ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: Κατεπείγουσα συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής Δήμου ΣπάρτηςKαλείστε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, σήμερα 02-04-2022 ημέρα Σάββατο και ώρα έναρξης 18:45 και λήξη 19:15, για λήψη απόφασης στο πιο κάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την παρ.1 του άρθρου 1 της αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/06-11-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4899/τ.Β’/06-11-2020), τις εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ.πρωτ.18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), εγκ.40/αριθ.πρωτ.20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), εγκ.643/αριθ.πρωτ.69472/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ.6756/04-02-2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 430/τ.Β’/05-02-2022), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/202/οικ.2684/21-02-2022 (ΑΔΑ: Ψ0ΨΥ46ΜΤΛ6-Π7Ε) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018.


Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής θα μπορούν να ψηφίσουν το κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, μέχρι την ώρα λήξης της δια περιφοράς συνεδρίασης (19:00), με e-mail από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το e-mail της γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής (stav.alexandraki@gmail.com) ή από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό της κ.Προέδρου με γραπτό μήνυμα.

Μετά την ώρα λήξης της ψηφοφορίας (19:00) καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.


Θ Ε Μ Α

Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σπάρτης για την διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Σπάρτης και ορισμός μελών στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης.Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στην αναγκαιότητα άμεσης λήψης απόφασης για το ανωτέρω θέμα , προκειμένου να λυθεί το σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργεί με τα απορρίμματα στο Δήμο μας .


Παρακαλούνται:


τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής όπως σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τους, γνωστοποιήσουν αυτό έγκαιρα προκειμένου να κληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος της κατηγορίας του.Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΕΔΕΔΗΜΟΥ

Σχόλια

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ

SPARTI VIEW

IL POSTO

NRG SPORTS

Diafimistes.gr

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MOTOPLACE

Δημοφιλείς αναρτήσεις

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΓΚΑΡΗ...Πάγωσαν οι Μολάοι

ACTION BIKE

AIVALI HOTEL

ΒΟΡΒΗΣ

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "Η ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ"

SLEEP EXPERTS

AGORA

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΑ

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ