ΔΕΥΑ ΣΠΑΡΤΗΣ: ΕΡΓΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΣΗΜΕΡΑ


Π.ΔΟΥΚΑΣ:

Ευχαριστώ για τη παρουσία τους εδώ σήμερα όλους τους δημοσιογράφους και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

1—Θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ για τη δουλειά του!

2—-Να ευχαριστήσω τον νέο Πρόεδρο του ΔΣ της ΔΕΥΑΣ, Χρήστο Κανακάκο (σιδηροκέφαλος), καθώς και τους προηγούμενους Προέδρους, Θέμη Πατσιλίβα (επί των ημερών του οποίου άρχισαν οι δράσεις ανάταξης της ΔΕΥΑΣ) και Γεωργία Δεδεδήμου.

3—-Τον Διευθυντή της ΔΕΥΑΣ Ηλία Τρακάκη που με την όρεξη, την εργατικότητά του, τις γνώσεις και την εμπειρία του, έχει συμβάλλει σε αυτή την αξιοθαύμαστη πρόοδο της ΔΕΥΑΣ!

4—-Και τους εργαζόμενους της ΔΕΥΑΣ οι οποίοι υλοποιούν το στρατηγικό σχεδιασμό και καθημερινά, Κυριακές και εορτές βρίσκονται στη πρώτη γραμμή!

•Κάποιοι (και Πρόεδροι Κοινοτήτων), μου ζήτησαν επίμονα, να περικόψω τις αμοιβές τους!
Τους απάντησα ότι δουλειά μου είναι να «ΜΙΛΑΩ ΜΕ ΕΡΓΑ», να βελτιώνω τη παραγωγικότητα, την αποτελεσματικότητα και τα εισοδήματα των εργαζομένων — και όχι να τα μειώνω!!

Ποτέ στη Σπάρτη τα τελευταία 30 χρόνια δεν έχουν γίνει όσα γίνονται σήμερα!

Θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις τύπου για τα
-ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ
-ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΪΝΟΠΟΥΛΕΙΟΥ
-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΝΕΙΑΣ
-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
-ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
-ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
-ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ UNIVERSITY OF NOTTINGHAM
-ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Παραλάβαμε τη ΔΕΥΑΣ σε μια εξαιρετικά κρίσιμη οικονομική, ταμειακή και λειτουργική κατάσταση, και σήμερα βρίσκεται σε μια εξαιρετικά καλύτερη κατάσταση!
Καμία σχέση με το 2018-19!!
Ας δούμε λοιπόν τα

Ι. ΕΡΓΑ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΑ

1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, προϋπολογισμός 5.000,00 € (άνευ ΦΠΑ).

2. «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ», προϋπολογισμού 157.105,78 € (άνευ ΦΠΑ).

3. «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Κ. ΤΡΑΠΕΖΟΝΤΗΣ», προϋπολογισμού 11.200,00 € (άνευ ΦΠΑ)

4. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ, ΣΤΗΝ Κ. ΒΑΡΒΙΤΣΑΣ», εκτιμώμενου προϋπολογισμού 25.000,00 €.

ΙΙ. ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ (€14 εκατομ.)

1. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝEOY ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟY ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΠO ΠΗΓΕΣ ΤΡΥΠΗΣ», προϋπολογισμού 937.403,47 € που έχει στόχο την καλύτερη εκμετάλλευση των πηγών της Τρύπης ώστε να μειωθεί η εξάρτηση της υδροδότησης της πόλης από αντλιοστάσια επιτυγχάνοντας την μείωση του κόστους ενέργειας. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.

2. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΥΣΤΡΑ», προϋπολογισμού 575.000,00 € με στόχο την επαρκή υδροδότηση του οικισμού που παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη εξαιτίας του ιστορικού χαρακτήρα του. Το έργο βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης. Το έργο έχει ολοκληρωθεί αλλά δεν έχει παραληφθεί.

3. «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΣΠΑΡΤΗΣ», προϋπολογισμού 1.268.078,43 €, (χωρίς ΦΠΑ). Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη, υπάρχουν καθυστερήσεις εξαιτίας της αποκάλυψης σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων αλλά ευελπιστούμε, παρά τις δυσκολίες, ότι θα ολοκληρωθεί και θα θωρακίσει σε σημαντικό βαθμό την πόλη της Σπάρτης.

4. «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ», προϋπολογισμού 871.208,55 € (άνευ ΦΠΑ).

5. «Ολοκλήρωση του συστήματος τηλεμετρίας ψηφιακών υδρομετρητών της ΔΕΥΑ ΣΠΑΡΤΗΣ», προϋπολογισμού 4.947.070 € χωρίς ΦΠΑ. Σε εξέλιξη ο διαγωνισμός.

6. «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων υδρομετρητών για τη μείωση του μη τιμολογούμενου νερού στη Δημοτική Ενότητα Σπαρτιατών», προϋπολογισμού 5.427.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.. Το έργο εντάχθηκε για χρηματοδότηση αλλά για ποσό 2.500.000,00 € και 7000 υδρόμετρα. Η μελέτη επικαιροποιείται μετά την ένταξη με άλλο ποσό και άλλα υδρόμετρα.

«ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΒΕΛΟ Τ.Κ. ΚΑΡΥΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ», εκτιμώμενου προϋπολογισμού 220.000,00 €. Γίνεται επικαιροποίηση της τεχνικής μελέτης.

ΙΙΙ. ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ (€29 εκατ.)

1. Το έργο με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ» προϋπολογισμού 6.204.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) έχει ήδη ενταχθεί και η υπηρεσία είναι στην προετοιμασία δημοπράτησής του.

2. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ», προϋπολογισμού 3.691.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)

3. «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ», προϋπολογισμού 790.000,00 € χωρίς ΦΠΑ

4. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΜΥΚΛΩΝ (ΒΑΦΕΙΟ, ΡΙΖΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΚΑΤΣΑΡΟΥ) & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΟΧΑΣ», προϋπολογισμού 1.150.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.

6. «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΝΑΣ, ΣΠΑΡΤΙΑΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ & ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΟΥΜΟΥΣΤΑΣ», προϋπολογισμού 660.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.

7. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ - ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΛΑΔΑ», προϋπολογισμού 3.200.000 € χωρίς ΦΠΑ.

8. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΩ ΒΡΥΣΗ», προϋπολογισμού 220.000,00 -

9. «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ», προϋπολογισμού 155.000,00 €.

10. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΑΡΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ε.Λ. ΚΑΡΥΩΝ», προϋπολογισμού 1.550.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ),

11. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΥΣΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ», προϋπολογισμού 8.000.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

12. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗ, ΑΦΥΣΣΟΥ, ΚΛΑΔΑΣ, ΣΥΚΑΡΑΚΙ ΚΛΠ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΜΙΚΡΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ», προϋπολογισμού 990.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

13. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, Τ.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ε.Λ. ΚΑΣΤΟΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 1.750.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

Όλα αυτά θα «ρίξουν χρήμα» στο Δήμο μας, σε μια εξαιρετικά δύσκολη εποχή!!


IV. Να προσθέσουμε

1. Την άμεση προσπάθεια δημιουργίας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

2. Τις Μειώσεις τιμολογίων σε ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, άποροι, πολύτεκνοι, εκκλησίες, σχολεία)!

3. Την Πολύ ταχύτερη αποκατάσταση βλαβών και τον πολύ πιο έγκαιρο εντοπισμό απωλειών νερού και αποκατάσταση του προβλήματος!

4. Την Ουσιαστική βελτίωση των εισπράξεων και των οφειλομένων!

5. Την Γενική περιστολή των δαπανών όπου αυτό ήταν εφικτό!

6. Την Μείωση κατά 50% του κόστους σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού!

ΜΙΛΑΜΕ ΜΕ ΕΡΓΑ


Σχόλια

LAKONES.gr

ΑΓΡΟΑΞΩΝ Γ.ΚΟΡΙΝΝΗΣ 2731036914

BANNER 1

EVROTAS CLEAN 27310 21349

LAKONES.gr ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΟΙ ΛΑΚΩΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΠΑΡΤΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

SLEEP EXPERTS

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ VERGADOU 2731021701

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MONEMVASIA GROUP

SPARTALUXURY.gr

KOTRONAS FLOWER

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

IATRIKOS.gr

NEOPTIC

ESTHIQUE

NRG SPORTS

VOiD ΣΠΑΡΤΗ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΑΜΥΚΛΩΝ ΓΚΟΥΜΑΣ

Diafimistes.gr

ΑΦΑΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 2731026347

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

AIVALI HOTEL

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "Η ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ"

AGORA

Greek Exports Directory

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & YIOI ΣΠΑΡΤΗ

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΦΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗ

GRAD ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΠΙΑΤΣΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

Δημοφιλείς αναρτήσεις

ΤΟ ΚΕΕΜ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ: "Με καλή συμπεριφορά , με ευγένεια, σεβασμό, και καλές τιμές, κερδίζοντας αυτά τα παιδιά τους κάνουμε πρεσβευτές μιας θετικής εικόνας για την πόλη μας."

ΒΑΛΙΩΤΗΣ: "Καλώ την ανάδοχο εταιρεία να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση των έργων σύμφωνα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις."

"Από την πρώτη μέρα ήμουν εκεί. Σήμερα ήρθα."

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΡΙΖΑ ΣΠΑΡΤΗ: ΡΕΚΟΡ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

BUSINESS PIZZA

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

LAKONIA REAL ESTATE

ATHINA REAL ESTATE

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ