Μάνης Χρυσόστομος Γ': «ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟΝ: ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ»Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Τό ἐκκλησιαστικό ἔτος ἔχει διαφόρους περιόδους γιά νά μᾶς βοηθᾶ στόν πνευματικό μας καταρτισμό καί στήν οὐσιαστικότερη προσέγγιση τοῦ Θεοῦ καί περιλαμβάνει ὄχι μόνον ἀκινήτους ἑορτές ἀλλά καί κινητές, δηλαδή ἑορτές, οἱ ὁποῖες δέν ἔχουν σταθερή ἡμερομηνία. Μία τέτοια μεγάλη ἑορτή εἶναι τό Ἅγιον Πάσχα. Ἔτσι πρό τῆς Λαμπροφόρου Ἀναστάσεως ἔχουμε τόν κύκλο τοῦ Τριωδίου καί τόν κύκλο τοῦ Πεντηκοσταρίου.

Συγκεκριμένα, τό «Τριώδιον», ὀνομασία πού δόθηκε ἀπὸ τό ἐκκλησιαστικό βιβλίο πού περιέχει τίς Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀρχίζει ἀπό τήν Κυριακή τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου καί τελειώνει τό Μέγα Σάββατον, ἐνῶ τό «Πεντηκοστάριον» περιλαμβάνει τίς ἑορτές μετά τό Πάσχα.

Εἰδικότερα, ἡ περίοδος τοῦ Τριωδίου πού ἀρχίζει σήμερα, περιλαμβάνει ὡς στάδιον προπαρασκευῆς τίς τρεῖς ἑβδομάδες, οἱ ὁποῖες προηγοῦνται τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἔχουμε τίς Κυριακές: Τήν Κυριακή Τελώνου καί Φαρισαίου, τήν Κυριακή τοῦ Ἀσώτου, τήν Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω καί τήν Κυριακή τῆς Τυρινῆς. Ἐνδιάμεσα τό Σάββατο πρό τῶν Ἀπόκρεω ὀνομάζεται «Ψυχοσάββατον», γιατί ἡ Ἐκκλησία μας τελεῖ Μνημόσυνα ὑπέρ πάντων τῶν κεκοιμημένων.

Ὅλη, λοιπόν, αὐτή ἡ περίοδος μέ τήν ἱερή ὑμνολογία καί τά νοήματα τῶν Εὐαγγελικῶν περικοπῶν, ὅπως εἶναι ἡ ἀποφυγή τῆς ὑπερηφάνειας τοῦ Φαρισαίου, ἡ ἀξία τῆς ταπεινοφροσύνης τοῦ Τελώνου, τῆς μετάνοιας τοῦ ἀσώτου υἱοῦ, τῆς μνήμης τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ καί τῆς τελικῆς κρίσεως καί τῆς ἀνάμνησης τῆς ἐξορίας τοῦ Ἀδάμ ἀπό τόν Παράδεισο, ὅλα αὐτά πράγματι, συνιστοῦν μία δυναμική περισυλλογῆς καί προσευχῆς γιά τόν ἀγῶνα τῆς χριστιανικῆς μας ζωῆς.

Μέ τήν εὐκαιρία, λοιπόν, τῆς ἐπικοινωνίας μας αὐτῆς, σᾶς προτρέπω ὡς Ποιμενάρχης σας, νά ἀρχίσετε νά διαβάζετε τό «Ψαλτήριον». Εἶναι ἕνα σπουδαιότατο βιβλίο τῆς λατρείας τῆς Ἐκκλησίας μας, πού πολύ μᾶς βοηθᾶ στή διόρθωση τοῦ βίου μας, στή μετάνοια, στή στήριξη τῆς πίστεως, στήν εὐγνωμοσύνη καί δοξολογία πρός τόν Θεό. Τό «Ψαλτήριον» νά εἶστε βέβαιοι θά σᾶς προσφέρει πολλή πνευματική δύναμη καί ὠφέλεια στή ψυχή σας.

Μετά πατρικῶν εὐχῶνΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ’


Σχόλια

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MOTOPLACE

ACTION BIKE

ΒΟΡΒΗΣ

AIVALI HOTEL

SLEEP EXPERTS

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "Η ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ"

AGORA

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

PIZZA PALACE

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

SPARTA LUXURY

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

e-info.gr