPARTA LUXURY

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΚΑΘ΄ΕΚΑΣΤΗΝ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

LAKONIA-REALESTATE.GR