ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΤΙΣ 10/3/2021


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (Αριθ.8/2021)

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την 10-03-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 19:00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την παρ.1 του άρθρου 1 της αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/06-11-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4899/τ.Β’/06-11-2020), τις εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ.πρωτ.18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), εγκ.40/αριθ.πρωτ.20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), αριθ.πρωτ.60249/22-09-2020, ΔΙΔΑΔ/ /Φ.69/133/οικ.20764/07-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ), αριθ.πρωτ.77233/13-11-2020/εγκ.426 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), ΔΙΔΑΔ/Φ69/140/οικ.1031/20-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-ΩΝ1), ΔΙΔΑΔ/ /Φ69/141/οικ.1387/25-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΤΝΧ46ΜΤΛ6-ΝΔ4), ΔΙΔΑΔ/Φ69/141/οικ.1813/01-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΙΤΘ46ΜΤΛ6-9Φ1), ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-9147-10.02.2021-ΦΕΚ-534/τ.Β’/10.02.2021 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.


Θ Ε Μ Α Τ Α


1ο 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2021
Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


2ο Αποδοχή χρηματοδότησης και Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 αναφορικά με την ένταξη πράξης του Δήμου Σπάρτης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020» -Άξονας Προτεραιότητας «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του Πράσινου Ταμείου
Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


3ο Αποδοχή χρηματοδότησης και Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2021 αναφορικά με την ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» πράξης του Δήμου Σπάρτης με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Σπάρτης»
Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


4ο Αποδοχή χρηματοδότησης και Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 αναφορικά με την ένταξη πράξης του Δήμου Σπάρτης για χρηματοδότηση διεξαγωγής αρχιτεκτονικού διαγωνισμού στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου
Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


5ο Περί κατανομής ποσού 89.086,17 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου (Δ’ κατανομή 2020)
Εισηγήτρια: κ.Ελένη Δαράκη


6ο Ορισμός μελών Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Κληρονόμων Π.Βούρα
Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας


7ο Συμπλήρωση της αριθ.23/15-02-2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης»
Εισηγήτρια: κ.Ελένη Δαράκη


8ο Αποδοχή παραιτήσεων και αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας
Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου


9ο Μείωση μισθωμάτων σχολικών κυλικείων (2ου Γυμνασίου-2ου Λυκείου Σπάρτης, Γυμνασίου Ξηροκαμπίου με Λ.Τ., ΕΠΑΛ Σπάρτης και Μουσικού Σχολείου Σπάρτης)
Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Ζαχαράκη-ΑναστασοπούλουΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σπυρίδων Μοιράγιας

Σχόλια

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MOTOPLACE

ACTION BIKE

ΒΟΡΒΗΣ

AIVALI HOTEL

SLEEP EXPERTS

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "Η ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ"

AGORA

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

PIZZA PALACE

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

SPARTA LUXURY

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

e-info.gr