23/3 Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΜονεμβασίαςΤην Τρίτη 23 Μαρτίου 2021 και ώρα 17:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), της υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ.: 71342/6-11-2020 (Β’ 4899) ΚΥΑ και των υπ’ αριθ. 426 με ΑΠ 77233/13-11-2020 την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/7-12-2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320/12-03-2021 (ΦΕΚ Β’996/13-03-2021) εγκύκλιο του ΥΠΕΣ σε

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα με δεκατρία (14) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1ο: «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.

2ο: «Περί αποδοχής των όρων λήψης επενδυτικού δανείου για την εκτέλεση του έργου «Επανάχρηση – αξιοποίηση Τουριστικού Περιπτέρου στην Τ.Κ. Μονεμβασίας».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.

3ο: «Περί έγκρισης διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους με αντάλλαγμα και καθορισμός χώρων».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.

4ο: «Περί έγκρισης μίσθωσης ακινήτου στη Δ.Ε. Μολάων».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.

5ο: «Περί έγκρισης διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών ακινήτων 1 & 2 της πρώην Δημοτικής Λαχαναγοράς».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.

6ο: «Περί προσχώρησης του Δήμου στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή της Τράπεζας της Ελλάδας μέσω του ΔΙΑΣ Portal».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.

7ο: «Περί μείωσης και τρόπου καταβολής μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων».
Εισηγητής Εντεταλμένος Δ.Σ. κ. Ιωάν. Κολλιάκος.

8ο: «Έγκριση Πινάκων Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων του Δήμου που καταρτίσθηκαν στο πλαίσιο Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 του υποτομέα των ΟΤΑ».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.

9ο: «Περί καθορισμού εξόδων παράστασης στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ν.Π. και αποζημίωσης των μελών του».
Εισηγήτρια Πρόεδρος Ν.Π. κα Παναγ. Αλειφέρη.

10ο: «Περί του Βιοκλιματικού Σχεδιασμού για την ανάπλαση της πλατείας οικισμού Πισταμάτων της Κοινότητας Λαμποκάμπου».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγ. Τραϊφόρος.

11ο: «Περί επέκτασης του δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.

12ο: «Περί ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Εκτίμησης της εν ζωή αξίας και ηλικίας των λοιμοβλήτων ή λοιμυπόπτων ζώων που οδηγούνται υποχρεωτικά σε θανάτωση ή σφαγή».
Εισηγητής κ. Δήμαρχος.

13ο: Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή του άρθρου 35 του αριθ. 20 Γ.Κ.Λ. των Λιμεναρχείων Γυθείου & Νεάπολης.
Εισηγητής κ. Δήμαρχος.

14ο: Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για την άσκηση έφεσης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου-Άσκηση αντίστοιχης αίτησης αναστολής με αίτημα προσωρινής διαταγής.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.

Αρχείο πρόσκλησης – Ορθή Επανάληψη (ψηφιακά υπογεγραμμένο)


Σχόλια

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MOTOPLACE

ACTION BIKE

ΒΟΡΒΗΣ

AIVALI HOTEL

SLEEP EXPERTS

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "Η ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ"

AGORA

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

PIZZA PALACE

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

SPARTA LUXURY

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

e-info.gr