Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣΤην 13 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ. , συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. καθώς και της εγκυκλ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4),

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα παρακάτω δέκα (10) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.

Θέμα 2ο : Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής παραλαβής για το έργο {Ανακατασκευή και προστασία παραλιακού τοιχίου λιμένα Νεάπολης}.

Θέμα 3ο : Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής παραλαβής για το έργο {Ανακατασκευή κλιμάκων πρόσβασης στην παραλία Νεάπολης}.

Θέμα 4ο : Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής παραλαβής για το έργο {Αποκατάσταση ανωδομής σε τμήματα του προβλήτα Νεάπολης}.

Θέμα 5ο : Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής παραλαβής για το έργο {Επισκευές-Αποκαταστάσεις ζημιών λιμενικών εγκαταστάσεων}.

Θέμα 6ο : Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής παραλαβής για το έργο {Αποκατάστασηυποσκαφών και ζημιών σε προβλήτες και κρηπιδώματα}.

Θέμα 7ο : Αίτηση καταστηματάρχη για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης εντός Εξομ. Ζώνης Λιμένα Μονεμβασίας.

Θέμα 8ο: Απευθείας ανάθεση της μελέτης {Ακτομηχανική μελέτη έργων βελτίωσης-επέκτασης προβλήτα Πούντας Αγίου Γεωργίου}, προϋπ/σμού 12.400,00€».

Θέμα 9ο: Αποδοχή χρηματοδότησης από το Π.Δ.Ε. 2021 του έργου με τίτλο{Αποκατάσταση ζημιών και υποσκαφών σε λιμενικές εγκαταστάσεις προϋπ/σμού 124.000,00€. Αναμόρφωση προϋπ/σμού 2021- Τεχνικό πρόγραμμα.

Θέμα 10ο : Περί τροποποίησης τεχνικής έκθεσης στεγάστρων στην Εξομοιούμενη Ζώνη Λιμένα Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης


Σχόλια

BANNER 1

e-info.gr

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

NRG SPORTS

Diafimistes.gr

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΦΑΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΑΡΤΗ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MOTOPLACE

ACTION BIKE

AIVALI HOTEL

ΒΟΡΒΗΣ

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "Η ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ"

SLEEP EXPERTS

AGORA

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ