Μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδριάσεις της Οικονομικής ΕπιτροπήςΤην Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας καλούνται σε τριπλή συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σύμφωνα με : α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας δ) το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις & ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας & της υπ’ αριθμ. 426 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΠ 77233/13-11-2020.

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 και αφορά τη συζήτηση των ακόλουθων τεσσάρων (4) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ή μη της αριθ. 2/2021 ΑΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας περί ψήφισης προϋπολογισμού –ΟΠΔ οικ. έτους 2021.

2. Σύσταση πάγιας προκαταβολής Δήμου Μονεμβασίας οικ. έτους 2021

3. Σύσταση πάγιας προκαταβολής των κοινοτήτων Δήμου Μονεμβασίας οικ. έτους 2021.

4. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Αρχείο 1ης πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.00 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης του κληροδοτήματος G.KELLIS:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση ή μη της αριθ. 15/2020 απόφ. του συμβουλίου της Κοινότητας Κυπαρισσίου (Αφορά κατάρτιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του κληροδοτήματος G.KELLIS).

Αρχείο 2ης πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)

Η τρίτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης της κληρονομίας Δημητρίου Παπαπαύλου:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση ή μη της αριθ. 3/2020 απόφ. του συμβουλίου της Κοινότητας Κυπαρισσίου (Αφορά κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 της κληρονομίας Δημητρίου Παπαπαύλου).

Αρχείο 3ης πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)Σχόλια

SLEEP EXPERTS

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

PIZZA PALACE

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

SPARTA LUXURY

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

einfo.gr


Κρεβάτι Vitto της Elite StromPRICE : € 750For Sale
ΚΡΕΒΆΤΙ VITTO ΤΗΣ ELITE STROM
Category : Furniture
ΠΡΟΣΦΟΡΑPRICE : € 550For Sale
ΠΡΟΣΦΟΡΑ