ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 24-11-2021Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (Αριθ.43/2021)

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την 24-11-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 19:00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020), τις εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ.πρωτ.18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), εγκ.40/αριθ.πρωτ.20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), εγκ.643/αριθ.πρωτ.69472/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/187/οικ.20236/25-10-2021 (ΑΔΑ: 907746ΜΤΛ6-ΥΟ8), αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ.69136/05-11-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 5138/τ.Β’/05-11-2021), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/οικ.21100/08-11-2021 (ΑΔΑ: Ψ0ΛΖ46ΜΤΛ6-7ΣΠ) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.


Θ Ε Μ Α Τ Α


1ο Έγκριση του επικαιροποιημένου Δημοτικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Σπάρτης, σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις της νομοθεσίας

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Καπονικολός


2ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


3ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για χριστουγεννιάτικο διάκοσμο

Εισηγήτρια: κ.Ελένη Δαράκη


4ο Τροποποίηση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με αρ.210/10-11-2021 (ΑΔΑ: 674ΧΩ1Ν-ΡΓΒ)

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


5ο Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο περί της κατ’αρχήν εγκρίσεως της απευθείας αγοράς ρυμοτομούμενου ακινήτου Ευαγγελίας Ζαφειροπούλου, με εξωδικαστικό συμβιβασμό, επί της οδού Πλατανιστά, στα Ο.Τ. 6,141 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Σπάρτης για την ταχεία υλοποίηση της ρυμοτομίας

Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


6. Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών κοινοχρήστων χώρων & πλατειών οικ. έτους 2022

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


7. Περί αναπροσαρμογής ή μη φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων από 1-1-2022

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


8. Περί αναπροσαρμογής ή μη τέλους ακίνητης περιουσίας οικ. έτους 2022

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


9. Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών άρδευσης οικ. έτους 2022

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


10. Περί αναπροσαρμογής ή μη ύψους ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών για το έτος 2022

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


11. Περί αναπροσαρμογής ή μη δικαιωμάτων κοιμητηρίων για το έτος 2022

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


12. Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών ηλεκτροφωτισμού/καθαριότητας για το οικ. έτος 2022

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


Η Πρόεδρος του Δημοτικού ΣυμβουλίουΕλένη Δαράκη

Σχόλια

NRG SPORTS

Diafimistes.gr

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΦΑΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΑΡΤΗ

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MOTOPLACE

ACTION BIKE

ΒΟΡΒΗΣ

AIVALI HOTEL

SLEEP EXPERTS

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "Η ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ"

AGORA

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΑ

PIZZA PALACE

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

e-info.gr