ΠΟΙΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΕνόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των

επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023, σας υπενθυμίζουμε ότι η άσκηση του εκλογικού

δικαιώματος είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν.

3852/2010 (Α ́ 87) και του άρθρου 116 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το

αρ. 48 του ν.4555/2018 (Α’ 133), σε συνδυασμό με αυτές της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ

26/2012 «Κωδικοποίηση σ ́ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή

βουλευτών» (Α ́ 57).

Δεν υποχρεούνται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα :

• όσοι θα βρίσκονται στο εξωτερικό,

• όσοι έχουν υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας τους,
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 64ec5f0dab6c1a6352ee0aaf στις 01/09/23 13:45

• όσοι κατά την ημέρα της ψηφοφορίας θα βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των

διακοσίων (200) χιλιομέτρων από το εκλογικό τμήμα στο οποίο υποχρεούνται να

ψηφίσουν.
Ως εκ τούτου:

➢ οι εκλογείς που θα βρίσκονται την ημέρα της ψηφοφορίας στο εξωτερικό, οφείλουν να

εφοδιαστούν με σχετικά δικαιολογητικά (εισιτήρια κ.λ.π.), από τα οποία να προκύπτει

ότι κατά την ημέρα της ψηφοφορίας βρίσκονταν στο εξωτερικό,

➢ οι εκλογείς άνω των 70 ετών αν δεν ψηφίσουν δεν υποχρεούνται να προβούν σε καμία

ενέργεια,

➢ οι εκλογείς που δεν θα μπορέσουν να μεταβούν στον τόπο της βασικής τους εγγραφής

προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μπορούν, εφόσον ο τόπος αυτός

απέχει πάνω από 200 χιλιόμετρα από τον τόπο διαμονής τους, να παρουσιαστούν την

ημέρα των εκλογών στο δήμο του τόπου διαμονής τους και να εφοδιαστούν με σχετική

βεβαίωση.

Υπόδειγμα της σχετικής βεβαίωσης επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο, ώστε οι

δημοτικές αρχές να μπορούν να την εκτυπώσουν και, μετά τη συμπλήρωσή της, να την

χορηγούν στους ενδιαφερόμενους εκλογείς για τις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές.


Εκτός από τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις θα υπάρξουν και εκείνες, κατά τις

οποίες ορισμένοι εκλογείς δεν θα μπορέσουν να ψηφίσουν για άλλους σοβαρούς λόγους.

Οι εκλογείς αυτοί θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να έχουν στην κατοχή τους σχετικά

έγγραφα ή στοιχεία, με τα οποία να δικαιολογούν την παράλειψη άσκησης του εκλογικού

τους δικαιώματος. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται:

✓ Δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι και στρατιωτικοί. Επισημαίνεται ότι για τους

στρατιωτικούς δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 27 του π.δ. 26/2012 της

εκλογικής νομοθεσίας (ψηφοφορία στον τόπο που υπηρετούν βάσει ειδικών εκλογικών

καταλόγων) κατά τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των αυτοδιοικητικών αρχών

και για τους οποίους σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες δεν θα επιτρέψουν να απουσιάσουν από

την υπηρεσία τους προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο της

βασικής τους εγγραφής.

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 64ec5f0dab6c1a6352ee0aaf στις 01/09/23 13:45


✓ Υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νοσηλευτικών ιδρυμάτων,

οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας κ.λπ., στους οποίους, λόγω σοβαρών

υπηρεσιακών αναγκών, δεν είναι δυνατή η χορήγηση άδειας μετάβασης στον τόπο άσκησης

του εκλογικού τους δικαιώματος.

✓ Εκλογείς που δεν θα μπορούν να μεταβούν στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους

δικαιώματος για λόγους υγείας.


Οι κκ. Αντιπεριφερειάρχες παρακαλούνται να κοινοποιήσουν το παρόν στους

Δήμους της περιφερειακής ενότητας αρμοδιότητάς τους, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου

Δικαίου και στους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας της περιφέρειάς τους.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ


Σχόλια

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΑΦΑΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 2731026347

NEOPTIC

EVROTAS CLEAN

ESTHIQUE

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΟΙ ΛΑΚΩΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ

LAKONES.gr

ΓΚΟΥΜΑΣ

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΡΟΑΞΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

BANNER 1

LAKONES.gr ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΑΦΟΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

SLEEP EXPERTS

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ VERGADOU 2731021701

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MONEMVASIA GROUP

IATRIKOS.gr

NRG SPORTS

VOiD ΣΠΑΡΤΗ

Diafimistes.gr

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

AGORA

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & YIOI ΣΠΑΡΤΗ

ΠΙΑΤΣΑ

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΦΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Greek Exports Directory

GRAD ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ

ANT1 SOUTH

BEST RADIO

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

BUSINESS ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΣΠΑΡΤΗ 2731022395

GRAD GROUP

LAKONIA REAL ESTATE