ΑΠΑΝΤΗΣΗ Αναπτυξιακής Πάρνωνας Α.Ε στην επιστολή Κίζη - Open Mall ΣΠΑΡΤΗΣ


Θέμα: Σχετικά με την από 23.06.2022 επιστολή του Δρ. Ιωάννη Κίζη περί του

ανοιχτού κέντρου εμπορίου (Open Mall)

Σχετ.: Η από 23.06.2022 επιστολή του Δρ. Ιωάννη Κίζη περί του ανοιχτού κέντρου εμπορίου (Open Mall)

Με το παρόν κείμενο θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι η Αναπτυξιακή Πάρνωνας Α.Ε. δεν έχει

στο παρελθόν και ούτε προτίθεται στο μέλλον να συνδέσει το όνομα οποιουδήποτε μηχανικού

με οποιαδήποτε μελέτη για οποιοδήποτε αντικείμενο.

Και αυτό διότι:

1.η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. αποτελεί Αναπτυξιακό Οργανισμό του Ν. 4674/2020,

αναθέτουσα αρχή, οργανισμό δημοσίου δικαίου, φορέα του άρθρου 12 του Ν.

4412/2016, φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης του άρθρου 8 του Ν.4674/2020 και είναι

ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού, η οποία λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος,

συμπράττει από κοινού με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής σε

περιφερειακό ή και ευρύτερο χώρο, σύμφωνα με τις καταστατικές της προβλέψεις και

έχει ως σκοπό ιδίως την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ

και των ενώσεών τους, την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των

δήμων και των περιφερειών, την ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση

πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης.


2.Για κάθε project το οποίο αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας συμβάλλεται δυνάμει ειδικών

διατάξεων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας (συμβάσεις του άρθρου 12, 44

Ν.4412/2016, προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 κ.ά.) με

τους Ο.Τ.Α. μετόχους της

3.Οι ανωτέρω συνεργασίες αποτελούν στην πλειοψηφία τους συμβάσεις οιονεί

αυτεπιστασίας (in house providing) και ως τέτοιες υλοποιούνται από το προσωπικό της

Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. το οποίο διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο και λειτουργεί

υπό τις κατευθύνσεις και οδηγίες της αρμόδιας διεύθυνσης του φορέα μας.

4.Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. και κανένα από τα στελέχη που αποτελούν το προσωπικό

της, δεν είναι και δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι Κύριος ενός έργου των Ο.Τ.Α.

προκειμένου η εκάστοτε σχετική μελέτη να αποτελεί περιουσιακό της στοιχείο.


Στην περίπτωση του Open Mall του Δήμου Σπάρτης ακολουθήθηκε επακριβώς η ανωτέρω

διαδικασία και το σύνολο των μελετών που απαιτήθηκαν εκπονήθηκαν από το προσωπικό του

φορέα μας το οποίο, συνάπτοντας τις αντίστοιχες συμβάσεις απασχόλησης, απεδέχθει και τον

συγκεκριμένο τρόπο υλοποίησης.

Οι συμβατικές υποχρεώσεις της Πάρνωνας Α.Ε. για το συγκεκριμένο project έχουν

ολοκληρωθεί, παρόλα αυτά ως Εταιρεία των ΟΤΑ υποχρεούται να ανταποκρίνεται σε απαιτήσεις

και παρατηρήσεις του κύριου του Έργου.

Ως εκ τούτου, πέραν της φάσης της δημόσιας διαβούλευσης που προβλέπεται από την

νομοθεσία, η οποιαδήποτε διαφοροποίηση, αναπροσαρμογή και εν γένει συζήτηση επί των

τεχνικών λεπτομερειών μιας μελέτης εξαντλείται στην επικοινωνία μεταξύ του συνεργάτη του

φορέα μας που έχει σύμβαση προκειμένου να εκπονήσει αυτή, του προϊσταμένου της οικείας

υπηρεσίας και της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης η οποία έχει πάντοτε το τελευταίο

λόγο ως αρμόδια υπηρεσία του Κυρίου του Έργου, χωρίς να αποτελεί αντικείμενο δημοσίου

διαλόγου ή δημόσιας αντιπαράθεσης.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε., πιστή στους καταστατικούς της

σκοπούς, οι οποίοι υπαγορεύουν πρωτίστως την ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής των

ΟΤΑ μετόχων της και ανταποκρινόμενη στην επιθυμία του Κυρίου του έργου, προχώρησε άμεσα

στην τροποποίηση των ζητηθέντων στοιχείων της μελέτης όπως αυτές περιγράφονται στο υπ’

αρίθμ. οικ.9247/03-06-2022 έγγραφο (επισυνάπτεται) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

χωροταξίας, υπηρεσίας δόμησης & περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης, μέσω του προσωπικού

της και των συνεργατών της, αναπροσαρμόζοντας την ομάδα έργου χωρίς τη συμμετοχή

μηχανικών συνεργατών που δεν απεδέχθησαν τις ανωτέρω παρατηρήσεις.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές ότι πεποίθησή μας είναι ότι

οι διαφορετικές απόψεις τεχνικών λύσεων και ιδιαίτερα σε θέματα της επιστήμης και της

τεχνικής είναι προφανώς θεμιτές, όπως επίσης είναι δεδομένος και ο σεβασμός απέναντι στους

συνεργάτες μας, πάντοτε όμως υπό το πρίσμα ότι ικανοποιούν τον Κύριο του Έργου ο οποίος

λαμβάνει την τελική απόφαση και έχει την ευθύνη δια των αρμοδίων Υπηρεσιών και οργάνων

του.

Κύριο μέλημα μας όπως προκύπτει από την γενικότερη συνεργασία της Εταιρείας μας με τον

Δήμο Σπάρτης είναι η απρόσκοπτη ολοκλήρωση των διαδικασιών για την υλοποίηση του έργου

και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε.

Συνημμένα

Το με αριθμ. Πρωτ. 9247/03-06-2022 έγγραφο

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

Χωτοταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και

Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης


Με εκτίμηση


Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοίκησης και


Ανάπτυξης


Παναγιώτης Μουζακιώτης

Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π


Σχόλια

ΟΙ ΛΑΚΩΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ

LAKONES.gr

ΓΚΟΥΜΑΣ

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΡΟΑΞΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

EVROTAS CLEAN

LAKONES.gr ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΑΦΟΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

SLEEP EXPERTS

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ VERGADOU 2731021701

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MONEMVASIA GROUP

IATRIKOS.gr

NEOPTIC

ESTHIQUE

NRG SPORTS

VOiD ΣΠΑΡΤΗ

Diafimistes.gr

ΑΦΑΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 2731026347

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

AGORA

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & YIOI ΣΠΑΡΤΗ

ΠΙΑΤΣΑ

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΦΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Greek Exports Directory

GRAD ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ

ANT1 SOUTH

BEST RADIO

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

BUSINESS ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΣΠΑΡΤΗ 2731022395

GRAD GROUP

LAKONIA REAL ESTATE

ATHINA REAL ESTATE

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ